Nieuwbouw van woningen op Urk door fokke baarssen (bron: Shutterstock)

Woningbouwkaart toont bouwlocaties tot 2030

23 september 2021

3 minuten

Nieuws Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen voor heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen.

Onderstaande kaart laat zien waar en wanneer de woningbouw gepland staat en hoeveel nieuwbouwwoningen dat oplevert. In 11 van de 12 provincies zijn de woningbouwplannen per gemeente getoond. Bij de provincie Zuid-Holland betreffen het regionale cijfers. Bovenop de getoonde woningenbouwplannen worden nog extra woningen gerealiseerd vanuit herstructurering en het transformeren van bijvoorbeeld oude kantoor- en winkelpanden naar woningen.

Nationale woningbouwkaart door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bron: woningmarktbeleid.nl)

‘Nationale woningbouwkaart’ door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bron: woningmarktbeleid.nl)


Nationale Woningbouwkaart (.pdf)

Noodzakelijke buffer

Het ministerie van BZK, de provincies en gemeenten zijn doorgaand in overleg over het vergroten van de huidige plancapaciteit, het toevoegen van informatie over herstructurering en transformaties en het toevoegen van kwalitatieve informatie over de woningbouwplannen. Daarnaast werkt BZK samen met de provincies, het IPO en de VNG aan het verbeteren van de monitoring om zo een beter beeld te krijgen van de voortgang van alle bouwprocessen. In het najaar van 2021 volgt een actualisatie van bovenstaande kaart.

Investeringen Woningbouw

Voldoende plancapaciteit is cruciaal om genoeg woningen te kunnen bouwen, maar er is meer nodig om deze geplande woningen ook daadwerkelijk te realiseren. Hierbij zijn forse overheidsinvesteringen van enkele miljarden noodzakelijk.

Woningbouwprojecten zijn vaak complex en kennen aanzienlijke bijkomende kosten; daarom hebben veel projecten onrendabele top. Uit onderzoek blijkt dat bij 410.000 woningen financiële ondersteuning nodig is om de woningbouw te versnellen en om woningen betaalbaar te maken voor mensen met een laag of middeninkomen. Het betreft hier onder andere de financiering in bereikbaarheid, infrastructuur en openbare voorzieningen Lees hier meer over de onrendabele top op woningbouw.

Via 14 grootschalige woningbouwgebieden kunnen de aankomende tien jaar circa 200.000 woningen worden gerealiseerd (oplopend naar 440.000 op de lange termijn). Deze gebieden zijn dan ook essentieel voor de benodigde schaal en continuïteit in de woningbouw die voor marktpartijen nodig is om te investeren. Om te komen tot prettige, duurzame en bereikbare woongebieden is publiek-private samenwerking onontbeerlijk. Hierbij gaan woningbouw, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling hand in hand.

Ook heeft minister Ollongren aangekondigd de regie op woningbouw te versterken. Hiervoor wil BZK de samenwerking met medeoverheden, corporaties en marktpartijen verstevigen en vastleggen. Bijvoorbeeld door wederkerige afspraken te maken over het aantal te bouwen woningen, het aandeel betaalbare woningen, bereikbaarheid, herstructurering en duurzaamheid ervan. Hierbij wordt ook gekeken naar de randvoorwaarden die nodig zijn zoals financiële bijdragen, grondbeleid, kennis en capaciteit en het versnellen van planologische procedures.

Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten over de benodigde investeringen.


Cover: ‘Nieuwbouw van woningen op Urk’ door fokke baarssen (bron: Shutterstock)


rijksoverheid logo

Door Rijksoverheid

rijksoverheid.nl


Meest recent

Royal Miles door Richie Chan (bron: Shutterstock)

Wetenschappers: goed ontworpen winkelstraten vergroten welzijn van ouderen

Winkelstraten hebben de potentie om het welzijn van ouderen te bevorderen, alleen weten gebiedsontwikkelaars deze nog lang niet altijd te benutten. Dat stellen Britse wetenschappers in nieuw onderzoek.

Onderzoek

28 februari 2024

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Hoe staat gebiedsontwikkeling er anno 2024 voor? Laat het ons weten!

Vul nu de GO Barometer in! Deel uw ervaringen, kom erachter wat er momenteel écht speelt, én maak kans op een gratis ticket voor het SKG Jaarcongres.

Uitgelicht
SKG Nieuws

28 februari 2024

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024