2015.03.03_Zuidelijk randstad_660

Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief

3 maart 2015

3 minuten

Verslag Versterk de samenwerking met andere Europese regio’s en scherp het profiel verder aan. Dat zijn de twee belangrijkste opgaven voor de Zuidelijke Randstad die worden geschetst in de publicatie 'Netwerken in Europa'. In Europa woont straks 70% van de bevolking in steden, de groeimotoren voor de economie. De overheden in de Zuidelijke Randstad hebben als taak het bedrijfsleven en de kennisinstituten bij elkaar te brengen, stelt Bas Verkerk. Samenwerking met andere regio’s in Europa is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de topsectoren in deze regio, landsgrenzen zijn niet meer van belang. Door samenwerking kunnen regio’s van elkaar leren en beter gebruikmaken van het instrumentarium dat de Europese Unie biedt.

PLEIN1 debat#1

'Smart industry'

De kracht van een sterke maakindustrie met hoogwaardige kennis in onze regio is een onderbelicht element in ons profiel, aldus Anton Duisterwinkel van Innovation Quarter. De ‘smart industry’ in de regio bevat bedrijven waar de meeste potentie om te innoveren zit. In de Zuidelijke Randstad zouden we gebruik moeten maken van de sterke High Tech, ICT en Creatieve sector om kansen te benutten. Dit kan de kracht van bestaande clusters versterken en zorgen voor veel nieuwe banen.

Netwerken in Europa

De bevindingen van de publicatie 'Netwerken in Europa' werden gedeeld tijdens de eerste PLEIN1-bijeenkomst* op 18 februari in het provinciehuis van Zuid-Holland. Commissaris van de Koning Jaap Smit overhandigde de publicatie aan Bas Verkerk, burgemeester van Delft, trekker van de Europastrategie van het Economische Platform Zuidvleugel en rapporteur in het Comité van de Regio’s van de Urban Agenda. Paul Gerretsen, agent van de Vereniging Deltametropool en één van de opstellers van de publicatie 'Netwerken in Europa' gaf een overzicht van de kenmerken van de Zuidelijke Randstad, de clusters die aanwezig zijn en de match die gemaakt is met andere Europese regio’s.

Groeimotoren

Het debat ging in op de paradox tussen 'verdienen of verdelen' en 'samenwerken of concurreren'. Bas Verkerk gaf aan dat meer ingezet moet worden op metropolitane gebieden als groeimotoren. "De groei die volgt uit investeringen in sterke regio’s en clusters is een gewenste strategie. De armere regio’s zullen hiervan uiteindelijk ook profiteren". Datzelfde geldt voor bedrijven, ze zullen de "koek eerst groter moeten maken en daarna deze verdelen". Samenwerking tussen regio’s betekent samenwerking tussen triple helix partijen uit de verschillende regio’s. "Partijen zullen in deze fase hun krachten en het instrumentarium moeten bundelen en geen energie steken in onderlinge concurrentie", aldus Jaap Smit. De publicatie 'Netwerken in Europa' biedt hierbij een denkraam. Bas Verkerk aanvaardde de opdracht te zorgen dat de publicatie uitgroeit tot een 2.0 versie die door alle stakeholders in de Zuidelijke Randstad wordt gedragen.

*PLEIN1 is het platform voor kennisdeling en alliantievorming tussen provincie en partners. Onder de titel 'Slimme stedelijke regio’s' wordt een reeks van 3 debatten georganiseerd, waarvan de eerste de titel 'De Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief' heeft gekregen. Commissaris van de Koning, Jaap Smit, verwelkomde meer dan 70 gasten op het provinciehuis. Wethouders, beleidsmedewerkers van de ministeries en gemeenten in de regio en vertegenwoordigers van verschillende netwerken en kennisinstellingen waren aanwezig om mee te denken over de toekomst van de Zuidelijke Randstad. Jaap Smit gaf aan het thema van het debat een uitstekende keuze te vinden want “slimme metropolitane gebieden, zoals de Zuidelijke Randstad, hebben de toekomst”. De behoefte bestaat om het nog onbenutte potentieel van de Zuidelijke Randstad met elkaar te verzilveren. De provincie wil daartoe de denkkracht van relevante stakeholders mobiliseren.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.03_Zuidelijk randstad_660’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024