2012.12.08_katendrecht grootscheepse transformatie_530
Naar projecten

Katendrecht

Projectgegevens

Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam

Gemeente: Rotterdam

Startjaar: 2000

Thema’s: Mobiliteit

Type gebiedsontwikkeling: Stedelijke Gebiedstransformatie

Grootscheepse herontwikkeling van haven- en industrieterrein tot een stedelijke woon- en leefgebied

Omvang en programma

Katendrecht 1.700 woningen, met bedrijven kantoren en voorzieningen

Cover: ‘2012.12.08_katendrecht grootscheepse transformatie_530’


👋 Uw gebiedsontwikkeling ook op de GO Projectenkaart?

Project toevoegen

Project aanpassen