Co-Creatie

actueel
bakkeveen opsterland Burgerinitiatief Tijnje waarborgt voortbestaan lokale voorzieningen

11 mei 2018 - In het Friese plattelandsdorp Tijnje neemt de gemeenschap het voortouw om publieke voorzieningen in stand te houden.

Lees het hele artikel >

Regionaal ontwerp als bindmiddel en kompas Regionaal ontwerp als bindmiddel en kompas

5 mei 2018 - Tijdens de boekpresentatie van ‘De kracht van het regionaal ontwerp – 25 jaar vormgeven aan Zuid-Holland’ vertelden de auteurs en drie experts wat gebiedsontwikkelaars kunnen leren van regionaal ontwe…

Lees het hele artikel >

werksessie hoogheemraadschap 2 Samenwerking cruciaal voor succesvolle klimaatadaptatie

22 apr 2018 - Hoogheemraadschap, adviseur en gemeente: iedereen is het erover eens dat een klimaatadaptieve leefomgeving alleen lukt als alle partijen meewerken.

Lees het hele artikel >

verdieping
Go column cover 2 Tussen droom en daad

15 aug 2018 - COLUMN In het gedicht ‘Het Huwelijk’ van Willem Elsschot krijgt een man spijt wanneer hij zijn vrouw ouder ziet worden.

agenda

6 sep 2018 - Den Haag

STAD gesprek: Ruimte voor mobiliteit

6 sep 2018 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

PBL: Nacht van de Leefomgeving 2018

10 sep 2018 - Fokker Terminal Den Haag

Praktijkfestival Omgevingswet

12 sep 2018 - Den Haag

Gebiedsontwikkeling On Tour

x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

2015.04.21_Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken_C Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken

21 apr 2015 - We kennen de uitkomst van zelforganiserende processen, waarbij initiatiefnemers uit de samenleving zélf projecten (of nieuwe structuren) initiëren, opbouwen en beheren vanuit ontevredenheid met de eig…

2013.09.04_Vermogen tot veranderen_1_660 Vermogen tot veranderen

8 sep 2014 - Op welke wijze kunnen gemeentelijke actoren de nieuwe werkwijze in stedelijke gebiedsontwikkeling in de praktijk brengen? Deze vraag ligt ten grondslag aan dit onderzoek ter afronding van de opleiding…

2014.06.12_De zeven plagen van gebiedsontwikkeling_660 De zeven plagen van gebiedsontwikkeling

12 jun 2014 - De tiende editie van de vastgoedbeurs Provada stond in het teken van optimisme. Er liepen weer méér buitenlandse investeerders over de beursvloer dan vorig jaar, met onder meer een ‘zware delegatie’ C…

2014.04.13_Van stad maken naar stad zijn_660 Van stad maken naar stad zijn: 5 belangrijke thema’s voor de toekomst van de stad

13 apr 2014 - Hoe kunnen we de kwaliteit van de steden blijven verbeteren? De zoektocht naar alternatieve geldstromen, initiatiefnemers en organisatievormen houdt menig professional in de stedelijke ontwikkeling b…

2014.03.23_Hoe laat je gebruikers de stad vormgeven_1_660 Hoe laat je gebruikers de stad vormgeven?

23 mrt 2014 - De participerende, ondernemende bewoner is hot. Op vele vlakken wordt van de samenleving verwacht dat deze ondernemender handelt. Zo ook in de stedelijke gebiedsontwikkeling.

2013.11.26_Leegstand aanpakken vanuit gezamenlijke gebiedsvisie_660 Leegstand aanpakken vanuit gezamenlijke gebiedsvisie

26 nov 2013 - Een plek die Erik Tetteroo inspireert is de Binckhorst in Den Haag, een ‘intrigerende plek waar een enorme potentie ligt’.

actueel verdieping