z

Zonneparken mogelijk in Noord-Holland

30 juni 2016

2 minuten

De provincie Noord-Holland heeft voorwaarden en regels opgesteld, die het bouwen van van zonneparken ook in het landelijk gebied mogelijk maken.

Tot nu toe werden zonnepanelen voornamelijk geplaatst op daken van woningen, scholen, parkeergarages en bedrijven. Deze provincie stimuleert dit, maar wil ook zonne-initiatieven buiten het bebouwde gebied de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Daarom heeft Noord-Holland in overleg met gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgercorporaties, netbeheerders en initiatiefnemers kader opgesteld.

TIjdelijke voorziening van 25 jaar

Belangrijk uitgangspunt van dit nieuwe beleid is dat zonne-installaties in een landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn van maximaal 25 jaar. De bestemming van de grond blijft agrarisch. Na die periode moeten de initiatiefnemers de zonneparken opruimen en het landschap naar zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Daarnaast dienen zonneparken te passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonwijken in de omgeving.

“De weg is nu vrij om in Noord-Holland meter te maken in het opwekken van zonne-energie”, liet gedeputeerde Joke Geldhof van Ruimtelijke Ordening en Wonen weten. “Met daarbij oog voor impact op de omgeving en passend binnen het Noord-Hollandse landschap.”

Beleidskadert vaststellen

Het nieuwe kader voor zonne-initiatieven heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 26 zienswijzen ingediend. Deze zijn benut om de beschrijving van de ruimtelijke mogelijkheden te verfijnen. Het beleidskader ‘zonne-energie in landelijk gebied’ wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De verwachting is dat ze nog voor de zomer het beleidskader vaststellen.

Foto: Citizenmj
Bron: Duurzaamgebouwd.nl


Cover: ‘z’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023