2015.03.06_Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders_C

Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders

6 maart 2015

2 minuten

Nieuws Een onafhankelijk, gezaghebbend persoon kan sturing geven aan de ambitie om de kwaliteit van knooppunten van openbaar vervoer te verbeteren. Deze suggestie deed Deltacommissaris Wim Kuijken op het jaarlijkse congres van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft op 5 maart. Hij trok daarbij de vergelijking met de manier waarop hijzelf zijn rol als regisseur van het waterveiligheidsprogramma invult.

Persbericht Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015, 5 maart

De gebiedsontwikkeling rond stations was onderwerp van een kritische beschouwing. Praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw hekelde het steeds maar zoeken naar 'nieuwe businessmodellen' voor investeringen in stationsgebieden en 'transport oriented development' (TOD). "Die modellen zijn er niet en het is een excuus om aan de praat te blijven. Net zoals het verwijzen naar stationsgebieden in Japan. Het is veel simpeler: betrek investeerders, beleggers en andere bedrijven bij de discussie. Raar dat dit niet gebeurt. De provincie Noord-Holland maakt dezelfde fout als Zuid-Holland 10 jaar geleden bij Stedenbaan."

Wethouder Dennis Straat van Zaanstad ondersteunde het pleidooi voor betrokkenheid van marktpartijen. Hij stelde verder dat bij forse overheidsinvesteringen in de stationsomgeving een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan helpen bij de afweging van de gemeenteraad. "Maar het blijft ook dan een politiek-bestuurlijk besluit", zo benadrukte hij.

Overige items praktijkcongres gebiedsontwikkeling 2015

Lees verder over dit onderwerp

Serie interviews 'Organisatiekracht in gebiedsontwikkeling'


Cover: ‘2015.03.06_Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders_C’Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024