Mjølnerparken copenhagen - Jens Cederskjold

In 2030 geen achterstandswijken meer in Denemarken

5 maart 2018

1 minuut

Nieuws De Deense regering heeft donderdag plannen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat Denemarken in 2030 geen achterstandsbuurten meer kent. Het gaat hierbij om de verbetering van 22 wijken met te hoge werkloosheids- en misdaadcijfers. In deze buurten wonen bovendien veel bewoners met een niet-westerse achtergrond die moeilijk kunnen integreren. De nieuwe plannen stellen bewoners verplicht hun kinderen naar de kinderopvang te sturen, zodat kinderen met verschillende sociaal-economische achtergronden samen naar school gaan. Daarnaast mag het percentage sociale huurwoningen in deze wijken in de toekomst niet meer dan 40 procent zijn.


Lees dit item verder op nrc.nl
Cover: Jens Cederskjold


Cover: ‘Mjølnerparken copenhagen - Jens Cederskjold’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024