platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Aansluitplicht op gas vervalt: paniekvoetbal of noodzaak?

Aansluitplicht op gas vervalt: paniekvoetbal of noodzaak?

Taastrup Torv in the mud.jpg

In 2030 gaat in Groningen de gaskraan volledig dicht en al vanaf 1 juli dit jaar vervalt de aansluitplicht op gas voor nieuwe woningen. ‘Te snel’, zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema. ‘Niet zeuren’, vindt Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda.

Jan Fokkema spreekt van paniekvoetbal en voorziet vertragingen in woningbouwprojecten, met name in het deel dat al bijna aan de realisatiefase toe is. Daarnaast is het nog maar de vraag of netbeheerders de plotselinge vraag naar meer electriciteit aankunnen, als iedereen nu massaal warmtepompen gaat aanschaffen.

Vereniging van projectontwikkelaars NEPROM, koepel van woningcorporaties Aedes en Bouwend Nederland uiten in een brief aan de ministers Wiebes en Ollongren hun zorgen over de vervroegde ingangsdatum van de wetswijziging. Het ontwikkelen van een nieuwbouwplan duurt al gauw één of twee jaar. Neem voor het invoeren van de nieuwe wet niet minder tijd, menen de briefschrijvers.

Tot welke problemen dit anders leidt bij de planrealisatie, werd duidelijk in Hoorn, toen de gemeente besloot dat nieuwbouw voortaan geen gasaansluiting meer mag hebben. Kostenoverschrijding en vertraging dreigen, doordat de projectontwikkeling van 382 woningen op dat moment al ver gevorderd was.

Marjan Minnesma heeft geen begrip voor de verstuurde brief: ‘In Europa is men 10 jaar geleden al begonnen met de aankondiging dat huizen energieneutraal moeten worden. De wetgeving voor 2020 ligt er al jaren. Ontwikkelaars hadden gewoon eerder moeten beginnen en gaan dus blijkbaar pas bewegen als het moet.’

Volgens binnenlandsbestuur.nl kiezen nu bijna vier op de tien gemeenten voor aardgasloze nieuwbouw. De overige zes hebben nog geen beslissing genomen, maar hebben het onderwerp al wel ‘op de agenda gezet’. In 2017 zijn in 35 procent van de door Binnenlands Bestuur geënquêteerde gemeenten aardgasloze woningen gebouwd.

Bij de transitie naar aardgasloze nieuwbouw onderscheidt Binnenlands Bestuur technische knelpunten (alternatieve bron, netwerk) en organisatorische (samenwerking, planning, onderhandelingen).

Het goede voorbeeld om dergelijke knelpunten te overwinnen, komt van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle, zo valt te lezen op stadszaken.nl. Deze gemeenten werken samen aan de gebiedsgewijze aanpak ‘Transform’ om 40.000 woningen te realiseren. In financieel opzicht biedt dit schaalvoordelen, bijvoorbeeld voor de aanpassing van bestaande netwerken en de aanschaf van apparatuur.