brabant mobiel

Brabant perfecte biotoop voor slimme auto

29 juni 2016

3 minuten

Nieuws De opkomst van zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten zorgt ervoor dat we ons in de nabije toekomst anders gaan verplaatsen. Dat voorspellen de auteurs van “Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit”, onder wie Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) en Bram Hendrix (AutomotiveNL en Brainport Development).

Brabant is dé perfecte biotoop om deze nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit te faciliteren. Dat kan met een innovatie-ecosysteem voor coöperatieve mobiliteit, met experimenteerruimte voor vraaggestuurd OV en met een flexibele inrichting van de (stedelijke) ruimte.

De verwachting is nu dat rond 2025 het omslagpunt komt; elektrische auto’s worden dan even duur als conventionele auto’s en daarna zelfs goedkoper.

Technologische ontwikkelingen zetten de wereld van mobiliteit op zijn kop. De slimme auto met zelfrijdende functies komt eraan en gaat voor de nodige disruptie zorgen. Datzelfde geldt voor de opkomst van nieuwe (deel)diensten en de snelle elektrificatie van het auto- en fietsverkeer. In de mobiliteitsmix van de toekomst vormen de slimme auto en de elektrische fiets het koningskoppel, terwijl het openbaar vervoer zich steeds meer zal beperken tot de (grote) steden in Brabant. Dat is althans de verwachting van de auteurs van “Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit.” Het cahier is een gezamenlijk initiatief van TU Eindhoven, AutomotiveNL, Brainport Development en BrabantKennis en is bedoeld om het debat over de toekomst van het mobiliteitsbeleid in Brabant aan te zwengelen.

Testomgeving Brabant
Wie de toekomstbeelden van slimme auto’s, on demand mobiliteitsdiensten en deeldiensten tot zich door laat dringen, ziet dat Brabant, meer dan andere regio’s in Nederland, optimaal geoutilleerd lijkt om voorop te lopen en slim in te spelen op deze trends. Alle condities zijn aanwezig in Brabant om de slimme auto optimaal te faciliteren en om hier nieuwe, vraaggestuurde mobiliteitsdiensten te testen die de steden laten opbloeien en het platteland leefbaar houden. De regio heeft nationaal en internationaal een enorm competitief voordeel vanwege de sterk gespreide nederzettingenstructuur, de aanwezige kenniscentra en de hier gevestigde automotive industrie. Met de Innovatiecentrale van Rijkswaterstaat op de Automotive Campus in Helmond, heeft de regio ook de beschikking over de noodzakelijke testomgeving voor de nieuwste technologie en diensten.

De file zal niet verdwijnen, maar wordt wel steeds meer een voorspelbaar fenomeen. En de verloren tijd wordt door autonoom rijden weer productief.
Overheid niet langer aan het stuur

In Brabant liggen kansen om de technologische vooruitgang in mobiliteit te versnellen op een manier die slim, schoon en sociaal is en weinig kosten voor de overheid met zich meebrengt. Om de kansen te pakken moeten wel bestaande routines in het gedrag van provincie en gemeenten worden doorbroken. De tijd dat de overheid de organisatie van mobiliteit eenzijdig bepaalde, is definitief voorbij. De oude denk- en investeringspatronen over mobiliteit moeten worden losgelaten, zo stellen de auteurs. De overheid zit straks niet langer zelf aan het stuur, maar prikkelt partijen om tot innovatieve oplossingen te komen. Dat kan met een innovatie-ecosysteem voor coöperatieve mobiliteit, met experimenteerruimte voor vraaggestuurd OV en met een flexibele inrichting van de (stedelijke) ruimte.

Een toekomst die gegarandeerd verandert, vraagt om impliciete flexibiliteit in infrastructuur en regelgeving.
De weg vooruit

Het faciliteren van slimme auto’s vraagt om het ‘ontrommelen’ en ‘ontborden’ van bestaande infrastructuur en om minder variatie in regels die het verkeer geleiden. De snelle technologische ontwikkelingen vragen om een flexibele opstelling van de overheid. Je weet niet hoe iets verandert, alleen dat het verandert. Naast flexibiliteit is ook meer openheid gewenst. Provincie en gemeenten bezitten veel relevante mobliteitsdata (verkeerslichtdata, parkeerdata, data over incidenten, enzovoort) waarmee burgers en bedrijven hun voordeel kunnen doen. Data die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van vraaggestuurde mobiliteit en bij het ondersteunen van een systeem van Talking Traffic, auto’s en andere verkeersdeelnemers die met elkaar verbonden zijn en samen een zelfsturend systeem vormen.

Via deze link is “Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit” online beschikbaar.

bron: brabantkennis.nl foto: Christ Clijsen


Cover: ‘brabant mobiel’Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023