scriptie newjersey cover

At The Edge – Werken aan duurzame kustveiligheid in New Jersey

8 september 2016

6 minuten

Onderzoek In oktober 2012 overstroomden 360.000 huizen in New Jersey door orkaan Sandy. In totaal veroorzaakte de storm een schade van 65 miljard dollar verdeeld over drie staten. Dit soort stormen zijn niet nieuw voor de oostkust van Amerika, elk jaar is er een orkaan seizoen. Elke 10 jaar overstromen de eilanden voor de kust en komt een storm met grotere gevolgen langs. Ook dit jaar zijn de alarmbellen weer afgegaan met orkaan Hermine. Toch wordt de kust elke keer weer hetzelfde teruggebouwd als daarvoor en lukt het veel steden langs de kust van New Jersey niet om de impact van een volgende storm te voorkomen. Marit Noest onderzocht voor haar eindscriptie aan de Wageningen Universiteit de redenen achter deze oneindige cyclus van storm en herbouw. Wat weerhoudt deze steden tot het nemen van een duurzamere, lange termijn aanpak? En hoe kom je gezamenlijk tot een meer duurzame aanpak? Een nieuwe aanpak met film als middel bracht Jersey Shore-stakeholders dichter bij elkaar.

Amerikaanse manier van kustbeheer

Wat weerhoudt steden van lange termijn aanpak?Op deze simpele vraag zijn enkel complexe antwoorden. De kust van New Jersey heeft te maken met minimale zand instroom, natuurlijke duingroei of zandreserves langs de kust. Op de plekken waar überhaupt duinen aanwezig zijn, zijn ze jong en klein. Daarnaast heeft de aantrekkelijkheid van oceaanzicht ervoor gezorgd dat veel gevaarlijke kustgebieden toch intensief bebouwd zijn. Het verlies van zeezicht door de aanleg van duinen laat de huizenprijzen flink dalen waardoor de huiseigenaren flink gaan protesteren. Ook is de Amerikaanse cultuur veel meer gefocust op de korte termijn in vergelijking met de Nederlandse cultuur. Kijk bijvoorbeeld naar het gebruik aan creditcards in de VS, ten opzichte van het zuinige leven van de Nederlander. Dezelfde houding ten opzichte van een ‘quick fix’ of een spaarzame kijk op onze toekomst, is terug te zien in hoe beide landen hun kusten beheren.


Politiek gezien, is de kust van New Jersey gefragmenteerd door de grote zeggenschap die lokale overheden hebben in het kustbeheer van hun stukje kust. Waar hier Rijkswaterstaat alle verantwoordelijkheid over het kustgebied op zich neemt, heeft in New Jersey elk dorp zijn eigen ideeën. Lokale overheden bouwen dan vaak hetzelfde terug na een storm, omdat ze hun boardwalk - en daarmee de lokale economie - weer draaiende willen krijgen. Zodra ze een zomerseizoen missen, betekent dat grote problemen voor het dorp. Daarbovenop is de ‘Jersey Shore’ -de kust en z’n boardwalks- emotioneel gezien een plek waar veel mensen fantastische herinneringen aan hebben. Het terugbouwen van hun huizen langs de kust, en daarmee de behoefte om alles weer normaal te krijgen na een traumatische gebeurtenis, lijkt een heel menselijke reactie.


Veel van de redenen achter het -op het eerste gezicht klakkeloos- terugbouwen van kustdorpen na een storm, blijken dus heel begrijpelijk en moeilijk te weerleggen. Wie zou niet het huis van zijn kindertijd willen herbouwen? Wie begrijpt er niet de oneindige aantrekkelijkheid van het zien van de zee? Wie zou het makkelijk vinden om buren jaren zonder inkomen te laten zitten, in de hoop dat een beter ontwerp het de volgende keer wel houdt? Hoe moeten we verder, in deze complexe maar zeer begrijpbare situatie?


scriptie newjersey2

‘scriptie newjersey2’Academisch film maken: van paradox naar gedeelde waardes

De hiervoor geschetste situatie behelst een heleboel paradoxen. Kustbescherming versus oceaanzicht, regionaal overstromingsrisico versus een fragmenteerde kustlijn en de noodzaak van een langetermijnstrategie in een land dat meteen succes wil zien. Om van deze paradoxen tot gedeelde waardes te komen, heb ik samen met filmmaker Anouk Saint Martin de methode ‘academisch filmmaken’ gebruikt om toch verder te komen.


