binckhorst

Woningbouwimpuls: 290 miljoen voor 51 duizend woningen

14 september 2020

3 minuten

Nieuws Het kabinet stelt 290 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van 27 woningbouwprojecten in 21 gemeenten. Meer dan de helft van in totaal 51 duizend woningen die met behulp van de Rijksbijdrage tot stand kunnen komen, bestaat uit betaalbare woningen.

Het gaat om de eerste tranche van de zogenoemde Woningbouwimpuls waarvoor het Rijk in totaal 1 miljard euro beschikbaar heeft. Minister Kajsa Ollongren (BZK) heeft vorige week bekendgemaakt welke projecten op een rijksbijdrage kunnen rekenen. Het gaat om 27 woningbouwprojecten verdeeld over 21 gemeenten, die samen op 290 miljoen euro kunnen rekenen. De gemeenten en provincies, waarbinnen de projecten liggen, tellen in totaal nog eens 331 miljoen euro neer om het financiële tekort van gemiddeld 12 duizend euro per woning op te lossen.

Onrendabele projecten

Een onafhankelijke toetsingscommissie heeft een selectie gemaakt uit 52 ingediende plannen. Een criterium voor subsidie is dat de bouw van de eerste woningen per project uiterlijk in 2023 start en dat de helft van de woningen tot het betaalbare segment behoort. Voor de toegekende projecten ligt dat percentage overigens hoger: gemiddelde 65 procent. Om woningen ook echt betaalbaar te houden (voor onder meer starters en senioren) nemen de gemeenten maatregelen. Het gaat dan om het voorkomen van speculatie bij koopwoningen en het maken van afspraken over maximale huren bij huurwoningen.

Een ander criterium voor de subsidie is dat het om aantoonbaar onrendabele projecten moet gaan, die zonder rijksbijdrage niet of niet snel genoeg van de grond komen. Zo verhuist straks van de Binckhorst in Den Haag een betoncentrale die nu de bouw van woningen belemmert. Door het vertrek van de fabriek komt de weg vrij voor woningbouw.

Meeste geld naar Den Haag

In de selectie van projecten die voor de Woningbouwimpuls in aanmerking komen, is voorrang gegeven aan gebieden waar Rijk en regio al hadden bedacht dat bijbouwen van groot belang is om het tekort aan (betaalbare) woningen te lenigen, de zogenoemde woondealregio’s. Toch ontbreekt de woondealregio ‘Stad Groningen’ op de kaart van toegekende projecten (zie kader). Alkmaar, Enschede, Breda, Hoorn en Harderwijk die niet in een woondealregio liggen, krijgen juist wel een financiële impuls

Den Haag haalde een bijdrage voor liefst drie projecten binnen (op een totaal van 27 in heel Nederland) en kan aan de slag met 8 duizend woningen. Rotterdam en Zaanstad kunnen ieder versneld ruim 6 duizend woningen bouwen met de rijkssubsidie.

Tweede tranche

Vanaf 26 oktober kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de Woningimpuls. In februari volgend jaar neemt de minister dan een besluit over de verdeling van 225 miljoen euro. Woningbouwprojecten die ondanks hun aanvraag nu geen bijdrage krijgen, kunnen opnieuw meedingen. De gemeenten kunnen bij die aanvraag gebruikmaken van de kennis van een expertteam van BZK. 

Cover: Binckhorst Den Haag” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

De kaart van projecten die een bijdrage van het Rijk ontvangen via de Woningbouwimpuls (inclusief de aantallen woningen per project): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/
2020/09/10/kamerbrief-over-uitkomsten-eerste-tranche-woningbouwimpuls
 (bron BZK)

Woningbouwimpuls projecten BZK

‘Woningbouwimpuls projecten BZK’Cover: ‘binckhorst’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023