Wetlands

‘Amsterdam Wetlands’ brengt 12.000 hectare natuur dichter bij de stad

27 juli 2018

1 minuut

Nieuws NIEUWS Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland Presenteerden op 16 juli een gezamenlijk toekomstperspectief voor het polder- en moerasgebied tussen Alkmaar en Amsterdam. Het tot ‘Amsterdam Wetlands’ omgedoopte gebied moet in 2050 bestaan uit waardevolle natuur met recreatie en bijzondere biodiversiteit.

In het perspectief beschrijven de organisaties dat de nu nog versnipperde natuurgebieden een aaneengesloten gebied van 12.000 hectare moeten gaan vormen. Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer, stelde eerder dit jaar voor dit soort natuurlijke netwerken te beschouwen als nutsvoorziening die de natuur dichter bij de huishoudens in de stad brengt.

Cover: "Wetland" (CC BY 2.0) by alexandre.lavrov

Lees verder op www.landschapnoordholland.nl

Lees het toekomstperspectief hier

Cover: ‘Wetlands’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022