IM-BINCK bijeenkomst door Heeman Photography (bron: Platform Stad)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #1 – de initiatiefnemers

8 juli 2021

6 minuten

Persoonlijk Hét platform van de Haagse Binckhorst. Dat is hoe I’M BINCK zich profileert. Initiatiefnemer Sabrina Lindemann en voorzitter Gert-Joost Peek gaan in op de vraag welke rol het platform heeft gespeeld en hoe dit bijdraagt aan de transformatie van het voormalige industrietterrein naar een aantrekkelijke stadswijk.

STADverkenning 10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #1

De afgelopen 10 jaar waren er hobbels en successen bij de gebiedsontwikkeling in de Binckhorst. Platform STAD gaat ter gelegenheid van het jubileum van I’M BINCK in een serie interviews op zoek naar de lessen. Wat kunnen we leren van organische gebiedsontwikkeling in de Binckhorst? In dit eerste interview zijn initiatiefnemers Sabrina Lindemann en Gert-Joost Peek aan het woord.

Sabrina Lindemann & Gert-Joost Peek door Heeman Photography (bron: Platform Stad)

‘Sabrina Lindemann & Gert-Joost Peek’ door Heeman Photography (bron: Platform Stad)


I’M BINCK is al tien jaar het centrale podium voor het gesprek over de ontwikkeling van de Binckhorst. Een platform waar partijen in het gebied elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen. Waar ondernemers, bewoners, ambtenaren en ontwikkelaars via rondetafelbijeenkomsten samenwerken aan de toekomst van de Binckhorst. En waar ze met festivals en tours de bestaande rijkdom vieren van dit bijzondere gebied. Initiatiefnemer Sabrina Lindemann en voorzitter Gert-Joost Peek zeggen dat I’M BINCK ‘het belang van het gebied laat spreken.’

Het belang van de Binckhorst laten spreken. Hoe doe je dat?

Lindemann: "We zoeken een structuur die de belangen van het hele gebied kan behartigen. Een plek waar iedereen informatie kan communiceren en inwinnen over de gebiedsontwikkeling. En waar ideeën van diverse partijen op tafel komen. Met een onafhankelijke organisator van het gesprek. Vanuit dat idee is in 2015 het eerste I’M BINCK rondetafelgesprek ontstaan. Dit werd meteen erkend en gewaardeerd door ontwikkelaars, ondernemers en de gemeente."

Peek: "Ik ben er pas twee generaties later bij gekomen. Maar ik zie I’M BINCK ook echt als een manier waarop we het gebied laten meepraten aan z’n eigen ontwikkeling. Iets materieels wat niet menselijk is, levend maken. Die kademuren, stenen en oude gebouwen praten niet. Dus daar omheen organiseren we een gesprek waarvoor we zoveel mogelijk verschillende betrokkenen uitnodigen. Zij delen ervaringen, kansen en uitdagingen. We vertegenwoordigen het belang van het gebied. Wat dat is, moet je telkens blijven herontdekken."

"Die rol als platform en organisator van het gesprek is voor iedereen begrijpelijk. Maar als we dan ergens subsidie aanvragen moet er een labeltje op ons geplakt worden. Dan blijkt dat er eigenlijk geen juist etiket voor ons is. Dan zijn we van ‘(burger)participatie’ of we zijn bijvoorbeeld ‘van de innovatie’ als we praten met de afdeling economie. Elke keer worden we in een hoek gedrukt, terwijl we eigenlijk zeggen: 'jullie zitten allemaal in een hoek, wij zitten in het midden!’"

“Elke keer worden wij in een hoek gedrukt, terwijl we eigenlijk zeggen: jullie zitten allemaal in een hoek, wij zitten in het midden!”
Gert-Joost Peek

Lindemann: "Daardoor hebben we natuurlijk wel veel vrijheid over wat we oppakken. Er is niemand die zegt wat wij moeten doen. Wij kijken zelf wat nodig is. Waar is de urgentie? Dat agenderen we. Dus we zijn er eigenlijk voor het algemeen nut van het gebied. Iedereen heeft daar profijt van."

Als je niet in een categorie past, hoe organiseer je dan financiering?  

Lindemann: "Aan het begin konden wij ieder jaar een beroep doen op het PIB, een budget voor 'Particuliere Initiatieven in de Binckhorst'. Maar in 2019 verdween dit budget en vielen we in een gat. De gemeente heeft via een aangenomen motie besloten de ‘onrendabele top’ van de activiteiten voor haar rekening te nemen. Maar daar komt na herhaaldelijk vragen niets van terecht."

Peek: ‘Er heerste op dat moment op het stadhuis, zo’n anderhalf jaar geleden, sterk het gevoel dat de Binckhorst wel klaar was. Het Omgevingsplan was vastgesteld, ambtenaren wisten met wie ze de zaken verder moesten oppakken. Dus de urgentie was weg om met I’M BINCK samen te werken of dit te ondersteunen. Terwijl wij juist het idee hadden dat we net waren begonnen. Toen hebben we snel het roer omgegooid en zijn we de crowdfund-actie We Are Binck gestart om partnerschappen in het gebied te vormen. Met de boodschap: ‘Als jullie willen dat wij onze werkzaamheden continueren, dan moet je ons nu echt steunen.’"

