De Toolbox Slimme Stad door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)

Bouwen aan de smart city met online instrumentenkoffer

27 september 2021

2 minuten

Nieuws De online Toolbox Slimme Stad biedt overheden handvatten voor digitalisering en technologisering in de fysieke leefomgeving. De koffer, die deze maand is gepubliceerd, maakt hiervoor gebruik van ruim tweehonderd voorbeelden uit het veld.

"Iedereen is op zoek naar haalbare en schaalbare tools om de smart city tastbaar te maken. Dat gaan we samen doen." Dat zei Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke G40 themagroep Smart Cities en wethouder in Apeldoorn tijdens bij de lancering van de City Deal in mei. Hij benadrukte destijds het belang van een toolbox voor het delen van al bestaande en geteste hulpmiddelen voor uitdagingen waar gemeenten een oplossing voor zoeken.

Vier maanden later is de toolbox gelanceerd. Wethouder Willems ontving op negen september een fysieke representatie van de gereedschapskist van Jan-Willem Wesselink, projectmanager van de City Deal. De toolbox telt ruim tweehonderd voorbeelden uit het veld. Bij elke tool staat een uitgebreide uitleg en achtergrond, zodat de gebruiker kan zien of een tool nog wordt doorontwikkeld en voor welke doelgroep hij bedoeld is.

De verschillende tools in de box zijn gekoppeld en onderverdeeld onder de zes smart city-pijlers die door de G40 worden gebruikt. Dit zijn smart living, governance, citizen, environment, economy en mobility. Zo is er de Atlas Leefomgeving (smart living), digitale kaarten waarop datapunten als burgerinitiatieven en de aanwezigheid van groen in de buurt zijn gevisualiseerd. Of Arkicity (smart citizen), een app waarmee burgers in staat zijn om mee te denken over ideeën voor de eigen leefomgeving. Op verzoek van deelnemers aan de City Deal zijn er ook tools toegevoegd die verbeterde technologie in de buitenruimte mogelijk maken. Deze vallen onder governance.

Overhandiging van de Toolbox Slimme Stad door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)

‘Overhandiging van de Toolbox Slimme Stad’ door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)


Het platform van de toolbox Slimme Stad is laagdrempelig toegankelijk voor iedereen die zich afvraagt of er voor zijn of haar probleem niet al iets is bedacht. Overheden, burgers en private partijen kunnen er terecht om tools te vinden en te plaatsen. Het platform blijft zich zo doorontwikkelen.

Achter de schermen hebben aanbieders en gebruikers van de nieuwe toolbox al ervaringen opgedaan. Een van hen is Diana Altena, werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij was op zoek naar best practices in de smart city-sector en vond in de toolbox ‘een schatkist vol oplossingen’. Altena: "Ik raad iedereen met een vraagstuk aan om niet zomaar te googelen, maar direct naar de toolbox te gaan. Of je een gemeente bent of iemand uit het bedrijfsleven."

Ook Thamar Zijlsta, procesbegeleider bij de NEderlandse Norm (NEN), is enthousiast gebruiker: "Als partners overeenstemming bereiken over de werkwijze en effectiviteit van een tool, kan het Europees en verder worden geëxporteerd. De toolbox is een inspiratie en een uitnodiging voor gemeenten om mee te gaan denken."


Dit artikel verscheen eerder op stadszaken.nl


Cover: ‘De Toolbox Slimme Stad’ door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024