Co-Creatie

actueel
fotograaf Ronald Tilleman De Stad als Casco: handboek voor inclusieve stadsontwikkeling

11 apr 2018 - Bied als stad ruimte voor experimenten en pas je gemeentelijk beleid (grondprijs, woonruimte, vestiging én onderwijs) daarop aan.

Lees het hele artikel >

tilburg piushaven Wars van bureaucratie en fan van de korte lijnen: gebiedsregisseur Thérèse Mol

10 apr 2018 - Thérèse Mol is al twaalf jaar gebiedsregisseur van de Piushaven in Tilburg en werkt sinds vorig jaar ook aan het Koningsplein, de schakel tussen de Piushaven en het centrum van de stad.

Lees het hele artikel >

Patrick Esveld en Roger Kersten Goedkoper en sneller: Nieuwe samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling

6 apr 2018 - Aanbestedingen bij complexe binnenstedelijke projecten zijn tijdrovend, duur en risicovol. Volgens directieleden Patrick Esveld en Roger Kersten van Akro Consult kan dit veel beter, onder andere door …

Lees het hele artikel >

verdieping
x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

2015.04.21_Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken_C Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken

21 apr 2015 - We kennen de uitkomst van zelforganiserende processen, waarbij initiatiefnemers uit de samenleving zélf projecten (of nieuwe structuren) initiëren, opbouwen en beheren vanuit ontevredenheid met de eig…

2013.09.04_Vermogen tot veranderen_1_660 Vermogen tot veranderen

8 sep 2014 - Op welke wijze kunnen gemeentelijke actoren de nieuwe werkwijze in stedelijke gebiedsontwikkeling in de praktijk brengen? Deze vraag ligt ten grondslag aan dit onderzoek ter afronding van de opleiding…

2014.06.12_De zeven plagen van gebiedsontwikkeling_660 De zeven plagen van gebiedsontwikkeling

12 jun 2014 - De tiende editie van de vastgoedbeurs Provada stond in het teken van optimisme. Er liepen weer méér buitenlandse investeerders over de beursvloer dan vorig jaar, met onder meer een ‘zware delegatie’ C…

2014.04.13_Van stad maken naar stad zijn_660 Van stad maken naar stad zijn: 5 belangrijke thema’s voor de toekomst van de stad

13 apr 2014 - Hoe kunnen we de kwaliteit van de steden blijven verbeteren? De zoektocht naar alternatieve geldstromen, initiatiefnemers en organisatievormen houdt menig professional in de stedelijke ontwikkeling b…

2014.03.23_Hoe laat je gebruikers de stad vormgeven_1_660 Hoe laat je gebruikers de stad vormgeven?

23 mrt 2014 - De participerende, ondernemende bewoner is hot. Op vele vlakken wordt van de samenleving verwacht dat deze ondernemender handelt. Zo ook in de stedelijke gebiedsontwikkeling.

2013.11.26_Leegstand aanpakken vanuit gezamenlijke gebiedsvisie_660 Leegstand aanpakken vanuit gezamenlijke gebiedsvisie

26 nov 2013 - Een plek die Erik Tetteroo inspireert is de Binckhorst in Den Haag, een ‘intrigerende plek waar een enorme potentie ligt’.

2013.11.12_Mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten_0_660 Mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten

12 nov 2013 - In de Nederlandse ontwikkelpraktijk is mentaal eigenaarschap de afgelopen jaren in de belangstelling komen te staan bij overheden, marktpartijen en burgers.

actueel verdieping