deelmobiliteit

De 4 uitdagingen van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling

1 maart 2019

3 minuten

Verslag Het klinkt zo mooi: iedereen aan de deelauto en het ov, de parkeernorm drastisch omlaag, en zo een gebiedsontwikkeling meer ruimte geven voor bebouwing en groen. Toch liggen er nog de nodige uitdagingen op de loer.

sLIM Masterclass 'Bereikbare verdichting' - deelsessie deelmobiliteit

De parkeernorm: vaak een heikele variabele voor gemeenten en ontwikkelaars bij het inrichten van mobiliteit in gebiedsontwikkelingen. Het stereotype rolverdeling luidt: de ontwikkelaar voert het liefst een zo laag mogelijke parkeernorm om meer grond te kunnen exploiteren voor woningbouw; de gemeente is daarentegen de beschermheer van het publiek belang en verdedigt een voldoende hoeveelheid aan parkeerruimte.

Deelmobiliteit invoeren in een gebiedsontwikkeling (en zo de parkeernorm verlagen) is echter een gezamenlijke zoektocht naar een totaalconcept van nieuwe mobiliteit, leert de ervaring van Vita Bolsius (Heijmans) en Adriaan Nuijten (gemeente Den Haag) uit het Energiekwartier in Den Haag. In dit oude industriegebied net buiten het centrum van Den Haag worden zo’n 450 woningen gerealiseerd. Bij het invoeren van een lagere parkeernorm lopen zij tegen de nodige uitdagingen aan.

1: Hoe wijk je af van de huidige norm?
Het Energiekwartier heeft juridische ruimte gegeven aan de ontwikkelaar om te kunnen experimenteren met een lagere parkeernorm. Dit gebeurde vanwege de ‘pilot-status’ van de wijk binnen een provinciaal onderzoek naar OV-georiënteerd wonen (transit-oriented development) en vanwege de City Deal Deelmobiliteit. In andere gebiedsontwikkelingen is het de gemeenteraad die beoordeelt of het afwijken van de parkeernorm in een bepaald gebied wel ‘eerlijk’ is ten opzichte van andere gebieden en bewoners in de stad. Het gaat immers over de openbare ruimte.

2: Hoe onderbouw je de lagere parkeernorm?
De belofte van hoogwaardig openbaar vervoer is een reden om de parkeernorm te verlagen, net zoals het beschermen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Desalniettemin zoekt het publiek naar de passende onderbouwing bij verschillende gebieden: de suggestie wordt geopperd om een nieuwe stappenplan als beslissingsmodel te ontwikkelen.

3: Hoe zet je de kostenbesparing in voor je gebiedsontwikkeling?
Het verlagen van de parkeernorm is financieel gunstig voor de projectontwikkelaar, maar wat gebeurt er met deze kostenbesparing? De gemeente Den Haag denkt na over opties om ontwikkelaars te vragen het geld te investeren in publieke potjes voor collectieve mobiliteitsvormen of voor hoogwaardig openbaar vervoer. Ontwikkelaar Heijmans staat open om de kostenbesparing te investeren in het vergroenen van de openbare ruimte.

4: Hoever ga je met het verlagen van de parkeernorm en inzetten op deelmobiliteit?
Ook deelmobiliteit kent spitstijden. In hoeverre garandeer je de beschikbaarheid van een deelauto op drukke momenten? Op dit moment lijkt uiterlijk 24 uur van tevoren een auto reserveren redelijk, maar voor een ‘all-time-guarantee’ is veel meer organisatorisch en logistiek vermogen nodig. Deelmobiliteit hoeft echter niet in de gehele mobiliteitsbehoefte van bewoners te voorzien. Het gaat in een gebied om het kloppend maken van het totaalconcept van nieuwe mobiliteit.

Cover: Roy Borghouts

Lees meer over de sLIM masterclass 'Bereikbare verdichting' van afgelopen 13 februari in het plenaire verslag en de afzonderlijke deelverslagen mobi-hubs en gedrag in mobiliteit.

Presentatie Vita Bolsius & Adriaan Nuijten (pdf)


Cover: ‘deelmobiliteit’


Celine Janssen pp

Door Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023