natuurgebied

Staatsbosbeheer pleit voor natuur als nutsvoorziening

14 juli 2018

1 minuut

Nieuws Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer, pleit ervoor de natuurgebieden in Nederland te verbinden. “Een nieuwe nutsvoorziening, die net als elektriciteit en water elk huishouden bedient. Groen is immers een algemeen maatschappelijk belang en draagt bij aan onze gezondheid.” Burgers moeten zo vanuit hun woning sneller natuurgebieden te kunnen bereiken.

In een interview met bouwbedrijf Heijmans legt Boeschoten  uit hoe dit netwerk er volgens hem uit moet komen te zien en welke voordelen het groene netwerk oplevert. Vooral de stad zelf blijkt een hoog natuurpotentieel te hebben. “Ecologie stelt in stedelijke gebieden juist heel veel voor!”


Coverfoto: "Overloopgebied" (Public Domain) by firenl

Lees het gehele interview op www.heijmans.nl


Cover: ‘natuurgebied’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024