Rotterdam verstedelijking

De Ladder Duurzame Verstedelijking vertraagt woningbouwproductie

3 oktober 2018

1 minuut

Verslag ANALYSE De voorkeursvolgorde van de Ladder Duurzame Verstedelijking leidt tot miskleunen in de planning. De Ladder geeft voorrang aan ontwikkeling van binnenstedelijke locaties voor woningbouw, maar daarvan is de gemiddelde looptijd veel langer dan die van buitenstedelijke nieuwbouw. Hiermee komt een versnelling van de woningbouwproductie in gevaar, waarschuwt Jos Feijtel in ROmagazine.

Feijtel ‘In de Alkmaarse regio wordt stevig ingezet op de transformatie van de binnenstedelijke Kanaalzone. Maar dat gaat nog zoveel jaren duren dat het onverantwoord zou zijn om in de regio niet tegelijk buitenstedelijke ontwikkelingen op gang te brengen.’

Om het bouwtempo te bevorderen diende CDA-kamerlid Ronnes een motie in om de Ladder niet meer toe te passen op woningbouw.. Naar aanleiding hiervan gaat minister Ollongren onderzoeken of het klopt dat gemeenten last hebben van de Ladder.  Feijtel hoopt wel dat de minister hiervoor de gemeenten direct benadert en niet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of de koepelorganisatie van de twaalf provincies (IPO). Volgens hem  laten zij hun oren namelijk te veel hangen naar de wil van de grotere gemeenten, die een voorkeur hebben voor binnenstedelijke ontwikkeling.

Lees de volledige blog van Jos Feijtel op ROmagazine.nl


Cover: ‘Rotterdam verstedelijking’Meest recent

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022