2014.01.07_2014 jaar van antifragiliteit_660

2014: Jaar van antifragiliteit

7 januari 2014

4 minuten

Nieuws Antifragiel is de titel van het zojuist verschenen nieuwe boek van schrijver, belegger en hoogleraar Nassim Nicholas Taleb. Het geeft inzicht hoe te leven en te handelen in een wereld vol onzekerheden. Succes draait daarbij niet alleen om veerkracht, maar om het naar je hand weten te zetten van chaos en verandering. Onzekerheid is here to stay. Ook in de ruimtelijke ontwikkeling zullen we rekening moeten houden en kunnen omgaan met deze basisconditie. Voor het nieuwe jaar overheerst het begin van hoop. Waar het vorige jaar voorzichtig optimistisch werd afgesloten zijn de verwachtingen voor 2014 gespannen. Zet het aantrekken van de woningmarkt door? En leidt dat tot herstel in andere sectoren? Ondanks sommige negatieve verwachtingen, zoals de geschatte drie miljard aan nog af te boeken gemeentegronden, wordt veerkracht en nieuw handelingsperspectief zichtbaar. Ondanks de onzekere marktomstandigheden zijn er genoeg initiatieven, nieuwe samenwerkingen en bijzondere concepten.

Ook in het nieuwe jaar biedt het platform Gebiedsontwikkeling.nu weer praktische en meer reflectieve handreikingen voor professionals in alle disciplines die bij gebiedsontwikkeling zijn betrokken. Dat doen we zoals u van ons gewend bent, met onder meer redactionele interviews en analyses, onderzoeksverslagen, columns en verhalen over projecten. Niet alleen, maar samen met onze (content)partners en medewerkers en in interactie met onze lezers. Daarbij zetten we ook dit jaar weer in op de blik naar buiten richten: leren van andere branches en disciplines, en inspiratie opdoen bij buitenlandse projecten. Samen met onze nieuwe wetenschapsredactie blijven we onderzoeksgedreven content bieden. Ook via onze congressen en seminars leveren we graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de professional en de ‘lerende organisatie’. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de jonge professional, maar deze wordt wél voor het voetlicht gebracht in onze serie over jonge talenten.

In deze nieuwsbrief een interview met young professional Gerard Schuurman, die ervoor koos om zijn loopbaan een boost te geven met het eenjarige executive MBA-programma Innovation and Global Leadership aan de prestigieuze MIT Sloan School of Management. We volgen hem dit jaar in zijn ervaringen bij het werken aan zijn professionele competenties en vaardigheden, en kijken daarbij uiteraard ook mee over de grens naar inspirerende Amerikaanse voorbeelden van gebiedsontwikkeling. In Nederland doen we inspiratie op in het Noorden van het Land, met een recensie van Kees de Graaf over de Noorderzine, een visie van de Noordelijke provincies op hun gezamenlijke toekomst. Een mooie start van onze serie over Nederland in nieuw perspectief. Ook in deze nieuwsbrief een vooruitblik op het nieuwe jaar door Vastgoedvrouw van het Jaar én redactieraadlid Bianca Seekles van ERA Contour. Zij signaleert onder meer de trend van het combineren van standaardisatie en industrialisatie met het leveren van kwaliteit door maatwerk en keuzemogelijkheden voor de klant.

Een trend die zich breder in de samenleving aftekent is ‘low end / high end’. ‘Low end’ staat voor meer oog voor budget, gebruikswaarde en functionaliteit, terwijl er tegelijkertijd vraag is naar ‘high end’-producten, en zaken als zingeving en beleving. Volgens econoom Lex Hoogduin in een interview in het FD van afgelopen zaterdag zitten we in een balansrecessie. ‘Overheden, banken, particulieren en pensioenfondsen, allemaal moeten ze hun balansen versterken’. Hoe vertaalt dit zich naar gebiedsontwikkeling? Maar ook is er aandacht voor nieuwe rollen en rolverbreding. Zo bewegen ontwerpers zich steeds vaker in rollen als systeemintegrator, productontwikkelaar, procesbegeleider of netwerkcoördinator. Ook instituties en bedrijven staan voor de uitdaging om de verbinding met de samenleving te maken, dit vraagt om heldere roldefinities. Zichtbare en geloofwaardige verantwoordelijkheid is de basis voor draagvlak, evenals het aangaan van de dialoog. In het verlengde hiervan zien we een trend in reputatiemanagement. Wat zijn je doelen, waar lever je een bijdrage aan, ook maatschappelijk gezien?

Verder dit jaar op Gebiedsontwikkeling.nu aandacht voor de betekenis van de ontwikkelingen in de zorg voor gebiedsontwikkeling, tijdelijkheid als nieuwe strategie, andere contractvormen en nieuwe economische drivers. Waarbij we u weer op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving als belangrijke randvoorwaarde. Vooruitlopend op ons voorjaarscongres bovendien een vervolg op onze serie over retail en het thema energie in een breder perspectief. Om tot haalbare en duurzame oplossingen te komen is het belangrijk te denken in synergievoordelen in de hele keten, inclusief kostenbesparingen en de benodigde gedragsverandering. Dat is de basis van duurzame business. Een bedrijf als Unilever heeft dit goed begrepen. Met het aantreden van Paul Polman is een beweging in gang gezet waarbij getracht wordt negatieve maatschappelijke ontwikkelingen zoals obesitas en uitputting van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan. Unilever heeft de ambitie geformuleerd om leidend en onderscheidend te zijn bij het in gang zetten van verbeteringen en het zorgen voor daadwerkelijke maatschappelijk impact.

Als er één les is van het afgelopen jaar dan is dat wel dat eenduidige oplossingen niet (meer) bestaan. Het gaat daarmee om het maken van keuzes en het verzoenen van tegenstrijdigheden. Omgaan met onzekerheid vraagt naast veerkracht om creativiteit en een flinke dosis antifragiliteit.

Zie ook:


Cover: ‘2014.01.07_2014 jaar van antifragiliteit_660’


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)

Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024