Woningmarkt

actueel
amsterdarm javaeiland flickr Meer middeldure huur in Amsterdam? Maak langetermijnafspraken en bied maatwerk

16 feb 2018 - Bart van Breukelen, voorzitter van Neprom, en de Amsterdamse SP-wethouder Laurens Ivens gingen deze maand met elkaar in debat over de realisatie van meer woningen voor middeninkomens via de 40-40-20-r…

Lees het hele artikel >

groene hart flickr Bouwen in het groen? Niet doen!

15 feb 2018 - De Rotterdamse historicus en stadsgids Ferrie Weeda zegt stellig ‘nee!’ tegen de stad die uitdijt richting groen.

Lees het hele artikel >

Ontwerp Sluisbuurt Gemeente Amsterdam ‘Zijn we vergeten wie we zijn?’

14 feb 2018 - Op Zeeburgereiland in Amsterdam verrijst de komende jaren een nieuwe hoogbouwwijk. Maar over het nut en de slagingskans van de Sluisbuurt bestaan grote twijfels.

Lees het hele artikel >

verdieping
Amsterdam Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

25 jan 2018 - In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’ (1).

x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

Zelfbouwwoningen Buiksloterham De eerste stappen naar een circulaire woningvoorraad

7 jul 2017 - De circulaire economie wint terrein. In steeds meer sectoren wordt de overstap gemaakt naar nieuwe verdienmodellen waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan…

demolish Achterstandswijken verbeteren door huizen te slopen én hun bewoners te verhuizen

25 mei 2017 - Menging van arme en rijke bewoners werd lange tijd gezien als goed middel om problemen in achterstandswijken aan te pakken.

china Productivity crucial in the development of house prices in China

19 mei 2017 - De komst van marktkapitalisme heeft de huizenprijzen in China dramatisch verhoogd. De gevolgen van agglomeratie zorgen ervoor dat de prijzen astronomisch stijgen, vooral in de grote steden en hun peri…

1 Leg een nieuw inhoudelijk fundament onder de verplichte 30% sociaal

20 apr 2017 - Jaap Nieuwenhuis (TU Delft) concludeert in zijn studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood dat jongeren zich problematischer gedragen als ze de armste zijn in een rijke buurt.

Samen gaan voor Zilver

29 mrt 2017 - Op 1 januari 2015 zijn de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg) van kracht geworden. Deze wetten scheiden de budgetten voor wonen en zorg.

Wonen op de Zuidas

29 mrt 2017 - Wonen in steden lijkt steeds populairder te worden. Jongeren trekken meer naar de stad, gezinnen blijven langer in de stad wonen en empty nesters lijken vaker terug te komen.

actueel verdieping