PICO screenshot

Versnelling energietransitie door bundeling data

18 juni 2018

1 minuut

De schaalvergroting die nodig is om volledig duurzame gebieden te ontwikkelen, vereist een grotere beschikbaarheid van data en een betere communicatie tussen de verschillende stakeholders. Daarom heeft een consortium van onder andere Geodan, TNO en Alliander het portaal PICO ontworpen.

Het portaal bundelt data, zoals energieverbruik, zonnepotentie en aanwezigheid van condities voor warmteoplossingen en maakt deze tot in detail inzichtelijk voor de belanghebbende partijen.. 


Coverfoto: Geodan

Lees het volledige artikel op duurzaamgebouwd.nl


Cover: ‘PICO screenshot’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024