"De campagne We Are Binck is succesvoller dan verwacht. Er is 12.000 euro opgehaald. Dat gaf I’M BINCK een enorme boost. Want het bevestigt dat we praten namens heel veel mensen in het gebied. We doen het niet alleen omdat we het zelf belangrijk vinden. Dat was echt het begin van de herontdekking van I’M BINCK en legde voorlopig een financiële basis. Gelukkig, want als de crowdfund-campagne geen succes was geweest, dan was ik ermee gestopt."

“I’M BINCK wordt nu breder gedragen, we organiseren onze eigen continuïteit.”
Gert-Joost Peek

Wat betekent die herontdekking van I'M BINCK?

Lindemann: "Dit financiële model blijft natuurlijk erg kwetsbaar. Het is nog steeds het geld van die campagne waar de meeste basisactiviteiten nu mee worden betaald. En tijdens corona durven we eigenlijk niet eens de volledige factuur naar bedrijven te sturen. Vandaar dat we ook de organisatiestructuur en samenwerking daarbinnen hebben aangepast."

"We hebben in 2019 nieuwe speerpunten met elkaar geformuleerd. Zoals het leren en werken van de toekomst in de Binck PraktijkAcademie en de betekenis van erfgoed in de Binckplekken. Ook hebben we nieuwe bestuursleden aan ons verbonden. Zij trekken onder de vlag van I’M BINCK zelf een thematisch speerpunt. Dus naast partnerschappen uit het gebied voor de basisactiviteiten is er een bredere samenwerking ontstaan waarbinnen ieder z’n individuele lijntjes, projecten, samenwerkingen en ook eigen financieringsvraagstuk heeft."

Peek: "Ik ben blij met de nieuwe richting. I’M BINCK wordt nu breder gedragen, we organiseren in principe onze eigen continuïteit. Ook vinden we vanuit deze bredere samenwerking makkelijker aansluiting bij de verschillende, enorm verkokerde afdelingen van de gemeente. We doen ineens dingen met onderwijs en groen. We zitten ineens in de City Deal Ruimte voor Lopen. De inzet en energie van de nieuwe teamleden is zo meer gekoppeld aan eigen ambities en interesse. We gaan naar een netwerkachtige organisatie met Sabrina als verbindend boegbeeld.’

Welke rol gaan jullie de komende 10 jaar vervullen op de Binckhorst?

Peek: "Grote issues die nu spelen gaan over duidelijkheid, visie en regie. Er bestaat een gapend gat tussen wat er in de praktijk, day-to-day gebeurt en het langetermijntoekomstbeeld dat er ligt. Over die stip op de horizon zijn we het allemaal al wel eens. Daar sluiten de door I’M BINCK samen met de community opgehaalde kernwaarden voor het gebied en de ‘10 ontwikkelprincipes’ van de ontwikkelaars mooi op aan. Maar de stappen daar naartoe, in welke gebieden gaan we beginnen, hoe ziet dat er volgend jaar uit, en over 3 jaar – die routeplanner is er niet. Wij proberen van onderop, vanuit het gebied en de betrokkenen, om dat gat tussen de realiteit van vandaag en die eindambitie een beetje te dichten."

Stadslab - Binckhorst door Heeman Photography (bron: Platform Stad)

‘Stadslab - Binckhorst’ door Heeman Photography (bron: Platform Stad)


"Dus we pakken inhoudelijk dingen op die blijven liggen, we interveniëren in het samenspel tussen de gemeente en de markt en we proberen voor de speerpunten en kernwaarden van het gebied de missende regie, invulling te geven. Hoe vertaal je die kernwaarden naar het groen? Waar kunnen we het concreet maken?"

Lindemann: "Bincks Groen is daarvan een goed voorbeeld. Daarin werken we samen met bewoners, ondernemers, overheid en marktpartijen aan een klimaatadaptieve Binckhorst. Stukje voor stukje creëren we nu al groen en maken daarmee dit thema en de eindambitie tastbaar. Tegelijkertijd verbetert de leefbaarheid in de tijdelijkheid."

"De uitdaging voor I'M BINCK blijft de financiering van de basis. Ik hoop dat de gemeente de komende tijd ook laat zien dat ze blij is dat hier een partij zit die langer betrokken is bij de ontwikkeling van de Binckhorst. Een partij die het externe geheugen organiseert en via het sterke lokale netwerk en gecreëerde vertrouwen altijd de juiste mensen aan tafel weet te krijgen als een gesprek hard nodig is."


Dit artikel verscheen eerder op platformstad.nl


Cover: ‘IM-BINCK bijeenkomst’ door Heeman Photography (bron: Platform Stad)


platform stad

Door Platform STAD

Bouwen aan Den Haag. Denk, doe en debatteer mee bij Platform STAD


Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024