stadszaken logo

redactie stadszaken.nl


Artikelen door redactie stadszaken.nl

7 artikelen

De Toolbox Slimme Stad door Pieter de Jong (bron: stadszaken.nl)

Bouwen aan de smart city met online instrumentenkoffer

De online Toolbox Slimme Stad biedt overheden handvatten voor digitalisering en technologisering in de fysieke leefomgeving. De koffer, die deze maand is gepubliceerd, maakt hiervoor gebruik van ruim tweehonderd voorbeelden uit het veld.

Nieuws

27 september 2021

tiny forest

Tiny forests: de remedie tegen wateroverlast, luchtvervuiling en eenzaamheid?

NIEUWS Twaalf gemeenten leggen tiny forests aan, dichtbegroeide bossen ter grootte van een tennisbaan, middenin de stad. Het doel: een groenere stedelijke omgeving. Maar wat is precies de waarde van dit groen voor steden en hun inwoners? 'Het bos dr…

Nieuws

22 augustus 2018

"Nagele" (Public Domain) by lxhkrd

Zo wordt 'het modernste dorp van Europa' aardgasvrij

PROJECT Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat vijfhonderd woningen aardgasvrij maken via warmteopwekking op daken en een centrale seizoensopberging. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’,…

Nieuws

16 augustus 2018

screenshot video vng vlog omgevingswet sarah ros

Alles wat u moet weten over de bruidsschat van de Omgevingswet

VIDEO Bij invoer van de Omgevingswet geeft het Rijk een bruidsschat, regelgeving over 600 andere over te hevelen regels. Klinkt ingewikkeld, maar het valt mee. De VNG maakte een serie informatieve filmpjes, die precies uitleggen hoe de vork in de st…

Nieuws

11 augustus 2018

houten vinex fotoo

Tweede corporatiesector voor hen die tussen de wal en schip vallen

Geen mens in Nederland heeft de ambitie om in een krot te wonen. Toch gaat het op tal van vlakken mis op de woningmarkt. Laten we de markt z’n gang gaan, of gaan overheden de strijd aan? Wat oud-wethouder Stedelijke Vernieuwing van de gemeente Delft…

Nieuws

1 juli 2018

Renovatie Ondiep

Duurzame renovatie corporatiewoningen flink achter op schema

De afspraak tussen corporaties en het Rijk om in 2020 de sociale huursector gemiddeld op label B-kwaliteit te brengen, wordt bij lange na niet gehaald. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Omvangrijker ingrepen en betere planning zijn nodig om…

26 juni 2018

6  - nxt

Zo werkt circulaire herstructurering, 6 voorwaarden

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten v…

Onderzoek

31 mei 2018