2015.03.06_Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders_C

Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders

6 maart 2015

2 minuten

Nieuws Een onafhankelijk, gezaghebbend persoon kan sturing geven aan de ambitie om de kwaliteit van knooppunten van openbaar vervoer te verbeteren. Deze suggestie deed Deltacommissaris Wim Kuijken op het jaarlijkse congres van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft op 5 maart. Hij trok daarbij de vergelijking met de manier waarop hijzelf zijn rol als regisseur van het waterveiligheidsprogramma invult.

Persbericht Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015, 5 maart

De gebiedsontwikkeling rond stations was onderwerp van een kritische beschouwing. Praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw hekelde het steeds maar zoeken naar 'nieuwe businessmodellen' voor investeringen in stationsgebieden en 'transport oriented development' (TOD). "Die modellen zijn er niet en het is een excuus om aan de praat te blijven. Net zoals het verwijzen naar stationsgebieden in Japan. Het is veel simpeler: betrek investeerders, beleggers en andere bedrijven bij de discussie. Raar dat dit niet gebeurt. De provincie Noord-Holland maakt dezelfde fout als Zuid-Holland 10 jaar geleden bij Stedenbaan."

Wethouder Dennis Straat van Zaanstad ondersteunde het pleidooi voor betrokkenheid van marktpartijen. Hij stelde verder dat bij forse overheidsinvesteringen in de stationsomgeving een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan helpen bij de afweging van de gemeenteraad. "Maar het blijft ook dan een politiek-bestuurlijk besluit", zo benadrukte hij.

Overige items praktijkcongres gebiedsontwikkeling 2015

Lees verder over dit onderwerp

Serie interviews 'Organisatiekracht in gebiedsontwikkeling'


Cover: ‘2015.03.06_Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders_C’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024