platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Wet- En Regelgeving

actueel

Corporatiewoning Portiek

‘Woningwet betrekt huurders nog te weinig bij prestatieafspraken’

25 jan 2019 - ONDERZOEK De Woningwet geeft huurders een plek aan de onderhandeltafel bij afspraken tussen woningcorporaties en gemeenten. Platform31 onderzocht de effecten. Huurdersorganisaties blijken mee te doen, maar zijn nog geen volwaardige gesprekspartner.

Lees het hele artikel >

Luchtfoto Almelo

De voorwaarde voor een succesvolle Omgevingswet? De ambtenaar zonder ambtelijke mentaliteit

20 okt 2018 - INTERVIEW Hoe zorgen we dat de Omgevingswet soepel ingevoerd wordt? Dat weet Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling. “Het vakmanschap van de ambtenaar moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven.”

Lees het hele artikel >

Bouwplaats houthaven

Regering past crisis- en herstelwet aan voor snellere bouw

18 sep 2018 - NIEUWS Om de bouw in Nederland te versnellen, wil de regering drie wijzigingen aanbrengen in de zogenaamde crisis- en herstelwet.

Lees het hele artikel >

verdieping

GO recensie cover

Dwars door de traditionele juridische verkaveling heen

13 mrt 2018 - Onlangs verscheen de tweede druk van het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling. Het is geschreven door Arjan Bregman, Regina Koning en Rob de Win; allen zijn zeer ervaren in de wereld van gebiedson…

Lees verder >

agenda

20 jun 2019 - Rotterdam

Landelijk Congres Openbare Ruimte

20 jun 2019 - Amsterdam

Congres Nieuwe Woonvormen

21 jun 2019 - Groothandelsgebouw, Rotterdam

Afval en hoogbouw

26 jun 2019 - Amersfoort

Seminar: Zo ontwerpt u de smart city

maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed in verandering

15 jul 2017 - Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.

Lees verder >

1

Leg een nieuw inhoudelijk fundament onder de verplichte 30% sociaal

20 apr 2017 - Jaap Nieuwenhuis (TU Delft) concludeert in zijn studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood dat jongeren zich problematischer gedragen als ze de armste zijn in een rijke buurt.

Lees verder >

tussentijdse evaluatie RA

Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie vraagt om een ‘tandje erbij’

5 mrt 2017 - De afgelopen jaren is er al veel gedaan om Nederland klimaatbestendig in te richten, maar er moet een ‘tandje bij’.

Lees verder >

cover

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

3 mrt 2017 - 7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL.

Lees verder >

cover proefschrift

Designing the Urban Microclimate

11 apr 2016 - Het klimaat in steden kan fors warmer zijn dan erbuiten, maar daaraan is met beplanting, materialen en goede positionering van straten en bebouwing best wat aan te doen.

Lees verder >

Ontwerp wet

TU Delft onderzoek naar relatie tussen ontwerp en Omgevingswet

8 apr 2016 - In 2018 gaat in wat wel wordt genoemd ‘de grootste wetswijziging in Nederland sinds Thorbecke’. 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriële regeli…

Lees verder >

2015.12.16_Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden_cover

Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden

18 dec 2015 - In vervolg op de ruimtelijke analyse van de verkiezingsthema’s van de Provinciale Verkiezingen heeft Posad Spatial Strategies nu ook de coalitieakkoorden onderzocht op ruimtelijke ambities.

Lees verder >

actueel verdieping