Thumb_huurwoningen_0_1000px

De werkbare woonmaatschappij

18 februari 2012

2 minuten

Verslag Op 3 februari 2012 hield Prof.dr.ir. Vincent Gruis zijn intreerede ‘De Werkbare Woonmaatschappij’ als hoogleraar Housing Management aan de afdeling Real Estate and Housing van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Woningcorporaties zijn een belangrijk instituut in de Nederlandse maatschappij. Samen beheren ze zo’n 30% van de woningvoorraad, huisvesten zij een groot deel van huishoudens met lagere inkomens en investeren zij in de leefbaarheid van woonwijken. De wijze waarop woningcorporaties functioneren staat evenwel continu ter discussie. In zijn intreerede gaat prof. Gruis in op hoe woningcorporaties zich kunnen ontwikkelen tot werkbare organisaties. Hij kijkt hiervoor door de bril van Peter Drucker, die gedurende zijn leven heeft geschreven over de eigenschappen van functionerende maatschappijen en instituties. Gruis concludeert dat, ondanks alle maatschappelijke commotie rondom corporaties, er niet zozeer getornd wordt aan de functie die zij vervullen, maar aan de wijze waarop zij die vervullen. Zij blijven nodig om mensen te huisvesten die moeilijk op eigen kracht in woonruimte kunnen voorzien en zullen daarbij ook verantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor huishoudens met (lagere) middeninkomens en een leefbare woonomgeving. Om hun prestaties te optimaliseren, zullen zij wel nadrukkelijker vanuit hun kerntaak moeten redeneren. Ook zullen zij sterker moeten sturen op kosten en rendement. Tegelijkertijd moeten zij er voor waken financiële doelstellingen voorop te zetten, ook niet bij hun zogenaamde commerciële activiteiten, want daarmee verliezen zij hun legitimiteit. Ze zullen dus nog maatschappelijker en nog ondernemender moeten worden.

Voor de intreerede van Prof.dr.ir. Vincent Gruis klik hier.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024