z

Zonneparken mogelijk in Noord-Holland

30 juni 2016

2 minuten

De provincie Noord-Holland heeft voorwaarden en regels opgesteld, die het bouwen van van zonneparken ook in het landelijk gebied mogelijk maken.

Tot nu toe werden zonnepanelen voornamelijk geplaatst op daken van woningen, scholen, parkeergarages en bedrijven. Deze provincie stimuleert dit, maar wil ook zonne-initiatieven buiten het bebouwde gebied de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Daarom heeft Noord-Holland in overleg met gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgercorporaties, netbeheerders en initiatiefnemers kader opgesteld.

TIjdelijke voorziening van 25 jaar

Belangrijk uitgangspunt van dit nieuwe beleid is dat zonne-installaties in een landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn van maximaal 25 jaar. De bestemming van de grond blijft agrarisch. Na die periode moeten de initiatiefnemers de zonneparken opruimen en het landschap naar zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Daarnaast dienen zonneparken te passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonwijken in de omgeving.

“De weg is nu vrij om in Noord-Holland meter te maken in het opwekken van zonne-energie”, liet gedeputeerde Joke Geldhof van Ruimtelijke Ordening en Wonen weten. “Met daarbij oog voor impact op de omgeving en passend binnen het Noord-Hollandse landschap.”

Beleidskadert vaststellen

Het nieuwe kader voor zonne-initiatieven heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 26 zienswijzen ingediend. Deze zijn benut om de beschrijving van de ruimtelijke mogelijkheden te verfijnen. Het beleidskader ‘zonne-energie in landelijk gebied’ wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De verwachting is dat ze nog voor de zomer het beleidskader vaststellen.

Foto: Citizenmj
Bron: Duurzaamgebouwd.nl


Cover: ‘z’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024