2015.03.03_Zuidelijk randstad_660

Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief

3 maart 2015

3 minuten

Verslag Versterk de samenwerking met andere Europese regio’s en scherp het profiel verder aan. Dat zijn de twee belangrijkste opgaven voor de Zuidelijke Randstad die worden geschetst in de publicatie 'Netwerken in Europa'. In Europa woont straks 70% van de bevolking in steden, de groeimotoren voor de economie. De overheden in de Zuidelijke Randstad hebben als taak het bedrijfsleven en de kennisinstituten bij elkaar te brengen, stelt Bas Verkerk. Samenwerking met andere regio’s in Europa is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de topsectoren in deze regio, landsgrenzen zijn niet meer van belang. Door samenwerking kunnen regio’s van elkaar leren en beter gebruikmaken van het instrumentarium dat de Europese Unie biedt.

PLEIN1 debat#1

'Smart industry'

De kracht van een sterke maakindustrie met hoogwaardige kennis in onze regio is een onderbelicht element in ons profiel, aldus Anton Duisterwinkel van Innovation Quarter. De ‘smart industry’ in de regio bevat bedrijven waar de meeste potentie om te innoveren zit. In de Zuidelijke Randstad zouden we gebruik moeten maken van de sterke High Tech, ICT en Creatieve sector om kansen te benutten. Dit kan de kracht van bestaande clusters versterken en zorgen voor veel nieuwe banen.

Netwerken in Europa

De bevindingen van de publicatie 'Netwerken in Europa' werden gedeeld tijdens de eerste PLEIN1-bijeenkomst* op 18 februari in het provinciehuis van Zuid-Holland. Commissaris van de Koning Jaap Smit overhandigde de publicatie aan Bas Verkerk, burgemeester van Delft, trekker van de Europastrategie van het Economische Platform Zuidvleugel en rapporteur in het Comité van de Regio’s van de Urban Agenda. Paul Gerretsen, agent van de Vereniging Deltametropool en één van de opstellers van de publicatie 'Netwerken in Europa' gaf een overzicht van de kenmerken van de Zuidelijke Randstad, de clusters die aanwezig zijn en de match die gemaakt is met andere Europese regio’s.

Groeimotoren

Het debat ging in op de paradox tussen 'verdienen of verdelen' en 'samenwerken of concurreren'. Bas Verkerk gaf aan dat meer ingezet moet worden op metropolitane gebieden als groeimotoren. "De groei die volgt uit investeringen in sterke regio’s en clusters is een gewenste strategie. De armere regio’s zullen hiervan uiteindelijk ook profiteren". Datzelfde geldt voor bedrijven, ze zullen de "koek eerst groter moeten maken en daarna deze verdelen". Samenwerking tussen regio’s betekent samenwerking tussen triple helix partijen uit de verschillende regio’s. "Partijen zullen in deze fase hun krachten en het instrumentarium moeten bundelen en geen energie steken in onderlinge concurrentie", aldus Jaap Smit. De publicatie 'Netwerken in Europa' biedt hierbij een denkraam. Bas Verkerk aanvaardde de opdracht te zorgen dat de publicatie uitgroeit tot een 2.0 versie die door alle stakeholders in de Zuidelijke Randstad wordt gedragen.

*PLEIN1 is het platform voor kennisdeling en alliantievorming tussen provincie en partners. Onder de titel 'Slimme stedelijke regio’s' wordt een reeks van 3 debatten georganiseerd, waarvan de eerste de titel 'De Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief' heeft gekregen. Commissaris van de Koning, Jaap Smit, verwelkomde meer dan 70 gasten op het provinciehuis. Wethouders, beleidsmedewerkers van de ministeries en gemeenten in de regio en vertegenwoordigers van verschillende netwerken en kennisinstellingen waren aanwezig om mee te denken over de toekomst van de Zuidelijke Randstad. Jaap Smit gaf aan het thema van het debat een uitstekende keuze te vinden want “slimme metropolitane gebieden, zoals de Zuidelijke Randstad, hebben de toekomst”. De behoefte bestaat om het nog onbenutte potentieel van de Zuidelijke Randstad met elkaar te verzilveren. De provincie wil daartoe de denkkracht van relevante stakeholders mobiliseren.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.03_Zuidelijk randstad_660’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023