platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Artikel

Zonneparken mogelijk in Noord-Holland

Zonneparken mogelijk in Noord-Holland

z

30 jun 2016 - De provincie Noord-Holland heeft voorwaarden en regels opgesteld, die het bouwen van van zonneparken ook in het landelijk gebied mogelijk maken.

Tot nu toe werden zonnepanelen voornamelijk geplaatst op daken van woningen, scholen, parkeergarages en bedrijven. Deze provincie stimuleert dit, maar wil ook zonne-initiatieven buiten het bebouwde gebied de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Daarom heeft Noord-Holland in overleg met gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgercorporaties, netbeheerders en initiatiefnemers kader opgesteld.

TIjdelijke voorziening van 25 jaar

Belangrijk uitgangspunt van dit nieuwe beleid is dat zonne-installaties in een landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn van maximaal 25 jaar. De bestemming van de grond blijft agrarisch. Na die periode moeten de initiatiefnemers de zonneparken opruimen en het landschap naar zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Daarnaast dienen zonneparken te passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonwijken in de omgeving.

“De weg is nu vrij om in Noord-Holland meter te maken in het opwekken van zonne-energie”, liet gedeputeerde Joke Geldhof van Ruimtelijke Ordening en Wonen weten. “Met daarbij oog voor impact op de omgeving en passend binnen het Noord-Hollandse landschap.”

Beleidskadert vaststellen

Het nieuwe kader voor zonne-initiatieven heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 26 zienswijzen ingediend. Deze zijn benut om de beschrijving van de ruimtelijke mogelijkheden te verfijnen. Het beleidskader ‘zonne-energie in landelijk gebied’ wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De verwachting is dat ze nog voor de zomer het beleidskader vaststellen.

Foto: Citizenmj
Bron: Duurzaamgebouwd.nl

Blijf op de hoogte