2015.03.06_Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders_C

Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders

6 maart 2015

2 minuten

Nieuws Een onafhankelijk, gezaghebbend persoon kan sturing geven aan de ambitie om de kwaliteit van knooppunten van openbaar vervoer te verbeteren. Deze suggestie deed Deltacommissaris Wim Kuijken op het jaarlijkse congres van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft op 5 maart. Hij trok daarbij de vergelijking met de manier waarop hijzelf zijn rol als regisseur van het waterveiligheidsprogramma invult.

Persbericht Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015, 5 maart

De gebiedsontwikkeling rond stations was onderwerp van een kritische beschouwing. Praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw hekelde het steeds maar zoeken naar 'nieuwe businessmodellen' voor investeringen in stationsgebieden en 'transport oriented development' (TOD). "Die modellen zijn er niet en het is een excuus om aan de praat te blijven. Net zoals het verwijzen naar stationsgebieden in Japan. Het is veel simpeler: betrek investeerders, beleggers en andere bedrijven bij de discussie. Raar dat dit niet gebeurt. De provincie Noord-Holland maakt dezelfde fout als Zuid-Holland 10 jaar geleden bij Stedenbaan."

Wethouder Dennis Straat van Zaanstad ondersteunde het pleidooi voor betrokkenheid van marktpartijen. Hij stelde verder dat bij forse overheidsinvesteringen in de stationsomgeving een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan helpen bij de afweging van de gemeenteraad. "Maar het blijft ook dan een politiek-bestuurlijk besluit", zo benadrukte hij.

Overige items praktijkcongres gebiedsontwikkeling 2015

Lees verder over dit onderwerp

Serie interviews 'Organisatiekracht in gebiedsontwikkeling'


Cover: ‘2015.03.06_Aanpak knooppunten openbaar vervoer moet anders_C’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023