Rijk

actueel
akkoord Nieuw kabinet moet voortouw nemen bij nationaal ruimtelijk plan

22 mrt 2017 - Nederland staat op het vlak van ruimtelijke ordening voor een aantal gebiedsoverstijgende opgaven. Actuele kwesties zoals de verstedelijkingsgolf, de energietransitie en klimaatadaptatie, en de behoef…

Lees het hele artikel >

europa kaart Van Topsectorenbeleid naar Topnetwerkenbeleid

19 mrt 2017 - De verkiezingen op 15 maart leverden een panoramisch politiek landschap op. De formatie zal opnieuw ingewikkeld worden hoewel de kans groot is dat de drie middenpartijen het motorblok zullen gaan vorm…

Lees het hele artikel >

woningbouw Versnellen van ontwikkeling in de regio

19 mrt 2017 - In de Zuidelijke Randstad zijn tot 2030 230.000 nieuwe woningen nodig. Hoe moet de realisatie ervan worden versneld? Gebiedsontwikkelingsexpert Friso de Zeeuw vertelt.

Lees het hele artikel >

verdieping
Smartphone Technologie op waarde schatten - een handreiking

14 mrt 2017 - Dagelijks komen er nieuwe technologieën en technologische toepassingen op de markt. Vandaag zijn dat smartphones met apps als Airbnb en Uber, morgen zijn het robots die pizza’s bezorgen en boodschappe…

agenda

26 sep 2018 - Gemeentemuseum Den Haag

Symposium: een kleine Haagse geschiedenis van een toekomst

26 sep 2018 - Burgerweeshuis, Amsterdam

Debat Wonen in de Verdichte Stad

26 sep 2018 - Jaarbeurs, Utrecht

Vakbeurs Openbare Ruimte

27 sep 2018 - Soesterberg

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018

27 sep 2018 - WTC, Utrecht

Utrecht Vastgoed 2018

cover 1 Ondergrond, Kansen voor Noord-­Nederland

15 apr 2016 - De Noord-Nederlandse ondergrond biedt door al beschikbare kennis ongekende mogelijkheden voor energieopwekking en -opslag en voor strategische grondwater voorraden.

Ontwerp wet TU Delft onderzoek naar relatie tussen ontwerp en Omgevingswet

8 apr 2016 - In 2018 gaat in wat wel wordt genoemd ‘de grootste wetswijziging in Nederland sinds Thorbecke’. 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriële regeli…

2015.07.31_de stad verbeeld_cover De stad verbeeld

31 jul 2015 - Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikke…

2013.04.10_Kosten koper_680 Eindrapport huizenprijzen ‘Kosten Koper’

10 apr 2013 - Huizenprijzen zijn de laatste jaren regelmatig onderwerp van publiek debat. Of het nu in de wetenschap, de politiek of op verjaardagsfeestjes is, het onderwerp leidt tot veel beroering.

2013.02.14_Wetenschap en Praktijk reageren op Woonakkoord Wetenschap en Praktijk reageren op Woonakkoord

20 feb 2013 - Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen dinsdag 12 februari jl. een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector.

2013.01.29_Yves de Boer ‘We willen zelf de regie over onze ruimte houden’

25 jan 2013 - Inzake ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de meeste taken van het Rijk overgeheveld naar de provincies. Een ingrijpende verandering.

Portret_Agnes & Anne_180px Rijksadvies in tijden van decentralisatie

18 dec 2012 - Het jaar zit er bijna op. Een roerig jaar waarin het voor de bouw nog steeds overwinteren is. In het nieuwe regeerakkoord wordt de lijn van decentralisatie doorgezet.

actueel verdieping