Patrick Esveld

Patrick Esveld

Partner Akro consult


Artikelen door Patrick Esveld

1 artikelen

woningcorporatie als regisseur

Woningcorporatie als regisseur in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Corporaties hebben van oudsher, zeker in de grotere steden, veel geclusterd bezit. Of het nu gaat om grondgebonden woningen of meergezinswoningen, veel voor- en na-oorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit corporatiebezit. Dit bezit is vanweg…

Opinie

10 maart 2017