PICO screenshot

Versnelling energietransitie door bundeling data

18 juni 2018

1 minuut

De schaalvergroting die nodig is om volledig duurzame gebieden te ontwikkelen, vereist een grotere beschikbaarheid van data en een betere communicatie tussen de verschillende stakeholders. Daarom heeft een consortium van onder andere Geodan, TNO en Alliander het portaal PICO ontworpen.

Het portaal bundelt data, zoals energieverbruik, zonnepotentie en aanwezigheid van condities voor warmteoplossingen en maakt deze tot in detail inzichtelijk voor de belanghebbende partijen.. 


Coverfoto: Geodan

Lees het volledige artikel op duurzaamgebouwd.nl


Cover: ‘PICO screenshot’Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022