actieagenda ruimtelijk ontwerp

Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gepresenteerd

22 december 2016

3 minuten

Op dinsdag 13 december 2016 Is de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ gelanceerd door minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW). De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vond plaats in de TU Delft. Rijksbouwmeester Floris Alkemade hield de key note speech over het belang van sociale waarden voor het ontwerpvak. Het CRa is leadpartner van de Actieagenda.

Transitievraagstukken

Ruimtelijke en maatschappelijke transitievraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg en onderwijs vragen om een vernieuwende aanpak en om innovatieve oplossingen. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) benadrukt in zijn lezing het belang van de integratie van transitievraagstukken met betrekking tot klimaatveranderingen binnen ruimtelijk ontwerp en stedebouw. ‘Nederland staat voor een grote uitdaging. We moeten af van fossiele brandstoffen en duurzame energie vraagt ruimte. Aan de hand van diverse ontwerpoplossingen illustreerde Andy van den Dobbelsteen de maatschappelijke relevantie van slim ontwerp.

‘Veranderende rollen tussen overheid en samenleving vereisen nieuwe manieren van organisatie en samenwerking’ aldus Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling IenM).

De toekomstige Omgevingswet vraagt om kennis en kunde voor een integrale en participatieve benadering. De nieuwe Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ vertrekt vanuit deze invalshoeken en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving door ontwerp in te zetten bij ruimtelijke projecten en maatschappelijke opgaven.

De kracht van de ontwerpwereld

Rijksbouwmeester Floris Alkemade blikt in zijn lezing terug op 25 jaar architectuurbeleid vanuit het Rijk en benadrukt de relevante kracht van ontwerp. De diverse cultuurnota’s die verschenen zijn sinds 1991 geven een beeld van een rijke traditie. ‘1991 is even ver van ons verwijderd dan 1941. Wat hebben we achter ons liggen en wat komt er op ons af? Nederland wordt anders. Het is daarom van essentieel belang om na te denken over welke vragen je stelt aan de ontwerpwereld’ vertelt Floris Alkemade.

Floris Alkemade bepleit het belang van de maatschappelijke meerwaarde bij ontwerpvraagstukken. ‘De kracht van de ontwerpwereld is dat het zich laat leiden door dromen en niet door angst. Ontwerpen is de waarde van de mogelijkheden van de toekomst zien en verbeelden.’ Akemade doet daarbij een oproep aan de ontwerpwereld door crisissen juist als een kans tot innovatie en vernieuwing te zien, en niet als probleem. ‘Zoek de samenwerking daarom actief op.’

Tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht

De nieuwe actieagenda past in de lijn van de traditie waarin het Rijk beleid maakt voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. De ontwikkeling van dat beleid is te zien in de tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht die bij de lancering van de nieuwe Actieagenda in de TU Delft is opgesteld. De tentoonstelling is vanaf 2017 te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland

Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal) overhandigde aansluitend de eerste exemplaren van het boek AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland aan minister Schultz van Haegen en Bussemaker. Het boek geeft een indruk van de uitvoering van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 en bevat een inspirerende selectie van projecten die een beeld geven van wat ontwerpkracht kan en kan bijdragen op lokaal niveau.


Bekijk hier het rapport 'Samen Werken aan Ontwerpkracht' (pdf)

Cover: ‘actieagenda ruimtelijk ontwerp’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022