Portret - Simon Franke

Simon Franke

Uitgever en organisator stedelijke ontwikkeling / Trancity


Artikelen door Simon Franke

3 artikelen

Containers Rotterdam

We kunnen de stedelijke segregatie nog een halt toeroepen

ANALYSE In grote delen van onze steden kunnen mensen met een lager inkomen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke handicap en statushouders niet meer terecht. Dat is onrechtvaardig, vinden Simon Franke en Wouter Veldhui…

Nieuws

24 september 2018

CBS stad hip

Jane Jacobs: koken zonder recept / Simon Franke - Trancity

Zeven jaar geleden presenteerden we op een bijeenkomst in Rotterdam de vertaling van ‘Death and Life of great American Cities’. ‘Dood en leven van grote Amerikaanse steden’ is een aanval op de vakwereld van stedenbouw en stadsbestuur. In de essaybun…

Opinie

25 april 2016

Maak de publieke ruimte wat meer privaat

Net zoals onze maatschappelijke organisaties hun publieke karakter verloren hebben, zo is ook onze publieke ruimte niet echt van het publiek, de ruimte voelt niet als publiek bezit. We voelen ons er niet bij betrokken. Nog meer ‘openbaarheid’ is nie…

Nieuws

17 april 2013