platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

In 2030 geen achterstandswijken meer in Denemarken

In 2030 geen achterstandswijken meer in Denemarken

Mjølnerparken copenhagen - Jens Cederskjold

De Deense regering heeft donderdag plannen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat Denemarken in 2030 geen achterstandsbuurten meer kent. Het gaat hierbij om de verbetering van 22 wijken met te hoge werkloosheids- en misdaadcijfers. In deze buurten wonen bovendien veel bewoners met een niet-westerse achtergrond die moeilijk kunnen integreren. De nieuwe plannen stellen bewoners verplicht hun kinderen naar de kinderopvang te sturen, zodat kinderen met verschillende sociaal-economische achtergronden samen naar school gaan. Daarnaast mag het percentage sociale huurwoningen in deze wijken in de toekomst niet meer dan 40 procent zijn.


Lees dit item verder op nrc.nl
Cover: Jens Cederskjold