actieagenda ruimtelijk ontwerp

Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gepresenteerd

22 december 2016

3 minuten

Op dinsdag 13 december 2016 Is de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ gelanceerd door minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW). De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vond plaats in de TU Delft. Rijksbouwmeester Floris Alkemade hield de key note speech over het belang van sociale waarden voor het ontwerpvak. Het CRa is leadpartner van de Actieagenda.

Transitievraagstukken

Ruimtelijke en maatschappelijke transitievraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg en onderwijs vragen om een vernieuwende aanpak en om innovatieve oplossingen. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) benadrukt in zijn lezing het belang van de integratie van transitievraagstukken met betrekking tot klimaatveranderingen binnen ruimtelijk ontwerp en stedebouw. ‘Nederland staat voor een grote uitdaging. We moeten af van fossiele brandstoffen en duurzame energie vraagt ruimte. Aan de hand van diverse ontwerpoplossingen illustreerde Andy van den Dobbelsteen de maatschappelijke relevantie van slim ontwerp.

‘Veranderende rollen tussen overheid en samenleving vereisen nieuwe manieren van organisatie en samenwerking’ aldus Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling IenM).

De toekomstige Omgevingswet vraagt om kennis en kunde voor een integrale en participatieve benadering. De nieuwe Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ vertrekt vanuit deze invalshoeken en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving door ontwerp in te zetten bij ruimtelijke projecten en maatschappelijke opgaven.

De kracht van de ontwerpwereld

Rijksbouwmeester Floris Alkemade blikt in zijn lezing terug op 25 jaar architectuurbeleid vanuit het Rijk en benadrukt de relevante kracht van ontwerp. De diverse cultuurnota’s die verschenen zijn sinds 1991 geven een beeld van een rijke traditie. ‘1991 is even ver van ons verwijderd dan 1941. Wat hebben we achter ons liggen en wat komt er op ons af? Nederland wordt anders. Het is daarom van essentieel belang om na te denken over welke vragen je stelt aan de ontwerpwereld’ vertelt Floris Alkemade.

Floris Alkemade bepleit het belang van de maatschappelijke meerwaarde bij ontwerpvraagstukken. ‘De kracht van de ontwerpwereld is dat het zich laat leiden door dromen en niet door angst. Ontwerpen is de waarde van de mogelijkheden van de toekomst zien en verbeelden.’ Akemade doet daarbij een oproep aan de ontwerpwereld door crisissen juist als een kans tot innovatie en vernieuwing te zien, en niet als probleem. ‘Zoek de samenwerking daarom actief op.’

Tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht

De nieuwe actieagenda past in de lijn van de traditie waarin het Rijk beleid maakt voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. De ontwikkeling van dat beleid is te zien in de tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht die bij de lancering van de nieuwe Actieagenda in de TU Delft is opgesteld. De tentoonstelling is vanaf 2017 te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland

Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal) overhandigde aansluitend de eerste exemplaren van het boek AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland aan minister Schultz van Haegen en Bussemaker. Het boek geeft een indruk van de uitvoering van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 en bevat een inspirerende selectie van projecten die een beeld geven van wat ontwerpkracht kan en kan bijdragen op lokaal niveau.


Bekijk hier het rapport 'Samen Werken aan Ontwerpkracht' (pdf)

Cover: ‘actieagenda ruimtelijk ontwerp’Meest recent

Klimaatadaptief ontwerpen, Utrecht door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr.com)

Gebiedsontwikkeling langs de maatlat klimaatadaptief en groen bouwen

Water en bodem leidend maken: mooi principe, maar dan. Hoe dit vorm te geven bij concrete projecten? Het Rijk lanceert de landelijke maatlat klimaatadaptief en groen bouwen als eerste hulpmiddel.

Nieuws

31 maart 2023

Nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen, Gelderland door Maarten Zeehandelaar (bron: Shutterstock)

Woningbouw op veehouderijlocaties: een goed idee

Het is een klassieke win-win: bouw woningen op locaties van veehoudende bedrijven. Minder stikstof-uitstoot en meer woningen om de woningnood te verminderen. Samuel Orobio de Castro onderzocht hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Uitgelicht
Onderzoek

31 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023