platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Haverleij in Den Bosch

15 oktober 2021

Natuurinclusief ontwikkelen: van heulen met de vijand naar gemeenschappelijk belang

Natuurinclusief ontwikkelen past perfect bij de woningbouwopgave, zeggen BPD en Vogelbescherming Nederland. Dat was vroeger wel anders.

Groene straat in het centrum van Eindhoven

12 oktober 2021

Eindhoven wil verdichten én de hittestress verminderen

Als meervoudig winnaar van de titel ‘warmste stad van Nederland’ wist Eindhoven dat het roer om moest. Een tochtplan, strenge vergroeningsverplichtingen en groene gevels zijn nodig om de hittestress te bestrijden én meer woningen te bouwen.

Snelweg door Eindhoven

8 oktober 2021

Als je niet weet waar je naartoe wil, is alles goed

Uitgelicht Hoe houden we de Brainportregio bewoonbaar en bereikbaar? Anton Bos van BMC zette voor de MIRT ontwerpend onderzoek in. “Dat helpt om vat te krijgen op de opgave én op werkende, uitvoerbare oplossingen.”