Workshop spoorzone

Workshop woonvisie Delft: parel aan de Schie met Spoorzone als groeibriljant?

13 april 2016

3 minuten

Verslag Op 22 maart kwamen zo'n 70 mensen in het Delftse Prinsenkwartier bij elkaar om te brainstormen over de woonvisie van Delft. In de workshop ‘Wordt de Spoorzone de groeibriljant van Delft?' o.l.v. Wytze Patijn ging het o.a. over mengen, mixen en de verbindende factor van de Spoorzone.

Op basis van het Rapport ”Delft, parel in de Randstad” van de Adviesgroep “Delft Herstelt”(januari 2016), is een startnotitie geschreven met daarin de belangrijkste punten waarmee Delft aan de slag wil, onder andere: 

 • Van traditionele industriestad naar kennisstad 
 • Versterking positie als belangrijk internationaal kenniscentrum 
 • Rol in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
 • Een sterke, aantrekkelijke en evenwichtige stad door investeringen van (groepen van) bewoners en maatschappelijke organisaties en marktpartijen 

De gemeente gaat hierover in dialoog met de stad. In thematafels worden de hoofddoelen samen met de partners uitgewerkt. Daarna werkt ze met een brede groep comakers in de stad aan een verdere invulling, waarbij tot op buurtniveau wordt gekeken. Voor de zomer moet dit leiden tot een concept-Woonvisie. 

Na het welkomstwoord door wethouder Raimond de Prez volgde o.l.v. Rob Kleijwegt (directeur Ruimte) en Jeroen Laven (Stipo, projectleider woonvisie) een korte terugkoppeling op de woonvisie tot nu toe. Aan de hand van de kaart ging de blik op Delft vanuit verschillende perspectieven: buurt met extra focus, kansenkaart, investeringskaart.

Verslag workshop “‘Wordt de Spoorzone de groeibriljant van Delft?”  o.l.v. Wytze Patijn

De Spoorzone; wonen, werken en verbinden 

De Spoorzone wordt een centrum op de ontwikkelingsassen van de Voorhof en de TU Delft, met een verbindende, aanjagende functie. Er worden 1200 woningen gebouwd; het gebied wordt een mix van wonen en werken en kan een alternatief worden voor iedereen die in de binnenstad wil wonen. Vanuit de deelnemers wordt aangegeven dat het ook voor de Spoorzone belangrijk is om voor een gevarieerde bewonersopbouw te kiezen. Wytze Patyn geeft aan dat de potentie van het gebied vooral ligt in het spin off effect op de rest van Delft en in de verbindende functie richting Schieoevers, de Voorhof en Delft Zuid. De Spoorzone zorgt voor een vloeiende overgang tussen binnenstad en de rest van Delft en daardoor krijgen de wijken meer ontplooiingsmogelijkheden. Onderzoek wat de uitstraling en verbinding van de Spoorzone naar je eigen wijk kunnen betekenen, is een van de boodschappen die Patijn de Delftenaar meegeeft.

De kernwoorden die naar voren kwamen in deze workshop:

 • Mixen en mengen
 • Kleine initiatieven
 • Organisch verkleuren: door veranderende functie een goede bewonersmix
 • Reuring / stedelijk leven
 • Woonmilieus

Delft en een betere mix van woningen en bewoners

Een van de knelpunten in de Delftse woningvoorraad is het gemis van een middensegment. Kenniswerkers kunnen geen passende woning vinden en jonge gezinnen die toe zijn aan een stap voorwaarts in hun wooncarrière en hun sociale huurwoning willen verlaten, zien geen mogelijkheden om binnen de Delft te verhuizen; beide groepen verlaten de stad. Onder de deelnemers ontstaat de discussie of er energie gestopt moet worden in het behoud van de (goedkope) sociale woningvoorraad of dat deze moet worden opgeofferd voor het duurdere segment. Daarin zit een gevaar; als je alleen maar kansen ziet in de kenniswerkers en de sociale huurders als last, ontstaat er een tegenstelling tussen deze bewonersgroepen. Een betere oplossing is om door veranderende functies een betere mix van bewoners op te bouwen. Kies dus niet alleen voor kenniswerkers, maar wees ook solidair met sociaal. Meng studenten met de rest van de burgers i.p.v. studenten apart van de stad te huisvesten. Zo voorkom je een eenzijdige bevolkingsopbouw in de wijken.

Architect Arjan Gooijer laat een voorbeeld zien van stedelijke vernieuwing vanuit bestaande bouw; ‘Klussen op de Klarenstraat’. Dat project draait om het zoeken naar nieuwe doelgroepen in de buurt, het gebruiken van een nieuwe wijze van stedelijke vernieuwing en het behouden van erfgoed.

Tips:

 • Verken de verschillende woonmilieus en voorkom tegenstellingen
 • kies niet alleen voor de kenniswerker, maar wees ook solidair met sociaal
 • Meng studenten met de rest van de burgers i.p.v. ze los van de stad te huisvesten
 • Vergroot de betrokkenheid van de bewoners en hun invloed op de woning en woonomgeving
 • Werk aan wijken zodat er geschiedenis ontstaat
 • Geef per plek aan wat de mogelijkheden zijn
 • Realiseer ook voor de kleinere beurs, met aandacht voor het collectieve
 • Geef per plek aan wat de mogelijkheden zijn
 • Minder projectontwikkelaars, meer (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
 • Opdrachtgeverschap met de gemeente als verbinder 
 • Haal de professionals van tafel en werk  bottom up
 • Voorkom verhitting van de woningmarkt
 • Bouw een soort tijdelijkheid in zodat er ruimte blijft om over 5 of 10 jaar nog dingen te doen 
 • Zoek naar meer verwevenheid met de TU Delft
 • Geef kavels uit

Presentaties

Delft als het Cambridge van Nederland

Roben Gort, voorzitter SHS Delft

Klussen aan de Klarenstraat, CPO in een portiekflat

Arjan Gooijer, van Schagen Architecten

Ouderinitiatief Delft

Monique Kromhout, TOV Wonen

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht

Theo Hauben, Hauben Architecten en Paul Gerretsen, Vereniging Deltametropool


Cover: ‘Workshop spoorzone’


helen jager pp

Door Helen Jager

Communicatie bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024