Taastrup Torv in the mud.jpg

Aansluitplicht op gas vervalt: paniekvoetbal of noodzaak?

14 mei 2018

2 minuten

Nieuws In 2030 gaat in Groningen de gaskraan volledig dicht en al vanaf 1 juli dit jaar vervalt de aansluitplicht op gas voor nieuwe woningen. ‘Te snel’, zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema. ‘Niet zeuren’, vindt Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda.

Jan Fokkema spreekt van paniekvoetbalen voorziet vertragingen in woningbouwprojecten, met name in het deel dat al bijna aan de realisatiefase toe is. Daarnaast is het nog maar de vraag of netbeheerders de plotselinge vraag naar meer electriciteit aankunnen, als iedereen nu massaal warmtepompen gaat aanschaffen.

Vereniging van projectontwikkelaars NEPROM, koepel van woningcorporaties Aedes en Bouwend Nederland uiten in een brief aan de ministers Wiebes en Ollongren hun zorgen over de vervroegde ingangsdatum van de wetswijziging. Het ontwikkelen van een nieuwbouwplan duurt al gauw één of twee jaar. Neem voor het invoeren van de nieuwe wet niet minder tijd, menen de briefschrijvers.

Tot welke problemen dit anders leidt bij de planrealisatie, werd duidelijk in Hoorn, toen de gemeente besloot dat nieuwbouw voortaan geen gasaansluiting meer mag hebben. Kostenoverschrijding en vertraging dreigen, doordat de projectontwikkeling van 382 woningen op dat moment al ver gevorderd was.

Marjan Minnesma heeft geen begrip voor de verstuurde brief: ‘In Europa is men 10 jaar geleden al begonnen met de aankondiging dat huizen energieneutraal moeten worden. De wetgeving voor 2020 ligt er al jaren. Ontwikkelaars hadden gewoon eerder moeten beginnen en gaan dus blijkbaar pas bewegen als het moet.’

Volgens binnenlandsbestuur.nl kiezen nu bijna vier op de tien gemeenten voor aardgasloze nieuwbouw. De overige zes hebben nog geen beslissing genomen, maar hebben het onderwerp al wel ‘op de agenda gezet’. In 2017 zijn in 35 procent van de door Binnenlands Bestuur geënquêteerde gemeenten aardgasloze woningen gebouwd.

Bij de transitie naar aardgasloze nieuwbouw onderscheidt Binnenlands Bestuur technische knelpunten (alternatieve bron, netwerk) en organisatorische (samenwerking, planning, onderhandelingen).

Het goede voorbeeld om dergelijke knelpunten te overwinnen, komt van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle, zo valt te lezen op stadszaken.nl. Deze gemeenten werken samen aan de gebiedsgewijze aanpak ‘Transform’ om 40.000 woningen te realiseren. In financieel opzicht biedt dit schaalvoordelen, bijvoorbeeld voor de aanpassing van bestaande netwerken en de aanschaf van apparatuur.


Cover: ‘Taastrup Torv in the mud.jpg’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023