De Toolbox Slimme Stad door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)

Bouwen aan de smart city met online instrumentenkoffer

27 september 2021

2 minuten

Nieuws De online Toolbox Slimme Stad biedt overheden handvatten voor digitalisering en technologisering in de fysieke leefomgeving. De koffer, die deze maand is gepubliceerd, maakt hiervoor gebruik van ruim tweehonderd voorbeelden uit het veld.

"Iedereen is op zoek naar haalbare en schaalbare tools om de smart city tastbaar te maken. Dat gaan we samen doen." Dat zei Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke G40 themagroep Smart Cities en wethouder in Apeldoorn tijdens bij de lancering van de City Deal in mei. Hij benadrukte destijds het belang van een toolbox voor het delen van al bestaande en geteste hulpmiddelen voor uitdagingen waar gemeenten een oplossing voor zoeken.

Vier maanden later is de toolbox gelanceerd. Wethouder Willems ontving op negen september een fysieke representatie van de gereedschapskist van Jan-Willem Wesselink, projectmanager van de City Deal. De toolbox telt ruim tweehonderd voorbeelden uit het veld. Bij elke tool staat een uitgebreide uitleg en achtergrond, zodat de gebruiker kan zien of een tool nog wordt doorontwikkeld en voor welke doelgroep hij bedoeld is.

De verschillende tools in de box zijn gekoppeld en onderverdeeld onder de zes smart city-pijlers die door de G40 worden gebruikt. Dit zijn smart living, governance, citizen, environment, economy en mobility. Zo is er de Atlas Leefomgeving (smart living), digitale kaarten waarop datapunten als burgerinitiatieven en de aanwezigheid van groen in de buurt zijn gevisualiseerd. Of Arkicity (smart citizen), een app waarmee burgers in staat zijn om mee te denken over ideeën voor de eigen leefomgeving. Op verzoek van deelnemers aan de City Deal zijn er ook tools toegevoegd die verbeterde technologie in de buitenruimte mogelijk maken. Deze vallen onder governance.

Overhandiging van de Toolbox Slimme Stad door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)

‘Overhandiging van de Toolbox Slimme Stad’ door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)


Het platform van de toolbox Slimme Stad is laagdrempelig toegankelijk voor iedereen die zich afvraagt of er voor zijn of haar probleem niet al iets is bedacht. Overheden, burgers en private partijen kunnen er terecht om tools te vinden en te plaatsen. Het platform blijft zich zo doorontwikkelen.

Achter de schermen hebben aanbieders en gebruikers van de nieuwe toolbox al ervaringen opgedaan. Een van hen is Diana Altena, werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij was op zoek naar best practices in de smart city-sector en vond in de toolbox ‘een schatkist vol oplossingen’. Altena: "Ik raad iedereen met een vraagstuk aan om niet zomaar te googelen, maar direct naar de toolbox te gaan. Of je een gemeente bent of iemand uit het bedrijfsleven."

Ook Thamar Zijlsta, procesbegeleider bij de NEderlandse Norm (NEN), is enthousiast gebruiker: "Als partners overeenstemming bereiken over de werkwijze en effectiviteit van een tool, kan het Europees en verder worden geëxporteerd. De toolbox is een inspiratie en een uitnodiging voor gemeenten om mee te gaan denken."


Dit artikel verscheen eerder op stadszaken.nl


Cover: ‘De Toolbox Slimme Stad’ door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023