‘Academisch filmmaken’ toont een locatie op een holistische manier door de toevoeging van geluid, beweging en context. Deelnemers kunnen zich uitdrukken met hun eigen woorden, stem, lichaamstaal en nuances. Kijkers kunnen de wereld even via hun ogen bekijken met meer empathie en begrip dan in andere media mogelijk is. Bovendien kan film sociale normen aan de kaak stellen en discussies opwekken. Film wordt gebruikt als een podium waar stakeholders hun perspectief kunnen uitleggen aan een breder publiek.

De uiteindelijke documentaire toont de vele stakeholders rondom het thema van klimaatadaptatie van de kust van New Jersey na orkaan Sandy. Op deze manier willen we begrip vragen voor de complexiteit van de situatie en discussie opwekken over de huidige normen qua kustmanagement in de VS.


Naast dat de gefilmde stakeholderinterviews zijn geanalyseerd om ontwerpprincipes uit te halen, is de film gebruikt als onderdeel van een ontwerpend onderzoek door middel van participatieposters. De poster toonden verschillende opties voor kustbescherming en participanten konden stemmen op hun favoriete optie. De helft van de deelnemers zag vooraf een filmpje waarin landschapsarchitecten van H+N+S langetermijnstrategieën uitlegden en de lokale gemeenteraadsleden vroegen waarom toch vaak korte termijn keuzes gemaakt worden. Na het zien van de video, stemden meer mensen op lange termijn opties, grotere investeringen en stemden zelfs minder verdeeld. Dus via film waren meer mensen het met elkaar eens geworden over duurzamere oplossingen!


scriptie newjersey3

‘scriptie newjersey3’Het ontwerp: Sandy Shores

Het ontwerp ‘Sandy Shores’ is gebaseerd op de uitkomsten van de analyses en het filmen. Het focust op Asbury Park, een toeristisch kustplaatsje waar de kustlijn vooral bestaat uit boardwalk en winkels in plaats van de benodigde bescherming tegen overstroming.

Het voorgestelde duingebied verbreedt het kustgevoel, zodat ook de druk die op de kust ligt over een groter gebied verspreid kan worden. Het gebied neemt alle mogelijke ruimte in zich op zoals parkeerplaatsen, braakliggende terreinen en parken. Zeker de braakliggende terreinen, die het resultaat zijn van de economische crisis, moeten direct opgehoogd worden voordat nieuwe stedelijke ontwikkeling ook deze risicovolle plekken zullen innemen.

De gebouwen die er al staan kunnen blijven, maar worden nu ook ingezet als harde structuren die het duinsysteem juist kunnen versterken. Als er geen gebouw is, kunnen de duinen gecombineerd worden met andere functies. Voor de boardwalk worden alleen kleinere duinen ontwikkeld vanwege het belang van oceaanzicht.


scriptie newjersey4

‘scriptie newjersey4’De grote hoeveelheid parkeerplaatsen langs de kust lijkt niet ideaal, maar biedt ook veel ruimte waar geen levens of woningen risico lopen tot overstroming. Als we deze gebieden herontwerpen met een innovatieve techniek met doorlaatbaar asfalt, ontstaat er een soort stedelijk uiterwaarden gebied langs de kust. In de zomer biedt de zone parkeerruimte dicht bij het strand. Buiten het seizoen kunnen er andere evenementen als foodfestivals of concerten plaatsvinden.Tijdens een storm kan het grote hoeveelheden water bufferen en afvoeren in korte tijd.


scriptie newjersey5

‘scriptie newjersey5’Om de duinen passend te maken met de identiteit van Asbury Park, heeft elk deel van het duinlandschap meerdere functies, doelen en doelgroepen. Naast kustbescherming en vergroting van het doorlaatbaar oppervlak, stimuleert het nieuwe landschap de toeristische economie, is het te gebruiken in de citybranding en biedt het een kust die toegankelijk is voor de totale lokale community. Dit is bijvoorbeeld gedaan door de duinen te combineren met een fietsboardwalk, unieke uitkijkpunten voor de omgeving en evenementenruimtes in de duinvalleien.


scriptie newjersey5b

‘scriptie newjersey5b’Om echt de huidige normen van kustmanagement in de VS te veranderen, is een totaal nieuwe kijk, een nieuw paradigma nodig. Hoewel nog een lange weg te gaan is, zien steeds meer mensen de voordelen van een multifunctionele en duurzame kust voor New Jersey. Door het tonen van de film en het ontwerp, willen we blijven bijdragen aan discussies en oplossingen die nodig zijn richting een veilige en duurzame toekomst voor de Jersey Shore.


Het volledige verslag is hier te vinden of bekijk de documataire hier


Cover: ‘scriptie newjersey cover’


Marit noest

Door Marit Noest

Junior Landschapsarchitect bij DELVA Landscape Architects / Urbanism


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024