2015.03.03_Zuidelijk randstad_660

Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief

3 maart 2015

3 minuten

Verslag Versterk de samenwerking met andere Europese regio’s en scherp het profiel verder aan. Dat zijn de twee belangrijkste opgaven voor de Zuidelijke Randstad die worden geschetst in de publicatie 'Netwerken in Europa'. In Europa woont straks 70% van de bevolking in steden, de groeimotoren voor de economie. De overheden in de Zuidelijke Randstad hebben als taak het bedrijfsleven en de kennisinstituten bij elkaar te brengen, stelt Bas Verkerk. Samenwerking met andere regio’s in Europa is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de topsectoren in deze regio, landsgrenzen zijn niet meer van belang. Door samenwerking kunnen regio’s van elkaar leren en beter gebruikmaken van het instrumentarium dat de Europese Unie biedt.

PLEIN1 debat#1

'Smart industry'

De kracht van een sterke maakindustrie met hoogwaardige kennis in onze regio is een onderbelicht element in ons profiel, aldus Anton Duisterwinkel van Innovation Quarter. De ‘smart industry’ in de regio bevat bedrijven waar de meeste potentie om te innoveren zit. In de Zuidelijke Randstad zouden we gebruik moeten maken van de sterke High Tech, ICT en Creatieve sector om kansen te benutten. Dit kan de kracht van bestaande clusters versterken en zorgen voor veel nieuwe banen.

Netwerken in Europa

De bevindingen van de publicatie 'Netwerken in Europa' werden gedeeld tijdens de eerste PLEIN1-bijeenkomst* op 18 februari in het provinciehuis van Zuid-Holland. Commissaris van de Koning Jaap Smit overhandigde de publicatie aan Bas Verkerk, burgemeester van Delft, trekker van de Europastrategie van het Economische Platform Zuidvleugel en rapporteur in het Comité van de Regio’s van de Urban Agenda. Paul Gerretsen, agent van de Vereniging Deltametropool en één van de opstellers van de publicatie 'Netwerken in Europa' gaf een overzicht van de kenmerken van de Zuidelijke Randstad, de clusters die aanwezig zijn en de match die gemaakt is met andere Europese regio’s.

Groeimotoren

Het debat ging in op de paradox tussen 'verdienen of verdelen' en 'samenwerken of concurreren'. Bas Verkerk gaf aan dat meer ingezet moet worden op metropolitane gebieden als groeimotoren. "De groei die volgt uit investeringen in sterke regio’s en clusters is een gewenste strategie. De armere regio’s zullen hiervan uiteindelijk ook profiteren". Datzelfde geldt voor bedrijven, ze zullen de "koek eerst groter moeten maken en daarna deze verdelen". Samenwerking tussen regio’s betekent samenwerking tussen triple helix partijen uit de verschillende regio’s. "Partijen zullen in deze fase hun krachten en het instrumentarium moeten bundelen en geen energie steken in onderlinge concurrentie", aldus Jaap Smit. De publicatie 'Netwerken in Europa' biedt hierbij een denkraam. Bas Verkerk aanvaardde de opdracht te zorgen dat de publicatie uitgroeit tot een 2.0 versie die door alle stakeholders in de Zuidelijke Randstad wordt gedragen.

*PLEIN1 is het platform voor kennisdeling en alliantievorming tussen provincie en partners. Onder de titel 'Slimme stedelijke regio’s' wordt een reeks van 3 debatten georganiseerd, waarvan de eerste de titel 'De Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief' heeft gekregen. Commissaris van de Koning, Jaap Smit, verwelkomde meer dan 70 gasten op het provinciehuis. Wethouders, beleidsmedewerkers van de ministeries en gemeenten in de regio en vertegenwoordigers van verschillende netwerken en kennisinstellingen waren aanwezig om mee te denken over de toekomst van de Zuidelijke Randstad. Jaap Smit gaf aan het thema van het debat een uitstekende keuze te vinden want “slimme metropolitane gebieden, zoals de Zuidelijke Randstad, hebben de toekomst”. De behoefte bestaat om het nog onbenutte potentieel van de Zuidelijke Randstad met elkaar te verzilveren. De provincie wil daartoe de denkkracht van relevante stakeholders mobiliseren.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.03_Zuidelijk randstad_660’Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024