Woningmarkt

actueel
startblok riekerhaven Uitkomsten conferentie: Doe de Flex!

20 apr 2017 - ‘Bevorder flexibele woonvormen maar voorkom negatieve bijeffecten’ was het credo tijdens het congres ‘Doe de Flex!’ op 30 maart 2017.

Lees het hele artikel >

spui transform Wat is de reële transformatiepotentie in bestaand gebouwd gebied?

14 apr 2017 - Wat zijn de mogelijkheden om binnenstedelijk nieuwe woningen te bouwen? Met andere woorden: wat is de reële transformatie-potentie in het bestaand bebouwd gebied?.

Lees het hele artikel >

bouwagenda Vakkennis is cruciaal voor succesvolle Bouwagenda

1 apr 2017 - Op 29 maart overhandigden Bernard Wientjes en zijn Taskforce de Bouwagenda aan hun ‘opdrachtgevers’, de ministers van I&M, EZ en BZK.

Lees het hele artikel >

verdieping
1 Leg een nieuw inhoudelijk fundament onder de verplichte 30% sociaal

20 apr 2017 - Jaap Nieuwenhuis (TU Delft) concludeert in zijn studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood dat jongeren zich problematischer gedragen als ze de armste zijn in een rijke buurt.

te koop woning Woningmarktmonitor – Vooruitzichten 2017 en 2018 gunstig

6 feb 2017 - De Nederlandse huizenmarkt liet in 2016 een opmerkelijk sterk verder herstel zien. De woningverkopen lagen op recordhoogte en de prijzen stegen fors.

cover trackchanges #trackchanges: veranderingen in de waardeketen van gebiedsontwikkeling

27 jan 2017 - Schuivende panelen, andere rollen, nieuwe partijen en minder risicodragend investeringskapitaal, daar moeten we het in grote lijnen mee doen in Nederland anno 2017.

pbl middensegment woningmarkt Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

25 jan 2017 - Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen: de spanningen op de huurwoningmarkt nemen steeds verder toe. Hoewel het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment breed gezien wordt als de…

Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af

27 dec 2016 - De inkomensgrens voor de sociale huursector bakent de doelgroep voor sociale huurwoningen niet goed af.

rapport Smart Small Living

16 mei 2016 - De druk op de stad neemt toe. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Naast de kwaliteit van de buurt, dorp of stad vinden mensen ook de kwaliteit van de woning belangrijk.

Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf

10 apr 2016 - Huizen zijn in theorie prima energieneutraal te maken, maar in de praktijk gooien bewoners vaak roet in het eten.

ACTA De financiële haalbaarheid van tijdelijke transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen

4 apr 2016 - Hoge leegstand op de kantorenmarkt en de grote tekorten op de woningmarkt bieden kansen voor transformatieprojecten van leegstaande kantoren naar woningen.

actueel verdieping