Artikelen

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022

Kleurrijke kerktuin en stadhuistoren door Maarten Hoorn (bron: Maarten Hoorn)

Afname winkelmeters biedt kansen voor dorpen en steden

Niemand wordt vrolijk van leegstaande panden in de kernen van dorpen en steden. De keerzijde is dat hier kansen ontstaan voor transformatie. Een succesvolle transformatie-aanpak vergt een brede gemeentelijke inzet.

Analyse

22 september 2022

Red & Blue startbijeenkomst door Simon Pugh (bron: SKG)

Klimaatadaptatie tussen angst en hoop: programma RED & BLUE van start

Op 12 september is het intersectorale en interdisciplinaire programma RED & BLUE van start gegaan. In Limburg gingen partijen in gesprek over de gevolgen van klimaatverandering voor de vastgoedsector. Een verslag van Tom Daamen en Paul van den Bragt.

Verslag

21 september 2022

Op elk balkon van de Trudo Toren staat een plantenbak voor bomen en struiken. Dit is wereldwijd het eerste natuurinclusieve bouwproject voor de sociale huursector door Rosanne de Vries (bron: shutterstock.com)

Maak Nederland natuurinclusief, stapje voor stapje

Natuurinclusief ontwikkelen staat volop in de belangstelling. Maar hoe geven gemeenten en marktpartijen daar concreet invulling aan? Ingrid Sloots stelde een vijf stappenplan op.

Uitgelicht
Persoonlijk

21 september 2022

Omslag Groeikernen door INTI (bron: INTI)

Verleden en heden van de groeikernen, maar wat is hun toekomst?

Burgerjournalist Tjeerd Herrema las het nieuwe boek van Michelle Provoost over de geschiedenis van de groeikernen. Hier vond de gebundelde deconcentratie plaats. Wat zijn de lessen voor de toekomst van het bouwen in en om de stad?

Recensie

20 september 2022

Seniorenwoning in Zeeland door Charlotte Bleijenberg (bron: Shutterstock)

Het wonen voor ouderen vergt meer locaties: sleutelrol voor gemeenten

De wil is er wel om meer woningen voor ouderen te realiseren maar tussen de bekende droom en daad zitten nog wel wat zaken in de weg. Platform31 bracht de knelpunten in kaart en introduceert het maatschappelijk grondbeleid van gemeenten als sleutel.

Analyse

20 september 2022

Speeltuin door Scouse Smurf (bron: Flickr)

“Herwaardeer de buurt als gezonde en sociale leefomgeving”

Een gezonde en sociale leefomgeving is onmisbaar, juist in tijden van de grote ruimtelijke transities die ons staan te wachten. RVS en CRA roepen op tot actie. Zij zijn ervan overtuigd dat ruimtelijke condities de sociale cohesie kunnen bevorderen.

Analyse

19 september 2022

Rotterdam skyline door Drop of Light (bron: shutterstock.com)

Hoe de Omgevingswet regionaal samenwerken kan bevorderen

Voor complexe actuele vraagstukken is integraal regionaal samenwerken onmisbaar. En volgens Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde, maakt de Omgevingswet het mogelijk om dat beter te faciliteren.

Verslag

19 september 2022

Nederlandse natuur door Photodigitaal.nl (bron: shutterstock.com)

PBL: Kwaliteit leefomgeving schiet structureel tekort en samenhang in aanpak ontbreekt

De kwaliteit van de leefomgeving staat structureel onder druk, schiet op meerdere indicatoren tekort en er is onvoldoende samenhang in de aanpak van deze problemen. Dat is de conclusie van de onlangs verschenen Monitor van de Nationale Omgevingsvisie

Nieuws

16 september 2022

Bomen  voor gebouw door Fahroni (bron: shutterstock.com)

Bouwen met de natuur - maar gemakkelijk is het niet

De eerste groene woontorens worden nu ook in Nederland opgeleverd. Het bouwen met de natuur in de stad wint aan belangstelling - nu de uitvoering nog. WUR-onderzoeker Marijke Dijkshoorn brengt succesfactoren en belemmeringen in beeld.

Onderzoek

16 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin we onzekerheid omarmen

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: hoe kunnen we het beste omgaan met onzekerheid? De ene keer is een onzekere periode zeer leerzaam en de andere keer worden woningzoekenden ernstig gedupeerd door diezelfde onzekerheid.

Nieuws

15 september 2022

De milieustraat van de toekomst maakt circulair zijn makkelijk en leuk. door Projectteam Circulair Centrum Hub (bron: Publicatie Transities!)

“Met ontwerpend onderzoek komen we echt een stap verder met de complexe vraagstukken van vandaag de dag”

Vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp hebben (semi-)overheden en ontwerpbureaus samen aan 129 ontwerpend onderzoeken gewerkt. De opbrengst van al deze projecten samen wordt deze week gepresenteerd.

Uitgelicht
Onderzoek

15 september 2022

Wandelende mensen in het Zuiderpark, Den Haag. door Gabriela Beres (bron: Shutterstock)

Omgevingswet biedt kansen om gezondheid goed te verankeren

Gezondheid wordt onder de Omgevingswet een van de onderwerpen die overheden mee moeten nemen in hun besluitvorming. Arjan Nijenhuis en Irma Dekker van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' spreken met Platform31 over wat en hoe.

Persoonlijk

14 september 2022

EVA Lanxmeer, ten noordwesten waterwingebied_Jeroen Komen, Ik kan vliegen door Jeroen Komen (bron: Jeroen Komen, Ik kan vliegen)

Experimentele ecologische wijk EVA Lanxmeer: 30 jaar jong en still going strong

De wijk is vermaard in binnen- en buitenland: EVA Lanxmeer. Denise Vrolijk reisde af naar Culemborg, sprak met betrokkenen en maakt dertig jaar na de planontwikkeling de balans op.

Uitgelicht
Casus

14 september 2022

Maas, Nederland door NTG Drone Media (bron: shutterstock.com)

Het riviersysteem kraakt in de voegen en is aan revisie toe

Ze lijken machtig en onaantastbaar maar ook de grote rivieren zijn kwetsbaar - en aan slijtage onderhevig. Ook de klimaatverandering helpt niet mee. Onderzoek geeft aan dat ingrijpende keuzes noodzakelijk zijn.

Onderzoek

13 september 2022

Vrouwen sportend in een park door Photo Volcano (bron: shutterstock.com)

Genderongelijkheid in het publiek domein: vrouwen voelen zich minder veilig in het groen

Engelse onderzoekers concluderen dat bij het ontwerp van openbaar groen te weinig rekening wordt gehouden met de wensen van jonge vrouwen. Jonge mannen zijn vaak het uitgangspunt en daardoor voelen vrouwen zich minder veilig in het groen.

Onderzoek

13 september 2022

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Omarm onzekerheid

Columnist Aeisso Boelman pleit voor een andere manier van samenwerken tussen overheid en markt om de voortgang in gebiedsontwikkeling te houden. Dit is volgens hem nodig nu de financiële onzekerheden toenemen.

Opinie

12 september 2022