Thumb_huurwoningen_0_1000px

De werkbare woonmaatschappij

18 februari 2012

2 minuten

Verslag Op 3 februari 2012 hield Prof.dr.ir. Vincent Gruis zijn intreerede ‘De Werkbare Woonmaatschappij’ als hoogleraar Housing Management aan de afdeling Real Estate and Housing van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Woningcorporaties zijn een belangrijk instituut in de Nederlandse maatschappij. Samen beheren ze zo’n 30% van de woningvoorraad, huisvesten zij een groot deel van huishoudens met lagere inkomens en investeren zij in de leefbaarheid van woonwijken. De wijze waarop woningcorporaties functioneren staat evenwel continu ter discussie. In zijn intreerede gaat prof. Gruis in op hoe woningcorporaties zich kunnen ontwikkelen tot werkbare organisaties. Hij kijkt hiervoor door de bril van Peter Drucker, die gedurende zijn leven heeft geschreven over de eigenschappen van functionerende maatschappijen en instituties. Gruis concludeert dat, ondanks alle maatschappelijke commotie rondom corporaties, er niet zozeer getornd wordt aan de functie die zij vervullen, maar aan de wijze waarop zij die vervullen. Zij blijven nodig om mensen te huisvesten die moeilijk op eigen kracht in woonruimte kunnen voorzien en zullen daarbij ook verantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor huishoudens met (lagere) middeninkomens en een leefbare woonomgeving. Om hun prestaties te optimaliseren, zullen zij wel nadrukkelijker vanuit hun kerntaak moeten redeneren. Ook zullen zij sterker moeten sturen op kosten en rendement. Tegelijkertijd moeten zij er voor waken financiële doelstellingen voorop te zetten, ook niet bij hun zogenaamde commerciële activiteiten, want daarmee verliezen zij hun legitimiteit. Ze zullen dus nog maatschappelijker en nog ondernemender moeten worden.

Voor de intreerede van Prof.dr.ir. Vincent Gruis klik hier.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022