Rotterdam verstedelijking

De Ladder Duurzame Verstedelijking vertraagt woningbouwproductie

3 oktober 2018

1 minuut

Verslag ANALYSE De voorkeursvolgorde van de Ladder Duurzame Verstedelijking leidt tot miskleunen in de planning. De Ladder geeft voorrang aan ontwikkeling van binnenstedelijke locaties voor woningbouw, maar daarvan is de gemiddelde looptijd veel langer dan die van buitenstedelijke nieuwbouw. Hiermee komt een versnelling van de woningbouwproductie in gevaar, waarschuwt Jos Feijtel in ROmagazine.

Feijtel ‘In de Alkmaarse regio wordt stevig ingezet op de transformatie van de binnenstedelijke Kanaalzone. Maar dat gaat nog zoveel jaren duren dat het onverantwoord zou zijn om in de regio niet tegelijk buitenstedelijke ontwikkelingen op gang te brengen.’

Om het bouwtempo te bevorderen diende CDA-kamerlid Ronnes een motie in om de Ladder niet meer toe te passen op woningbouw.. Naar aanleiding hiervan gaat minister Ollongren onderzoeken of het klopt dat gemeenten last hebben van de Ladder.  Feijtel hoopt wel dat de minister hiervoor de gemeenten direct benadert en niet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of de koepelorganisatie van de twaalf provincies (IPO). Volgens hem  laten zij hun oren namelijk te veel hangen naar de wil van de grotere gemeenten, die een voorkeur hebben voor binnenstedelijke ontwikkeling.

Lees de volledige blog van Jos Feijtel op ROmagazine.nl


Cover: ‘Rotterdam verstedelijking’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024