woning bouw bron: CC0 public domain

Aangepaste Crisis- en herstelwet biedt ruimte aan woningbouw

17 juni 2019

2 minuten

Nieuws Eind mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee worden procedures versneld en de gebruiksmogelijkheden van de wet verruimd. Daarnaast wordt de reikwijdte van de wet verbreed. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt ons ruimte om, vooruitlopend op de Omgevingswet, te experimenteren met instrumenten uit die wet. En nog veel belangrijker, de woningbouwproductie te versnellen.”

De Crisis- en herstelwet is in 2010 in werking getreden en was gericht op de versnelling van infrastructurele projecten. Hieronder vallen grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. Sinds 2014 zijn overheden de experimenteermogelijkheden steeds meer gaan gebruiken om vooruitlopend op de Omgevingswet projecten te realiseren.  Zo is er bijgedragen aan de planvorming van bijna 29.000 woningen en er zijn plannen om nog eens 120.000 woningen te realiseren. Ollongren: “De economische crisis waar deze wet voor is ingevoerd ligt weliswaar achter ons, maar momenteel hebben we te maken met een enorm tekort aan woningen en een langdurige opgave op het gebied van het klimaat. Daarom is het goed dat we, vooruitlopend op de Omgevingswet, met elementen uit deze nieuwe wet mogen experimenteren.” 

Voorbeeldprojecten

Eén van de projecten die met de Crisis- en herstelwet mogelijk wordt gemaakt, is het project Amsterdam Haven-Stad, waarmee op termijn tussen de 40.000 en 70.000 extra woningen kunnen worden gerealiseerd. Bij dit project wordt niet zoals gebruikelijk met een vooraf ingediend bestemmingsplan gewerkt, maar met een geleidelijke ontwikkeling van het bestemmingsplan. Daardoor gaat de organische en geleidelijke invulling van dit Amsterdamse havengebied gepaard met veranderingen in de omgeving die niet altijd te voorzien zijn. Om daar flexibel mee om te gaan, kan met een goed monitoringssysteem continu de kwaliteit van de leefomgeving in de gaten worden gehouden.  

De Crisis- en herstelwet biedt ook meer ruimte voor duurzame bouwprojecten. Zo mag in de gemeente Boekel worden afgeweken van het bouwbesluit om de bouw van ecologische woningen mogelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk om vergunningsvrij miniwindturbines te bouwen. Met deze maatregel wordt het mogelijk om een ‘ecodorp’ als burgerinitiatief te realiseren, en daarmee op lokale schaal duurzaam te voorzien in de levensbehoeften van de bewoners.

De Crisis- en herstelwet loopt vooruit op de Omgevingswet, die in januari 2021 ingaat. De Omgevingswet maakt het mogelijk om meer samenhangende afwegingen te maken over bijvoorbeeld natuur, woningbouw, infrastructuur en milieu. Door de Crisis- en herstelwet is het nu al mogelijk om te experimenteren met elementen uit deze nieuwe wet. Op dit moment lopen 300 van dit soort projecten in 147 gemeenten.

Cover: CC0 Public Domain

Dit bericht verscheen eerder op Rijksoverheid.nl


Cover: ‘woning bouw bron: CC0 public domain’


rijksoverheid logo

Door Rijksoverheid

rijksoverheid.nl


Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024