mobihubs cover

Mobiliteitshubs als alternatief voor privaat autobezit

5 maart 2019

3 minuten

Verslag Een nieuwe stad vraagt om nieuwe mobiliteitsoplossingen. Zo zet de Utrechtse Merwedekanaalzone in op wandelen, fietsen, deelauto’s en hoogwaardig openbaar vervoer. Amsterdam experimenteert met modulaire buurtstations voor een gesloten gebruikersgroep. Experts van Synchroon en de gemeente Amsterdam over het hoe en wat van beide mobiliteitshubs.

sLIM Masterclass ‘Bereikbare verdichting’ - deelsessie mobi-hubs

Het primaire doel van het Amsterdamse project buurthubs is “het bottom-up organiseren van de first mile”, aldus gemeentelijk expert Diederik Basta. Gedeelde mobiliteit is niet nieuw, maar vaak gefocust op de laatste anderhalve kilometer, zoals de OV-fiets vanaf het aankomststation. Voor korte ritten naar bijvoorbeeld de P&R van het vertrekstation nemen reizigers vaak de auto.

De buurthubs voorzien in een alternatief voor privaat autobezit. Op een centraal punt in de buurt zijn modulaire stations voor een gesloten gebruikersgroep. Het vervoersaanbod is vraaggestuurd. Wil de deelnemersgroep bijvoorbeeld een busje, dan kan dat. Te denken valt verder aan kluisjes en andere logistieke voorzieningen op het station. Basta: “Daar staat wel tegenover dat er een tegenprestatie wordt gevraagd, zoals het wegdoen van de auto of lang parkeren buiten de stad.”

Merwedekanaalzone
In de Utrechtse Merwedekanaalzone wil ontwikkelaar Synchroon een hoge stedelijke dichtheid realiseren en de parkeernorm terugdringen naar 0,3. Het mobiliteitsconcept voorziet in alternatieven als wandelen en fietsen, twee hoogwaardig openbaar-vervoerpunten en 300 tot 400 deelauto’s. Door bijvoorbeeld deelauto’s en deelbakfietsen in een centrale hub te koppelen aan een app, hoopt Maaike Perenboom van ontwikkelaar Synchroon een nieuwe vorm van mobiliteit aan te leren. Daarbij is het belangrijk dat bewoners daarmee meteen positieve ervaringen opdoen: “Dit is een nieuwe wijk waar mensen nog niet in vaste patronen zitten. Daardoor moet vanaf het begin meteen een overmaat worden gerealiseerd. Niet alle bewoners zijn er in één keer, dus in de eerste fases moeten er meer deelauto’s aanwezig zijn dan je in totaal misschien nodig hebt.”

mobihubs groep

‘mobihubs groep’Deelnemers aan de sessie mobi-hubs


Betaald parkeren
Om het wandelen en fietsen zo makkelijk mogelijk te maken, moet op tijd een aantal fietsbruggen worden gerealiseerd. Verder betekent de lagere parkeernorm volgens Perenboom dat in de omliggende wijken betaald parkeren moet worden ingevoerd.

Perenboom spreekt van een ambitieuze opzet. “De mobiliteitshub moet gekoppeld zijn aan het hoogwaardig openbaar vervoer en moet daarnaast onderdeel zijn van het stedelijke leven in de wijk. Dus met voorzieningen en een infopunt waar je vragen kunt stellen. De deelauto’s staan in de kelder en zijn niet zichtbaar. Pakketbezorgers moeten ook via de hub gaan werken, omdat de wijk autovrij is.”

Marlies van der Maarel, stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam, voegt daaraan toe: “Social design van de hubs is belangrijk. In Kopenhagen kunnen bewoners bijvoorbeeld spelen op het dak.”

Het onderzoeken van de wensen van de bewoners blijft een lastig punt bij nieuwe vormen van mobiliteit. Hans-Hugo Smit van ontwikkelaar BPD: “Met traditioneel marktonderzoek kun je de vraag niet onderzoeken. Misschien verkoop je het nu wel aan mensen die niet willen, maar niet anders kunnen. In een zwakke conjunctuur durf je het niet aan.”

Misschien verkoop je het nu wel aan mensen die niet willen maar niet anders kunnen, en in zwakke conjunctuur durf je het niet aan

Tom Daamen, directeur van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, wijst op een andere manier waarop met nieuwe mobiliteitsvormen kan worden omgegaan: “Bewoners in Kopenhagen betalen bijvoorbeeld een toeslag voor de metro die er naartoe komt bovenop de huur. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe dat wordt ervaren door bewoners.”

Maaike Perenboom benadrukt het belang van samenwerken met gemeenten bij nieuwe vormen van mobiliteit: “Je moet laten zien hoe het ruimtelijk kan en welke planologische kaders moeten worden opgerekt om zover te komen.” Tom Daamen concludeert aan het eind van de deelsessie: “We moeten een nieuwe stad maken en daar oplossingen voor verzinnen in plaats van vasthouden aan de traditionele inzichten.”

Lees meer over de sLIM masterclass ‘Bereikbare verdichting’ van afgelopen 13 februari in het plenaire verslag en de afzonderlijke deelverslagen deelmobiliteit en gedrag in mobiliteit.

Presentatie Diederik Basta (pdf)
Meer info over de casus Merwedekanaalzone van Maaike Perenboom. Zie ook onze projectbeschrijving.


Cover: ‘mobihubs cover’


Sebastien Reinink door Sebastien Reinink (bron: LinkedIn)

Door Sebastien Reinink

Sebastien Reinink is stedenbouwkundige bij buro MA.AN


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024