platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Woningcorporaties

actueel

corporatiewoning

Waarom de Startmotor de katalysator van de energietransitie is

24 dec 2018 - OPINIE Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, geeft 4 tips hoe we op korte termijn de gebouwde omgeving kunnen verduurzamen. “Al met al zijn de komende 5 jaar cruciaal voor een geslaagde energietransitie op de lange termijn.”

Lees het hele artikel >

zurich-Genossenschaft-1539781038

Wat Nederland kan leren van wooncoöperaties in Zürich

29 okt 2018 - PRAKTIJK In Zürich liggen veel bouwprojecten in handen van Zwitserse wooncoöperaties, Genossenschaften. Volgens Tineke Lupi van Platform31 kunnen we veel inspiratie halen uit deze verhouding tussen burgers, overheid, financiers en ontwerpers.

Lees het hele artikel >

Sociale Woningbouw CorporatieNL

Corporaties en gemeenten: maatregelen Rutte III werken sociale huursector tegen

2 okt 2018 - ANALYSE Het kabinet Rutte III neemt maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Maar de ingrepen die corporaties ondersteunen, worden teniet gedaan door de hogere vennootschapsbelasting.

Lees het hele artikel >

verdieping

soiciale woningbouw

Iedereen moet een sprong maken voor de energietransitie

8 sep 2018 - ONDERZOEK Alle corporatiewoningen energieneutraal maken is een operatie van mythische proporties. Ligt de oplossing in technische innovaties of moet de hele werkwijze in de bouw op de schop? Allebei, …

Lees verder >

Samen gaan voor Zilver

29 mrt 2017 - Op 1 januari 2015 zijn de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg) van kracht geworden. Deze wetten scheiden de budgetten voor wonen en zorg.

Lees verder >

Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af

Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af

27 dec 2016 - De inkomensgrens voor de sociale huursector bakent de doelgroep voor sociale huurwoningen niet goed af.

Lees verder >

Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

18 feb 2016 - Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besl…

Lees verder >

VOORRAAD HUURWONINGEN KRIMPT ONDANKS TOENAME BOUWPRODUCTIE

Voorraad huurwoningen krimpt ondanks toename bouwproductie

12 feb 2016 - Ondanks de grote vraag neemt de voorraad huurwoningen zonder verdere maatregelen niet toe. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten.

Lees verder >

2015.11.23_Wat betekent de nieuwe Woningwet voor gebiedsontwikkeling_c

Wat betekent de nieuwe Woningwet voor gebiedsontwikkeling?

23 nov 2015 - De nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 bracht een duidelijke boodschap aan corporaties. Terug naar de kerntaken: het realiseren en onderhouden van betaalbare huurwoningen.

Lees verder >

2015.09.15_Sturen door uitnodigen: een nieuw perspectief voor corporaties?

Sturen door uitnodigen: een nieuw perspectief voor corporaties?

15 sep 2015 - Teruglopende investeringsruimte en veranderende regelgeving hebben grote impact op de rol van corporaties bij stedelijke vernieuwing.

Lees verder >

2015.06.08_Pionieren in je eigen stad_C

Pionieren in je eigen stad; Wat zijn de woonwensen van de middeninkomens?

8 jun 2015 - Middeninkomens aantrekken in oude stadswijken gold jarenlang als een succesformule om de achteruitgang in deze wijken te keren.

Lees verder >

actueel verdieping