actieagenda ruimtelijk ontwerp

Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gepresenteerd

22 december 2016

3 minuten

Op dinsdag 13 december 2016 Is de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ gelanceerd door minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW). De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vond plaats in de TU Delft. Rijksbouwmeester Floris Alkemade hield de key note speech over het belang van sociale waarden voor het ontwerpvak. Het CRa is leadpartner van de Actieagenda.

Transitievraagstukken

Ruimtelijke en maatschappelijke transitievraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg en onderwijs vragen om een vernieuwende aanpak en om innovatieve oplossingen. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) benadrukt in zijn lezing het belang van de integratie van transitievraagstukken met betrekking tot klimaatveranderingen binnen ruimtelijk ontwerp en stedebouw. ‘Nederland staat voor een grote uitdaging. We moeten af van fossiele brandstoffen en duurzame energie vraagt ruimte. Aan de hand van diverse ontwerpoplossingen illustreerde Andy van den Dobbelsteen de maatschappelijke relevantie van slim ontwerp.

‘Veranderende rollen tussen overheid en samenleving vereisen nieuwe manieren van organisatie en samenwerking’ aldus Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling IenM).

De toekomstige Omgevingswet vraagt om kennis en kunde voor een integrale en participatieve benadering. De nieuwe Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ vertrekt vanuit deze invalshoeken en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving door ontwerp in te zetten bij ruimtelijke projecten en maatschappelijke opgaven.

De kracht van de ontwerpwereld

Rijksbouwmeester Floris Alkemade blikt in zijn lezing terug op 25 jaar architectuurbeleid vanuit het Rijk en benadrukt de relevante kracht van ontwerp. De diverse cultuurnota’s die verschenen zijn sinds 1991 geven een beeld van een rijke traditie. ‘1991 is even ver van ons verwijderd dan 1941. Wat hebben we achter ons liggen en wat komt er op ons af? Nederland wordt anders. Het is daarom van essentieel belang om na te denken over welke vragen je stelt aan de ontwerpwereld’ vertelt Floris Alkemade.

Floris Alkemade bepleit het belang van de maatschappelijke meerwaarde bij ontwerpvraagstukken. ‘De kracht van de ontwerpwereld is dat het zich laat leiden door dromen en niet door angst. Ontwerpen is de waarde van de mogelijkheden van de toekomst zien en verbeelden.’ Akemade doet daarbij een oproep aan de ontwerpwereld door crisissen juist als een kans tot innovatie en vernieuwing te zien, en niet als probleem. ‘Zoek de samenwerking daarom actief op.’

Tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht

De nieuwe actieagenda past in de lijn van de traditie waarin het Rijk beleid maakt voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. De ontwikkeling van dat beleid is te zien in de tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht die bij de lancering van de nieuwe Actieagenda in de TU Delft is opgesteld. De tentoonstelling is vanaf 2017 te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland

Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal) overhandigde aansluitend de eerste exemplaren van het boek AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland aan minister Schultz van Haegen en Bussemaker. Het boek geeft een indruk van de uitvoering van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 en bevat een inspirerende selectie van projecten die een beeld geven van wat ontwerpkracht kan en kan bijdragen op lokaal niveau.


Bekijk hier het rapport 'Samen Werken aan Ontwerpkracht' (pdf)

Cover: ‘actieagenda ruimtelijk ontwerp’Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023