Rotterdam verstedelijking

De Ladder Duurzame Verstedelijking vertraagt woningbouwproductie

3 oktober 2018

1 minuut

Verslag ANALYSE De voorkeursvolgorde van de Ladder Duurzame Verstedelijking leidt tot miskleunen in de planning. De Ladder geeft voorrang aan ontwikkeling van binnenstedelijke locaties voor woningbouw, maar daarvan is de gemiddelde looptijd veel langer dan die van buitenstedelijke nieuwbouw. Hiermee komt een versnelling van de woningbouwproductie in gevaar, waarschuwt Jos Feijtel in ROmagazine.

Feijtel ‘In de Alkmaarse regio wordt stevig ingezet op de transformatie van de binnenstedelijke Kanaalzone. Maar dat gaat nog zoveel jaren duren dat het onverantwoord zou zijn om in de regio niet tegelijk buitenstedelijke ontwikkelingen op gang te brengen.’

Om het bouwtempo te bevorderen diende CDA-kamerlid Ronnes een motie in om de Ladder niet meer toe te passen op woningbouw.. Naar aanleiding hiervan gaat minister Ollongren onderzoeken of het klopt dat gemeenten last hebben van de Ladder.  Feijtel hoopt wel dat de minister hiervoor de gemeenten direct benadert en niet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of de koepelorganisatie van de twaalf provincies (IPO). Volgens hem  laten zij hun oren namelijk te veel hangen naar de wil van de grotere gemeenten, die een voorkeur hebben voor binnenstedelijke ontwikkeling.

Lees de volledige blog van Jos Feijtel op ROmagazine.nl


Cover: ‘Rotterdam verstedelijking’Meest recent

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

De schaamte voorbij!

Op durven schrijven dat je trots bent op dit land. Geen sinecure, vindt columnist Wouter Veldhuis. Maar aan de andere kant kan gepast nationalisme ook kracht geven om de problemen van Nederland aan te pakken.

Opinie

19 februari 2024