Waardeontwikkeling

actueel
amsterdam zuidassss Onderzoek: wonen in hoge dichtheden stelt hoge eisen aan omgeving

6 jun 2018 - Wonen in hoge dichtheden biedt kansen, mits de omgeving voldoet aan een aantal eisen. Zo moet er een hoge kwaliteit aan groen in de buurt zijn, goed openbaar vervoer, ruimte voor ontmoeting en overige…

Lees het hele artikel >

neprom van de loo high res Verstedelijking op menselijke maat

23 mei 2018 - Een miljoen woningen bouwen. De bestaande voorraad van het gas afkoppelen en energie-optimaal maken. De aanhoudende verstedelijking in goede banen leiden en congestie vermijden.

Lees het hele artikel >

fotograaf Ronald Tilleman De Stad als Casco: handboek voor inclusieve stadsontwikkeling

11 apr 2018 - Bied als stad ruimte voor experimenten en pas je gemeentelijk beleid (grondprijs, woonruimte, vestiging én onderwijs) daarop aan.

Lees het hele artikel >

verdieping
scriptie openbare ruimte dakpark Openbare tuinen voor en door de buurt

16 dec 2017 - Steeds vaker zijn andere partijen dan de overheid betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte in een stad.

agenda

25 jun 2018 - New Babylon, Den Haag

Studiedag Woningbouw Regio Den Haag Rotterdam 2018

27 jun 2018 - De Bovenkamer, Groningen

BouwRegieNetwerk: Naar een aardgasvrij Nederland

27 jun 2018 - De Caballero Fabriek, Den Haag

Nationale Transformatie & Renovatiedag

27 jun 2018 - Caballero fabriek, Den Haag

Business modellen voor koplopers in circulariteit en verduurzaming

actueel verdieping