platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

De Ladder Duurzame Verstedelijking vertraagt woningbouwproductie

De Ladder Duurzame Verstedelijking vertraagt woningbouwproductie

Rotterdam verstedelijking

ANALYSE De voorkeursvolgorde van de Ladder Duurzame Verstedelijking leidt tot miskleunen in de planning. De Ladder geeft voorrang aan ontwikkeling van binnenstedelijke locaties voor woningbouw, maar daarvan is de gemiddelde looptijd veel langer dan die van buitenstedelijke nieuwbouw. Hiermee komt een versnelling van de woningbouwproductie in gevaar, waarschuwt Jos Feijtel in ROmagazine.

Feijtel ‘In de Alkmaarse regio wordt stevig ingezet op de transformatie van de binnenstedelijke Kanaalzone. Maar dat gaat nog zoveel jaren duren dat het onverantwoord zou zijn om in de regio niet tegelijk buitenstedelijke ontwikkelingen op gang te brengen.’

Om het bouwtempo te bevorderen diende CDA-kamerlid Ronnes een motie in om de Ladder niet meer toe te passen op woningbouw.. Naar aanleiding hiervan gaat minister Ollongren onderzoeken of het klopt dat gemeenten last hebben van de Ladder.  Feijtel hoopt wel dat de minister hiervoor de gemeenten direct benadert en niet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of de koepelorganisatie van de twaalf provincies (IPO). Volgens hem  laten zij hun oren namelijk te veel hangen naar de wil van de grotere gemeenten, die een voorkeur hebben voor binnenstedelijke ontwikkeling.

Lees de volledige blog van Jos Feijtel op ROmagazine.nl