Parijs Dakenlandschap_public domain

Wel een hoge dichtheid, geen hoogbouw!

19 april 2019

1 minuut

Nieuws Hoogbouw wordt als oplossing gezien voor de gigantische binnenstedelijke woonvraag, maar daar is architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters het niet mee eens. Volgens hem gaat het bij de drang naar hoogbouw niet meer over mensen, maar over cijfertjes en over prestige. “De wensen en behoeften van de bewoners raken ondergesneeuwd”.

Soeters noemt een aantal voorbeelden waarbij een hoge dichtheid is bereikt, zonder de hoogte in te gaan. Parijs en Barcelona hebben 3 à 4 keer meer inwoners per vierkante kilometer dan Amsterdam, zonder torenhoge gebouwen. Hogere dichtheid moet er komen, maar niet met alleen hoogbouw.

Lees verder op stadszaken.nl


Cover: ‘Parijs Dakenlandschap_public domain’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023