woningbouw | adobe stock

Utrechtse en Brabantse gemeenten: woningbouwimpuls ook voor kleine projecten

12 maart 2020

1 minuut

Nieuws De woningbouwimpuls van het kabinet komt vooralsnog niet beschikbaar voor projecten met een kleinere omvang dan 500 woningen. Gemeenten uit Utrecht en Brabant zijn het daarmee oneens, schrijft Binnenlands Bestuur. “Iedere woning is er één.”

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de 16 gemeenten uit de Utrechtse woondealregio: “In het zeer gespannen woningmarktgebied Utrecht gaat het óók om kleinere projecten die opgeteld bijdragen aan verlichting van de druk.” Zij krijgen bijval van gemeenten uit Brabant: “Door deze bepaling zal de druk toenemen om buiten de huidige stads- en dorpsgrenzen te bouwen en daarmee het landschap aan te tasten.”

Andere gemeenten en samenwerkingsverbanden, zoals de gemeente Den Haag en de Metropoolregio Amsterdam, steunen de ondergrens van 500 woningen wel. “Voor het effectief inzetten van de impuls zijn immers goede proposities (business cases) van voldoende omvang nodig”, aldus Den Haag. De Metropoolregio Amsterdam voegt daaraan toe: “Wel zouden we graag de mogelijkheid zien om hier onderbouwd van af te kunnen wijken.”

Cover: Adobe Stock

Lees het gehele artikel op Binnenlands Bestuur


Cover: ‘woningbouw | adobe stock’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022