platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Wet- En Regelgeving

actueel

Sloot_afbeelding van Peter Stam via Pixabay

Desirée Uitzetter: benader ruimtelijke ordening op hoger, strategisch niveau

2 aug 2019 - INTERVIEW De woondeals vallen niet te rijmen met de stikstofuitspraak van de Raad van State. Daarom moeten we op een hoger, strategisch niveau keuzes maken, meent Desirée Uitzetter (BPD en NEPROM).

Lees het hele artikel >

Fietsers Photo by Yomex Owo on Unsplash

Veilig de eindstreep halen bij de energietransitie? Draag een valhelm!

12 jul 2019 - ANALYSE De valkuilen van de energietransitie zijn soms goed vergelijkbaar met die van de Tour de France. Manfred Fokkema, advocaat gebiedsontwikkeling, reikt daarom enkele valhelmen aan om de doelen van de Klimaatakkoorden succesvol te bereiken.

Lees het hele artikel >

Corporatiewoning Portiek

‘Woningwet betrekt huurders nog te weinig bij prestatieafspraken’

25 jan 2019 - ONDERZOEK De Woningwet geeft huurders een plek aan de onderhandeltafel bij afspraken tussen woningcorporaties en gemeenten. Platform31 onderzocht de effecten. Huurdersorganisaties blijken mee te doen, maar zijn nog geen volwaardige gesprekspartner.

Lees het hele artikel >

verdieping

GO recensie cover

Dwars door de traditionele juridische verkaveling heen

13 mrt 2018 - Onlangs verscheen de tweede druk van het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling. Het is geschreven door Arjan Bregman, Regina Koning en Rob de Win; allen zijn zeer ervaren in de wereld van gebiedson…

Lees verder >

maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed in verandering

15 jul 2017 - Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.

Lees verder >

1

Leg een nieuw inhoudelijk fundament onder de verplichte 30% sociaal

20 apr 2017 - Jaap Nieuwenhuis (TU Delft) concludeert in zijn studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood dat jongeren zich problematischer gedragen als ze de armste zijn in een rijke buurt.

Lees verder >

tussentijdse evaluatie RA

Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie vraagt om een ‘tandje erbij’

5 mrt 2017 - De afgelopen jaren is er al veel gedaan om Nederland klimaatbestendig in te richten, maar er moet een ‘tandje bij’.

Lees verder >

cover

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

3 mrt 2017 - 7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL.

Lees verder >

cover proefschrift

Designing the Urban Microclimate

11 apr 2016 - Het klimaat in steden kan fors warmer zijn dan erbuiten, maar daaraan is met beplanting, materialen en goede positionering van straten en bebouwing best wat aan te doen.

Lees verder >

Ontwerp wet

TU Delft onderzoek naar relatie tussen ontwerp en Omgevingswet

8 apr 2016 - In 2018 gaat in wat wel wordt genoemd ‘de grootste wetswijziging in Nederland sinds Thorbecke’. 24 wetten met bij elkaar 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriële regeli…

Lees verder >

2015.12.16_Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden_cover

Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden

18 dec 2015 - In vervolg op de ruimtelijke analyse van de verkiezingsthema’s van de Provinciale Verkiezingen heeft Posad Spatial Strategies nu ook de coalitieakkoorden onderzocht op ruimtelijke ambities.

Lees verder >

actueel verdieping