2014.04.24_Bloemendalerpolder_cover

Bloemendalerpolder: na herbezinning start integrale gebiedsontwikkeling

28 april 2014

3 minuten

Nieuws De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp is in een beslissende fase gekomen. Met de ondertekening van de publiek-private samenwerkingsovereenkomst kan een start worden gemaakt met de realisatie. Het gaat om een fors woningbouwprogramma waarbij het groen-blauwe landschap integraal wordt mee-ontwikkeld. De samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van een intensief proces dat startte in 2003 met de aanwijzing van de Bloemendalerpolder als uitleggebied voor de Gooi- en Vechtstreek in het provinciaal Streekplan Noord-Holland-Zuid. De uitvoeringsfase is een mooi moment om de publicatie over de geleerde lessen uit te brengen. In de publicatie worden handreikingen gegeven waarmee andere professionals in gebiedsontwikkeling hun voordeel kunnen doen.

Het planproces is sindsdien met de nodige hobbels verlopen. Als gevolg van de economische crisis kwam de Stuurgroep Bloemendalerpolder in 2010 tot de conclusie dat het inmiddels ontwikkelde masterplan geen financiële onderlegger meer had. Een nieuwe ontwikkelstrategie werd daarmee noodzakelijk. Bijzonder is dat ondanks de veranderende marktomstandigheden onlangs toch een samenwerkingsovereenkomst is gesloten die de integrale ontwikkeling van de Bloemendalerpolder mogelijk maakt. Daarbij is onverkort vastgehouden aan de eis van tweederde deel landschap, inclusief een flinke component water.

Aanbevelingen voor de praktijk

In de onlangs verschenen publicatie ‘Bloemendalerpolder, dynamische continuïteit in gebiedsontwikkeling’ van de provincie Noord-Holland, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Deloitte Real Estate, wordt de geschiedenis van de planvorming geanalyseerd. Ook biedt de publicatie aanbevelingen voor de praktijk. PPS is nog steeds mogelijk, stellen de auteurs, maar wel in een andere vorm dan we gewend zijn.

Bijzonder in Nederland

Uniek voor de Bloemendalerpolder is de gekozen samenwerkingsovereenkomst waarbij een volledig private uitvoering mogelijk is gemaakt, met veel ruimte voor flexibiliteit in de invulling van het programma. Een herbezinning op rollen en verantwoordelijkheden door zowel publieke en private partijen leidde tot een op maat gemaakte concessie. Heldere doel- en procesafspraken liggen aan de basis van de overeenkomst die partijen door deze langlopende gebiedsontwikkeling in een onzekere markt moet loodsen. Kwartiermakers van Deloitte begeleidden partijen bij de zoektocht naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Zij geven concrete handreikingen aan de praktijk, over onder meer het (opnieuw) opbouwen van vertrouwen en de noodzaak tot zelfreflectie.

In de publicatie plaatst hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw het concessiemodel in perspectief van de traditionele PPS-modellen en gaan Agnes Franzen en Anne Luijten,hoofdredactie Gebiedsontwikkeling.nu, in op de veranderde maatschappelijke context van gebiedsontwikkelingen. Wat zijn hierbij nieuwe handelingsperspectieven en hoe kom je tot gedeelde waarden? Naast de genoemde ontwikkelingsgeschiedenis door projectleider Suzanne van den Noort biedt de publicatie een interview met hoogleraar Bestuurskunde Mark van Twist over de rol van de gemeenteraad in gebiedsontwikkelingsprocessen.

Zie ook:

Publicatie bestellen

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen via gebiedsontwikkeling@tudelft.nl. Vermeld svp in de mail de naam van de publicatie, het aantal exemplaren dat u wenst en uw adres- en, indien van toepassing, factuurgegevens.

*1 exemplaar is gratis. Vanaf 5 exemplaren geldt een prijs van 10,- per exemplaar (incl. verzendkosten)


Cover: ‘2014.04.24_Bloemendalerpolder_cover’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023