z

Zonneparken mogelijk in Noord-Holland

30 juni 2016

2 minuten

De provincie Noord-Holland heeft voorwaarden en regels opgesteld, die het bouwen van van zonneparken ook in het landelijk gebied mogelijk maken.

Tot nu toe werden zonnepanelen voornamelijk geplaatst op daken van woningen, scholen, parkeergarages en bedrijven. Deze provincie stimuleert dit, maar wil ook zonne-initiatieven buiten het bebouwde gebied de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Daarom heeft Noord-Holland in overleg met gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgercorporaties, netbeheerders en initiatiefnemers kader opgesteld.

TIjdelijke voorziening van 25 jaar

Belangrijk uitgangspunt van dit nieuwe beleid is dat zonne-installaties in een landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn van maximaal 25 jaar. De bestemming van de grond blijft agrarisch. Na die periode moeten de initiatiefnemers de zonneparken opruimen en het landschap naar zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Daarnaast dienen zonneparken te passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonwijken in de omgeving.

“De weg is nu vrij om in Noord-Holland meter te maken in het opwekken van zonne-energie”, liet gedeputeerde Joke Geldhof van Ruimtelijke Ordening en Wonen weten. “Met daarbij oog voor impact op de omgeving en passend binnen het Noord-Hollandse landschap.”

Beleidskadert vaststellen

Het nieuwe kader voor zonne-initiatieven heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 26 zienswijzen ingediend. Deze zijn benut om de beschrijving van de ruimtelijke mogelijkheden te verfijnen. Het beleidskader ‘zonne-energie in landelijk gebied’ wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De verwachting is dat ze nog voor de zomer het beleidskader vaststellen.

Foto: Citizenmj
Bron: Duurzaamgebouwd.nlMeest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022