Noord-Holland

Aantal inwoners Noord-Holland stijgt naar 3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig

7 juli 2017

5 minuten

Nieuws De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen.

Deze gegevens komen uit de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040, die inzicht geven in de verwachte demografische ontwikkelingen. Gedeputeerde Joke Geldhof: “Noord-Holland staat voor een forse bevolkingstoename. En daarmee komt ook een grote woningbouwopgave. De vraag naar extra woningen ligt met name in de stedelijke omgeving. De prognose kan de regio’s helpen te bepalen waar aan welk soort woningen het meest behoefte is. Daardoor kunnen zij beter aansluiten op de toenemende vraag.”

De regio Amsterdam is bij uitstek populair en trekt bewoners uit grote delen van Nederland. Met name het aantal vrouwen dat studeert en werkt is de afgelopen decennia gestegen. Zij verhuizen op jonge leeftijd, ook uit andere provincies, naar Amsterdam en blijven hierna vaak in Noord-Holland wonen. Ook vanuit het buitenland komen veel nieuwe inwoners naar Noord-Holland. Deels door asielmigratie, maar vooral vanwege werk en studie.

Bevolkingssamenstelling

Terwijl in Noord-Holland de bevolking flink doorgroeit, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de totale bevolking in Nederland steeds minder hard gaat groeien.

In de toekomst neemt vooral het aantal alleenstaande ouderen toe, huishoudens worden kleiner en het aantal bewoners per woning neemt af. In combinatie met bevolkingsgroei zijn hierdoor in alle regio’s van Noord-Holland nog extra woningen nodig.

Vergrijzing

Ondanks de instroom van jonge mensen, vergrijst ook in Noord-Holland de bevolking. De bevolkingsgroei tot 2040 bestaat voor 77% uit inwoners van 65 jaar en ouder en de huishoudensgroei zit bijna volledig bij oudere paren en alleenstaande huishoudens. Het aantal jongeren en gezinnen met kinderen neemt in het zuiden nauwelijks toe en daalt in Noord-Holland Noord. Door de verhoging van de AOW-leeftijd neemt het aantal werkende ouderen toe en wordt de daling van de beroepsbevolking enigszins gecompenseerd. In Noord-Holland Noord gaat de beroepsbevolking naar verwachting vanaf 2021 dalen, terwijl in het zuiden na 2025 de groei afvlakt.

Samenwerking met de regio’s

De provincie heeft de prognose besproken met de verschillende regio’s in Noord-Holland. De prognose wordt eens per 3 jaar opgesteld. Het is de intentie van de provincie om dit regelmatiger te gaan doen, zodat gemeenten nog beter kunnen inspelen met hun woonbeleid. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2015 zijn de cijfers licht gestegen.


Prognose specifiek per regio

Kop van Noord-Holland

In de Kop van Noord-Holland gaat de bevolking dalen, vooral in de gemeente Den Helder. Ondanks de dalende bevolking zijn, door gezinsverdunning, tot 2030 nog wel extra woningen nodig. Hierna gaat de woningbehoefte dalen. Voor de woningbouwprogrammering betekent dit dat tot 2030 nog uitbreiding van de voorraad gewenst is.

West-Friesland

De bevolking in West-Friesland groeit tot 2040 naar verwachting met ongeveer 7.000 inwoners. Hoorn en Koggenland zijn de gemeenten met de grootste groei. Het aantal huishoudens stijgt met ongeveer 10.000, naast Hoorn en Koggenland is ook in Medemblik de groei relatief hoog. Deze groei komt voor rekening van oudere huishoudens, het aantal jongeren daalt en de hoeveelheid gezinnen met kinderen blijft gelijk.

Regio Alkmaar

In de Regio Alkmaar groeit de bevolking met circa 11.000 inwoners tot 2040. Door vergrijzing treedt een sterke gezinsverdunning op en is de groei van het aantal huishoudens groter dan de bevolkingsgroei, een stijging van ongeveer 13.000. Deze groei is het grootst in de gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar. Qua ontwikkeling van de bevolkingsopbouw is de regio Alkmaar vergelijkbaar met de rest van Noord-Holland Noord; een (beperkte) afname van jongeren, een dalende beroepsbevolking en groei van de woningbehoefte onder oudere huishoudens.

Waterland

Tot 2040 groeit Waterland met ongeveer 12.000 inwoners en 10.000 huishoudens. Absoluut en relatief gezien is de vergrijzing hoog, in sommige gemeenten is de huishoudensgroei hierdoor groter dan de bevolkingsgroei. Dit wordt veroorzaakt door de selectieve bevolkingsgroei uit het verleden. De ouders van jonge gezinnen uit Amsterdam die zich in de jaren zeventig in de regio vestigen worden nu 65+. Purmerend is in Waterland de gemeente met de hoogste groei.

Zaanstad

Zaanstad is in toenemende mate populair bij huishoudens uit de gemeente Amsterdam. In Zaanstad stijgt het aantal inwoners met ongeveer 24.000 bij een huishoudensgroei van 14.000. Ook in Zaanstad is de vergrijzing groot, maar in tegenstelling tot grote delen van Nederland groeit ook het aantal jongeren en de beroepsbevolking.

bevolkingssamenstelling noord-holland

‘bevolkingssamenstelling noord-holland’


IJmond

Door de beperkte nieuwbouwmogelijkheden is de toekomstige dynamiek in de regio beperkt. Tot 2040 groeit de IJmond met ongeveer 8.000 inwoners en 5.000 huishoudens. Beverwijk is in de IJmond de gemeente met de hoogste groei.

Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland vormt een aantrekkelijke groene woonomgeving op korte afstand van Amsterdam. De vraag naar woningen in deze regio’s is groot. Als gevolg hiervan wordt de toekomstige groei vooral bepaald door de groei van de woningvoorraad. Met name in Haarlem zijn hiervoor binnenstedelijke mogelijkheden. In de prognose neemt het aantal inwoners en huishoudens in de regio nog fors toe, ongeveer 26.000 inwoners en 16.000 huishoudens.

Amstelland-Meerlanden

Door de vele bouwmogelijkheden, de goede bereikbaarheid, de hoge druk op de woningmarkt in Haarlem en Amsterdam valt te verwachten dat de regio gaat groeien. Dit leidt in 2040 tot een groei van circa 68.000 inwoners en 35.000 huishoudens. Vooral in de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel is de groei hoog.

Amsterdam

Amsterdam groeit de laatste jaren met circa 10.000 inwoners per jaar. In de toekomst gaat deze groei door omdat het aantal geboren kinderen ruim hoger zal zijn dan de sterfte. Bovendien trekt de stad studenten en net afgestudeerden aan door de aanwezigheid van hoger onderwijs, de grote kans op een baan en het ruime aanbod aan voorzieningen. Ook het aantal migranten uit het buitenland is hoog. Naar verwachting wordt in 2034 de grens van 1 miljoen inwoners bereikt.

Gooi en Vechtstreek

Jarenlang kende de regio Gooi en Vechtstreek een vertrekoverschot. Als gevolg van restrictief beleid was de woningbouw in de regio onvoldoende om de groei van het aantal inwoners bij te houden. Inwoners verhuisden uit de regio naar Flevoland en Utrecht. Sinds een aantal jaren is dit veranderd en is de vestiging in de regio hoger dan het vertrek. Door de aantrekkelijke groene woonomgeving is de vraag naar woningen groot. Het aantal inwoners neemt toe met ongeveer 18.000 en het aantal huishoudens stijgt met 13.500.


Dit artikel verscheen eerder op noord-holland.nl.


Cover: ‘Noord-Holland’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023