platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Nieuwbouw aardgasvrij!

Nieuwbouw aardgasvrij!

Nieuwbouw

Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen. De nieuwbouw moet daarin het voortouw nemen.

Sinds 2008 zijn opdrachtgevers in de nieuwbouw bezig met de uitvoering van het ambitieus Lente-akkoordprogramma waarmee vanaf 1 januari 2020 alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn, door onder andere uitstekende isolatie, vernieuwende installatieconcepten en opwekking van duurzame energie. Dus geen CO2-uitstoot meer en aardgasvrij.

De koplopers in de sector draaien hun hand niet meer om voor de ‘all electric’-woning, voorzien van warmtepomp en zonnepanelen. Dus zonder aardgas. Toch vergt de transitie naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw nog aanzienlijke inspanningen van de gehele sector. In het bijzonder van partijen die nog geen enkele ervaring hebben met de nieuwe technieken. 

Ook voor de kopers en huurders van die energieneutrale woningen brengt het veranderingen met zich mee. Het kan niet anders dan dat de overgang naar energieneutrale en aardgasvrije nieuwbouw met aanloopproblemen gepaard zal gaan. Maar dat is geen reden om niet te innoveren.

Niet onbelangrijk is dat de kosten van energieneutrale huizen hoger zijn dan van de huidige nieuwbouwwoningen met een HR-ketel. Gemiddeld ongeveer 15.000 euro per woning, afhankelijk van type en situatie. Deze meerkosten kunnen in zeven tot tien jaar terugverdiend worden door de bewoners. Dat wil overigens niet zeggen dat elke bewoner in staat of bereid is om die meerprijs bij de aankoop of in de huur te betalen.

Projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties moeten alles op alles zetten om de transitie naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. In alle nieuwbouwwijken en -projecten moeten gemeenten, opdrachtgevers en andere betrokkenen om tafel om te bezien of en op welke wijze gebouwd kan worden zonder aardgasaansluiting. 

Van groot belang is dat de leerervaringen worden afgetapt en breed verspreid en dat er snel wordt bijgestuurd als aanloopproblemen en kinderziektes daartoe aanleiding zouden geven. Een noodzakelijke voorwaarde is consistent Rijksbeleid, zodat we snel en verantwoord toe kunnen groeien naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw.


Dit artikel is overgenomen van Neprom.nl.


Coverfoto: Pixabay.com

Auteur