2014.01.07_2014 jaar van antifragiliteit_660

2014: Jaar van antifragiliteit

7 januari 2014

4 minuten

Nieuws Antifragiel is de titel van het zojuist verschenen nieuwe boek van schrijver, belegger en hoogleraar Nassim Nicholas Taleb. Het geeft inzicht hoe te leven en te handelen in een wereld vol onzekerheden. Succes draait daarbij niet alleen om veerkracht, maar om het naar je hand weten te zetten van chaos en verandering. Onzekerheid is here to stay. Ook in de ruimtelijke ontwikkeling zullen we rekening moeten houden en kunnen omgaan met deze basisconditie. Voor het nieuwe jaar overheerst het begin van hoop. Waar het vorige jaar voorzichtig optimistisch werd afgesloten zijn de verwachtingen voor 2014 gespannen. Zet het aantrekken van de woningmarkt door? En leidt dat tot herstel in andere sectoren? Ondanks sommige negatieve verwachtingen, zoals de geschatte drie miljard aan nog af te boeken gemeentegronden, wordt veerkracht en nieuw handelingsperspectief zichtbaar. Ondanks de onzekere marktomstandigheden zijn er genoeg initiatieven, nieuwe samenwerkingen en bijzondere concepten.

Ook in het nieuwe jaar biedt het platform Gebiedsontwikkeling.nu weer praktische en meer reflectieve handreikingen voor professionals in alle disciplines die bij gebiedsontwikkeling zijn betrokken. Dat doen we zoals u van ons gewend bent, met onder meer redactionele interviews en analyses, onderzoeksverslagen, columns en verhalen over projecten. Niet alleen, maar samen met onze (content)partners en medewerkers en in interactie met onze lezers. Daarbij zetten we ook dit jaar weer in op de blik naar buiten richten: leren van andere branches en disciplines, en inspiratie opdoen bij buitenlandse projecten. Samen met onze nieuwe wetenschapsredactie blijven we onderzoeksgedreven content bieden. Ook via onze congressen en seminars leveren we graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de professional en de ‘lerende organisatie’. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de jonge professional, maar deze wordt wél voor het voetlicht gebracht in onze serie over jonge talenten.

In deze nieuwsbrief een interview met young professional Gerard Schuurman, die ervoor koos om zijn loopbaan een boost te geven met het eenjarige executive MBA-programma Innovation and Global Leadership aan de prestigieuze MIT Sloan School of Management. We volgen hem dit jaar in zijn ervaringen bij het werken aan zijn professionele competenties en vaardigheden, en kijken daarbij uiteraard ook mee over de grens naar inspirerende Amerikaanse voorbeelden van gebiedsontwikkeling. In Nederland doen we inspiratie op in het Noorden van het Land, met een recensie van Kees de Graaf over de Noorderzine, een visie van de Noordelijke provincies op hun gezamenlijke toekomst. Een mooie start van onze serie over Nederland in nieuw perspectief. Ook in deze nieuwsbrief een vooruitblik op het nieuwe jaar door Vastgoedvrouw van het Jaar én redactieraadlid Bianca Seekles van ERA Contour. Zij signaleert onder meer de trend van het combineren van standaardisatie en industrialisatie met het leveren van kwaliteit door maatwerk en keuzemogelijkheden voor de klant.

Een trend die zich breder in de samenleving aftekent is ‘low end / high end’. ‘Low end’ staat voor meer oog voor budget, gebruikswaarde en functionaliteit, terwijl er tegelijkertijd vraag is naar ‘high end’-producten, en zaken als zingeving en beleving. Volgens econoom Lex Hoogduin in een interview in het FD van afgelopen zaterdag zitten we in een balansrecessie. ‘Overheden, banken, particulieren en pensioenfondsen, allemaal moeten ze hun balansen versterken’. Hoe vertaalt dit zich naar gebiedsontwikkeling? Maar ook is er aandacht voor nieuwe rollen en rolverbreding. Zo bewegen ontwerpers zich steeds vaker in rollen als systeemintegrator, productontwikkelaar, procesbegeleider of netwerkcoördinator. Ook instituties en bedrijven staan voor de uitdaging om de verbinding met de samenleving te maken, dit vraagt om heldere roldefinities. Zichtbare en geloofwaardige verantwoordelijkheid is de basis voor draagvlak, evenals het aangaan van de dialoog. In het verlengde hiervan zien we een trend in reputatiemanagement. Wat zijn je doelen, waar lever je een bijdrage aan, ook maatschappelijk gezien?

Verder dit jaar op Gebiedsontwikkeling.nu aandacht voor de betekenis van de ontwikkelingen in de zorg voor gebiedsontwikkeling, tijdelijkheid als nieuwe strategie, andere contractvormen en nieuwe economische drivers. Waarbij we u weer op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving als belangrijke randvoorwaarde. Vooruitlopend op ons voorjaarscongres bovendien een vervolg op onze serie over retail en het thema energie in een breder perspectief. Om tot haalbare en duurzame oplossingen te komen is het belangrijk te denken in synergievoordelen in de hele keten, inclusief kostenbesparingen en de benodigde gedragsverandering. Dat is de basis van duurzame business. Een bedrijf als Unilever heeft dit goed begrepen. Met het aantreden van Paul Polman is een beweging in gang gezet waarbij getracht wordt negatieve maatschappelijke ontwikkelingen zoals obesitas en uitputting van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan. Unilever heeft de ambitie geformuleerd om leidend en onderscheidend te zijn bij het in gang zetten van verbeteringen en het zorgen voor daadwerkelijke maatschappelijk impact.

Als er één les is van het afgelopen jaar dan is dat wel dat eenduidige oplossingen niet (meer) bestaan. Het gaat daarmee om het maken van keuzes en het verzoenen van tegenstrijdigheden. Omgaan met onzekerheid vraagt naast veerkracht om creativiteit en een flinke dosis antifragiliteit.

Zie ook:


Cover: ‘2014.01.07_2014 jaar van antifragiliteit_660’


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)

Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Klimaatadaptief ontwerpen, Utrecht door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr.com)

Gebiedsontwikkeling langs de maatlat klimaatadaptief en groen bouwen

Water en bodem leidend maken: mooi principe, maar dan. Hoe dit vorm te geven bij concrete projecten? Het Rijk lanceert de landelijke maatlat klimaatadaptief en groen bouwen als eerste hulpmiddel.

Nieuws

31 maart 2023

Nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen, Gelderland door Maarten Zeehandelaar (bron: Shutterstock)

Woningbouw op veehouderijlocaties: een goed idee

Het is een klassieke win-win: bouw woningen op locaties van veehoudende bedrijven. Minder stikstof-uitstoot en meer woningen om de woningnood te verminderen. Samuel Orobio de Castro onderzocht hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Uitgelicht
Onderzoek

31 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023