Henk Meurs door Janita Sassen (bron: BPD)

"We zijn in dit land van het polderen, maar dat is niet altijd even handig"

3 november 2021

3 minuten

Persoonlijk
Nederland zal de komende tientallen jaren fors verder verstedelijken, alleen is de vraag of de bereikbaarheid gelijke tred blijft houden. Hoogleraar mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling Henk Meurs geeft zijn visie op een complex vraagstuk. "Zonder bereikbaarheid ontstaan er geen bouwmogelijkheden."

"Met de ervaringen van de Vinex-locaties in het achterhoofd maak ik me zorgen of de nieuwe generatie woongebieden op tijd ontsloten zal zijn. Er wordt veel druk uitgevoerd om vooral heel snel te bouwen maar holt het vervoer daar dan weer achteraan?" Hoogleraar Henk Meurs van de Radboud Universiteit in Nijmegen plaatst in een publicatie op de website van ontwikkelaar BPD de mobiliteitsopgave in Nederland nadrukkelijk tegen de achtergrond van de bouw van 1 miljoen woningen. "Daar zitten politieke keuzes aan vast. Wat vinden we met elkaar belangrijk? Gaan we inbreiden of uitbreiden? En wat betekent dit voor de infrastructuurontwikkeling?"

Het zou goed zijn om tot een integraal pakket van bouwen en infrastructuur te komen, geeft Meurs aan. "Ik weet dat het lastig is omdat infraplannen vaak heel lang duren, maar we zouden tot een gecombineerde afweging moeten komen. De Rijksoverheid is aan zet om daar scenario’s voor te ontwikkelen. Waar wordt de nieuwe generatie verstedelijkingslocaties gesitueerd, wat kan de huidige infrastructuur bieden en wat vergt het aan nieuwe infrastructuur? Die drie aspecten moeten tegen elkaar worden afgewogen. En stippel vervolgens een heldere koers uit. Geef duidelijk aan wat de kaders zijn voor infrastructuur en vervolgens worden marktpartijen geprikkeld om creatief te zijn. We zijn in dit land van het polderen, maar dat is niet altijd even handig."

De organisatie van het geld is een belangrijk aandachtspunt

Transformatie van de steden

Daar komt bij dat de mobiliteitsbehoefte in Nederland volgens Meurs de komende jaren gaat veranderen. "We gaan een transformatie van onze steden meemaken. Je kunt je zelfs afvragen of de trek naar de steden niet zijn langste tijd heeft gehad. Er wordt straks meer thuis gewerkt, kantoren zullen voor een deel leeg komen te staan. Bij winkels hebben we die ontwikkeling al eerder gezien: online winkelen zorgt voor leegstand in de binnenstad, versneld door corona. Ook daar ligt een stevige planningsopgave voor de overheid. Parkeerplaatsen worden overbodig, deelmobiliteit doet haar intrede: de ruimte die dat oplevert, kan voor andere dingen worden ingezet."

Een vraag die zich daarbij aandient: hoe worden de noodzakelijke investeringen betaald? "De organisatie van het geld is een belangrijk aandachtspunt. Voorheen was de gedachte: bouwen levert geld op, infrastructuur kost geld. Dat beeld klopt echter niet meer. Zonder bereikbaarheid ontstaan er geen bouwmogelijkheden. In die zin kun je dus ook strategisch sturen met onbereikbaarheid. Waar je niet kunt komen, ontstaat ook geen druk op de markt."

Integrale financiering

Hij gelooft daarom dat we tot een integrale financiering van infrastructuur en opstalontwikkeling moeten komen. "Bij de A10 op de Zuidas in Amsterdam is het niet gelukt, maar in Maastricht bij de ondertunneling van de A2 en eerder bij Sijtwende in Voorburg wel. Door publieke en private investeringen te bundelen, werd het daar mogelijk om tot een samenhangende oplossing te komen. De crux is: waar landt de waardecreatie die het gevolg is van de verbeterde infrastructuur? Idealiter is dat bij de partijen die ook investeren in de nieuwe situatie. Dat vraagt om nieuwe modellen."


Dit artikel verscheen eerder op bpd.nl


Cover: ‘Henk Meurs’ door Janita Sassen (bron: BPD)


Kees de Graaf door Kees de Graaf (bron: LinkedIn)

Door Kees de Graaf

Freelance journalist


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022