Waardeontwikkeling

actueel
almere design fro heealt Sturen op de ongedeelde stad

7 aug 2018 - INTERVIEW We zijn op weg naar een duurzame toekomst voor onze steden: aantrekkelijk, veilig, adaptief, groen, veerkrachtig, klimaatbestendig en ‘smart’. De rol van de burger is daarbij erg belangrijk.

Lees het hele artikel >

amsterdam zuidassss Onderzoek: wonen in hoge dichtheden stelt hoge eisen aan omgeving

6 jun 2018 - Wonen in hoge dichtheden biedt kansen, mits de omgeving voldoet aan een aantal eisen. Zo moet er een hoge kwaliteit aan groen in de buurt zijn, goed openbaar vervoer, ruimte voor ontmoeting en overige…

Lees het hele artikel >

neprom van de loo high res Verstedelijking op menselijke maat

23 mei 2018 - Een miljoen woningen bouwen. De bestaande voorraad van het gas afkoppelen en energie-optimaal maken. De aanhoudende verstedelijking in goede banen leiden en congestie vermijden.

Lees het hele artikel >

verdieping
scriptie openbare ruimte dakpark Openbare tuinen voor en door de buurt

16 dec 2017 - Steeds vaker zijn andere partijen dan de overheid betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte in een stad.

agenda

26 sep 2018 - Gemeentemuseum Den Haag

Symposium: een kleine Haagse geschiedenis van een toekomst

26 sep 2018 - Burgerweeshuis, Amsterdam

Debat Wonen in de Verdichte Stad

26 sep 2018 - Jaarbeurs, Utrecht

Vakbeurs Openbare Ruimte

27 sep 2018 - Soesterberg

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018

27 sep 2018 - WTC, Utrecht

Utrecht Vastgoed 2018

actueel verdieping