Mjølnerparken copenhagen - Jens Cederskjold

In 2030 geen achterstandswijken meer in Denemarken

5 maart 2018

1 minuut

Nieuws De Deense regering heeft donderdag plannen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat Denemarken in 2030 geen achterstandsbuurten meer kent. Het gaat hierbij om de verbetering van 22 wijken met te hoge werkloosheids- en misdaadcijfers. In deze buurten wonen bovendien veel bewoners met een niet-westerse achtergrond die moeilijk kunnen integreren. De nieuwe plannen stellen bewoners verplicht hun kinderen naar de kinderopvang te sturen, zodat kinderen met verschillende sociaal-economische achtergronden samen naar school gaan. Daarnaast mag het percentage sociale huurwoningen in deze wijken in de toekomst niet meer dan 40 procent zijn.


Lees dit item verder op nrc.nl
Cover: Jens Cederskjold


Cover: ‘Mjølnerparken copenhagen - Jens Cederskjold’Meest recent

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022