ENKA terrein ede -> AM
Naar projecten

Enka-terrein

Projectgegevens

Betrokken partijen: AM

Gemeente: Ede

Samenwerkingsvorm: Private Exploitatie

Startjaar: 2003

Thema’s: Natuur & Recreatie

Type gebiedsontwikkeling: Stedelijke Gebiedstransformatie

Het transformeren en herontwikkelen van het voormalige fabrieksterrein naar een woonwijk, inclusief zeer grootschalige bodemsanering en omgaan met Wet Natuurbescherming

Omvang en programma

ENKA-terrein 42 hectare, 1550 woningen (sociale huur en koop van vrijstaande huizen en appartementen), school, horeca en overige commerciële functies

Cover: ‘ENKA terrein ede -> AM’


👋 Uw gebiedsontwikkeling ook op de GO Projectenkaart?

Project toevoegen

Project aanpassen