platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Woningnood? Niet in Rolduckerveld

Woningnood? Niet in Rolduckerveld

Rolduckerveld -> geen bron

De vraag waar in Nederland liefst een miljoen nieuwe woningen moeten komen mag landelijk tot verhitte politieke discussies leiden, in de wijk Rolduckerveld in het Zuid-Limburgse Kerkrade komen juist minder woningen. Daar zijn woningcorporaties, de gemeente, provincie en Rijk bezig om woningen van particulieren over te nemen, uiteindelijk te slopen en te vervangen door minder, maar kwalitatief betere huizen. Dit meldt ROmagazine.

Niet iedereen zal bij het horen van de naam Rolduckerveld direct voor ogen hebben dat het om een naoorlogse wijk in Kerkrade gaat die met de nodige sociale problemen kampt. De cijfers op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en de staat van het woningbestand laten te wensen over. Bovendien heeft Rolduckerveld te maken met een overmaat aan woningen vanwege de regionale bevolkingskrimp.

Terwijl in de politiek een verhit debat gevoerd wordt over de vraag waar een miljoen woningen, die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen, gebouwd moeten worden, willen de betrokken corporaties en gemeente met medewerking van de provincie en het Rijk in Rolduckerveld in Kerkrade juist afschalen. Er moeten minder maar kwalitatief betere woningen komen.

Niemand sloopt eigen huis

Het grote probleem bij dergelijke grootschalige transformatieprojecten is niet zelden dat er verschillende eigenaren zijn die bijvoorbeeld sloop tegen kunnen houden. In Rolduckerveld kopen de twee corporaties, HEEMwonen en Wonen Zuid, die al bezit hebben in de wijk, de woningen van een belegger op en zijn zij nog in gesprek met diverse particuliere eigenaren.

Samen investeren de twee woningcorporaties uiteindelijk zo’n 110 miljoen euro in het verbeteren van de wijk. De corporaties zijn daarbij de grootste financiers. Vanuit de Regiodeal, die Stadsregio Parkstad Limburg samen met de provincie Limburg eind 2019 met het Rijk tekende, wordt een aanvullende 5,5 miljoen beschikbaar gesteld. Met het geld wordt de particuliere woningvoorraad aangepakt.

“We stevenen af op een flink woningoverschot. Kwantiteit moet in Rolduckerveld worden vervangen door kwaliteit,” zegt Tim Weijers, wethouder ruimtelijke ordening in Kerkrade tegen ROmagazine, “niemand sloopt zijn eigen huis. Niets doen is als gemeente of regio dus geen optie.”

Onrendabele slooptop

Het uitgangspunt van het transformatieproject is dat de particuliere eigenaren hun woningen tegen marktprijs aan een van beide corporaties verkopen en kunnen kiezen: of de huidige woning huren of naar elders vertrekken. Vervolgens willen de corporaties de woningen nog maximaal 15 jaar onder de liberalisatiegrens verhuren. Huurwoningen die vrijkomen worden niet opnieuw verhuurd.

Door een deel van de bestaande woningen nog maximaal 15 jaar te verhuren, moet een deel van het verlies dat de sloop van de woningen op termijn nu eenmaal met zich meebrengt, goedgemaakt worden. Kortom: met de huurinkomsten is de ‘onrendabele slooptop’ gedekt. Uiteindelijk worden de grote flats in de wijk vervangen door minder, maar betere woningen, onder meer voor senioren.

De transformatie van Rolduckerveld zal in fases gebeuren. De eerste sloop/nieuwbouw is voorzien voor 2021.

Lees het hele verhaal in ROmagazine

Auteur

Portret - Joost Zonneveld
Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen