2014.04.24_Bloemendalerpolder_cover

Bloemendalerpolder: na herbezinning start integrale gebiedsontwikkeling

28 april 2014

3 minuten

Nieuws
De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp is in een beslissende fase gekomen. Met de ondertekening van de publiek-private samenwerkingsovereenkomst kan een start worden gemaakt met de realisatie. Het gaat om een fors woningbouwprogramma waarbij het groen-blauwe landschap integraal wordt mee-ontwikkeld. De samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van een intensief proces dat startte in 2003 met de aanwijzing van de Bloemendalerpolder als uitleggebied voor de Gooi- en Vechtstreek in het provinciaal Streekplan Noord-Holland-Zuid. De uitvoeringsfase is een mooi moment om de publicatie over de geleerde lessen uit te brengen. In de publicatie worden handreikingen gegeven waarmee andere professionals in gebiedsontwikkeling hun voordeel kunnen doen.

Het planproces is sindsdien met de nodige hobbels verlopen. Als gevolg van de economische crisis kwam de Stuurgroep Bloemendalerpolder in 2010 tot de conclusie dat het inmiddels ontwikkelde masterplan geen financiële onderlegger meer had. Een nieuwe ontwikkelstrategie werd daarmee noodzakelijk. Bijzonder is dat ondanks de veranderende marktomstandigheden onlangs toch een samenwerkingsovereenkomst is gesloten die de integrale ontwikkeling van de Bloemendalerpolder mogelijk maakt. Daarbij is onverkort vastgehouden aan de eis van tweederde deel landschap, inclusief een flinke component water.

Aanbevelingen voor de praktijk

In de onlangs verschenen publicatie ‘Bloemendalerpolder, dynamische continuïteit in gebiedsontwikkeling’ van de provincie Noord-Holland, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Deloitte Real Estate, wordt de geschiedenis van de planvorming geanalyseerd. Ook biedt de publicatie aanbevelingen voor de praktijk. PPS is nog steeds mogelijk, stellen de auteurs, maar wel in een andere vorm dan we gewend zijn.

Bijzonder in Nederland

Uniek voor de Bloemendalerpolder is de gekozen samenwerkingsovereenkomst waarbij een volledig private uitvoering mogelijk is gemaakt, met veel ruimte voor flexibiliteit in de invulling van het programma. Een herbezinning op rollen en verantwoordelijkheden door zowel publieke en private partijen leidde tot een op maat gemaakte concessie. Heldere doel- en procesafspraken liggen aan de basis van de overeenkomst die partijen door deze langlopende gebiedsontwikkeling in een onzekere markt moet loodsen. Kwartiermakers van Deloitte begeleidden partijen bij de zoektocht naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Zij geven concrete handreikingen aan de praktijk, over onder meer het (opnieuw) opbouwen van vertrouwen en de noodzaak tot zelfreflectie.

In de publicatie plaatst hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw het concessiemodel in perspectief van de traditionele PPS-modellen en gaan Agnes Franzen en Anne Luijten,hoofdredactie Gebiedsontwikkeling.nu, in op de veranderde maatschappelijke context van gebiedsontwikkelingen. Wat zijn hierbij nieuwe handelingsperspectieven en hoe kom je tot gedeelde waarden? Naast de genoemde ontwikkelingsgeschiedenis door projectleider Suzanne van den Noort biedt de publicatie een interview met hoogleraar Bestuurskunde Mark van Twist over de rol van de gemeenteraad in gebiedsontwikkelingsprocessen.

Zie ook:

Publicatie bestellen

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen via gebiedsontwikkeling@tudelft.nl. Vermeld svp in de mail de naam van de publicatie, het aantal exemplaren dat u wenst en uw adres- en, indien van toepassing, factuurgegevens.

*1 exemplaar is gratis. Vanaf 5 exemplaren geldt een prijs van 10,- per exemplaar (incl. verzendkosten)


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022