Lidewij Tummers

Lidewij Tummers

Tutor-researcher at TU Delft department Urbanism & engineer at Tussen Ruimte


Artikelen door Lidewij Tummers

1 artikelen

x

Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community’ effect. Maar hoe duurzaam is bouwen in eigen be…

Onderzoek

18 januari 2018