platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Amsterdam Wetlands’ brengt 12.000 hectare natuur dichter bij de stad

‘Amsterdam Wetlands’ brengt 12.000 hectare natuur dichter bij de stad

Wetlands

NIEUWS Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland Presenteerden op 16 juli een gezamenlijk toekomstperspectief voor het polder- en moerasgebied tussen Alkmaar en Amsterdam. Het tot ‘Amsterdam Wetlands’ omgedoopte gebied moet in 2050 bestaan uit waardevolle natuur met recreatie en bijzondere biodiversiteit.

In het perspectief beschrijven de organisaties dat de nu nog versnipperde natuurgebieden een aaneengesloten gebied van 12.000 hectare moeten gaan vormen. Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer, stelde eerder dit jaar voor dit soort natuurlijke netwerken te beschouwen als nutsvoorziening die de natuur dichter bij de huishoudens in de stad brengt.

Cover: ”Wetland” (CC BY 2.0) by alexandre.lavrov

Lees verder op www.landschapnoordholland.nl

Lees het toekomstperspectief hier