Duurzaamheid

actueel
harselaar barneveld Barometer Duurzame gebiedsontwikkeling NL: Bouwen aan Barneveld (deel II)

22 mrt 2017 - Hoe staat het er voor in Nederland met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een interview in twee delen maken we de tussenbalans op met een aantal experts en de gemeen…

Lees het hele artikel >

Barneveld Barometer Duurzame gebiedsontwikkeling NL: Bouwen aan Barneveld (deel I)

20 mrt 2017 - De afgelopen periode nam Gebiedsontwikkeling.nu een aantal succesvolle projecten onder de loep met de filosofie in het achterhoofd van publicatie “Duurzame gebiedsontwikkeling – Doe de Tienkamp” (uit …

Lees het hele artikel >

duurzaam huis Stappenplan verduurzaming gebouwde omgeving

18 mrt 2017 - Wanneer ik kijk naar de huidige aanpak van de verduurzaming door de politiek zie ik vooral een focus op de nieuwbouwopgave van woningen.

Lees het hele artikel >

verdieping
tussentijdse evaluatie RA Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie vraagt om een ‘tandje erbij’

5 mrt 2017 - De afgelopen jaren is er al veel gedaan om Nederland klimaatbestendig in te richten, maar er moet een ‘tandje bij’.

agenda

30 mrt 2017 - Bouwkunde Faculteit, TU Delft

Seminar REPAiR: Circularity & the Built Environment

30 mrt 2017 - Den Bosch

Waterinfodag

30 mrt 2017 - Den Haag

Conferentie Doe de flex!

5 apr 2017

Booming Binckhorst

go scriptie incentives Incentives: de brug naar duurzame gebiedsontwikkeling

26 feb 2017 - Duurzame gebiedsontwikkeling gebeurt nog steeds te weinig. Als de ontwikkelingen in dit lage tempo plaats blijven vinden, dan worden de duurzame ambities niet behaald.

duurzaamheid scriptie Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid; hoe ambities worden waargemaakt!

19 dec 2016 - De aandacht voor duurzame ontwikkeling groeit. Ook binnen gebiedsontwikkelingen is steeds vaker een duurzaamheidsambitie aanwezig. De hoogte van deze ambitie verschilt echter per ontwikkeling.

cover Understanding the motivations behind sustainable offices

13 dec 2016 - Sustainability of the built environment has been often pushed forward by developments in the commercial office sector, in which the level of sustainability is usually measured by some form of third-pa…

Amsterdam Amstelkwartier Koploperstad Amsterdam op weg naar 100% emissieloze mobiliteit

27 sep 2016 - Geen stad ter wereld is zo ver als Amsterdam op het gebied van elektrisch vervoer. Dit werd nog eens bevestigd tijdens het World Electric Vehicle Symposium in de Canadese stad Montreal waar Amsterdam …

solar panels Export groene innovaties: veeleisende thuismarkt van belang

5 sep 2016 - Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen exporteren.

geld Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen

24 aug 2016 - De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus.

energie besparing Energiebesparing in de woningvoorraad

10 aug 2016 - In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten wor…

actueel verdieping