wuhan

Chinese stad bestrijdt wateroverlast met Nederlandse expertise

25 februari 2019

1 minuut

Nieuws
Het Chinese Wuhan stond ooit bekend als ‘de stad van honderd meren’, maar na snelle urbanisatie zijn er hiervan nog maar dertig over. Mede hierdoor kampt de miljoenenstad nu met een overstromingsprobleem. Ze zoekt de oplossing onder andere in waterdoorlatende bestrating.

Wuhan is een van China’s 30 ‘sponge cities’, die door de centrale regering zijn aangewezen om overstromingsgevaar tegen te gaan met ecologische oplossingen in plaats van traditionele waterkeringen en drainagestelsels. Zware overstromingen in 2016 maakten een ander type waterhuishouding noodzakelijk. Inmiddels lopen daarvoor ruim 200 projecten,die een oppervlakte van bijna 40 kilometer beslaan.

Wen Mei Dubbelaar is directeur watermanagement bij Arcadis China. Als consultant voor het departement Water van Wuhan bepleit zij de waarde van ecologische oplossingen: “Met regentuinen, wadi’s en groene infiltratiestroken creëren we meer ruimte om het regenwater op te vangen. Dit soort oplossingen is vooral geschikt voor Wuhan, omdat deze stad zo’n hoge grondwaterstand heeft en het bijna onmogelijk is om het water ondergronds weg te laten lopen.”

Lees het volledige artikel op de website van The Guardian


Cover: ‘wuhan’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022