Thumb_huurwoningen_0_1000px

De werkbare woonmaatschappij

18 februari 2012

2 minuten

Verslag Op 3 februari 2012 hield Prof.dr.ir. Vincent Gruis zijn intreerede ‘De Werkbare Woonmaatschappij’ als hoogleraar Housing Management aan de afdeling Real Estate and Housing van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Woningcorporaties zijn een belangrijk instituut in de Nederlandse maatschappij. Samen beheren ze zo’n 30% van de woningvoorraad, huisvesten zij een groot deel van huishoudens met lagere inkomens en investeren zij in de leefbaarheid van woonwijken. De wijze waarop woningcorporaties functioneren staat evenwel continu ter discussie. In zijn intreerede gaat prof. Gruis in op hoe woningcorporaties zich kunnen ontwikkelen tot werkbare organisaties. Hij kijkt hiervoor door de bril van Peter Drucker, die gedurende zijn leven heeft geschreven over de eigenschappen van functionerende maatschappijen en instituties. Gruis concludeert dat, ondanks alle maatschappelijke commotie rondom corporaties, er niet zozeer getornd wordt aan de functie die zij vervullen, maar aan de wijze waarop zij die vervullen. Zij blijven nodig om mensen te huisvesten die moeilijk op eigen kracht in woonruimte kunnen voorzien en zullen daarbij ook verantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor huishoudens met (lagere) middeninkomens en een leefbare woonomgeving. Om hun prestaties te optimaliseren, zullen zij wel nadrukkelijker vanuit hun kerntaak moeten redeneren. Ook zullen zij sterker moeten sturen op kosten en rendement. Tegelijkertijd moeten zij er voor waken financiële doelstellingen voorop te zetten, ook niet bij hun zogenaamde commerciële activiteiten, want daarmee verliezen zij hun legitimiteit. Ze zullen dus nog maatschappelijker en nog ondernemender moeten worden.

Voor de intreerede van Prof.dr.ir. Vincent Gruis klik hier.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

GO Barometer: meer wantrouwen en onvoldoende capaciteit binnen het vakgebied

De GO Barometer heeft opnieuw gesproken: hoe waait de wind in gebiedsontwikkelingsland? Opvallend: het stijgende onderlinge wantrouwen tussen partijen. Daarnaast zet onvoldoende personele capaciteit de uitvoering van projecten verder onder druk.

Uitgelicht
Onderzoek

6 juni 2023

Vogelvlucht campus door intospace (bron: CLIC)

De regio Amsterdam krijgt een City Logistics Innovation Campus

Logistiek in de stad: we hebben het nodig maar heel blij worden we niet van al die vervoersbewegingen. De next generation stadslogistiek moet onzichtbaar worden, betoogt ontwikkelaar Ian Miller. De campus CLIC laat zien hoe.

Interview

5 juni 2023