Mjølnerparken copenhagen - Jens Cederskjold

In 2030 geen achterstandswijken meer in Denemarken

5 maart 2018

1 minuut

Nieuws De Deense regering heeft donderdag plannen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat Denemarken in 2030 geen achterstandsbuurten meer kent. Het gaat hierbij om de verbetering van 22 wijken met te hoge werkloosheids- en misdaadcijfers. In deze buurten wonen bovendien veel bewoners met een niet-westerse achtergrond die moeilijk kunnen integreren. De nieuwe plannen stellen bewoners verplicht hun kinderen naar de kinderopvang te sturen, zodat kinderen met verschillende sociaal-economische achtergronden samen naar school gaan. Daarnaast mag het percentage sociale huurwoningen in deze wijken in de toekomst niet meer dan 40 procent zijn.


Lees dit item verder op nrc.nl
Cover: Jens Cederskjold


Cover: ‘Mjølnerparken copenhagen - Jens Cederskjold’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024