Delta(programma) Nederland (Flickr) door Nature & Birds (bron: Flickr)

Deltacommissaris: versnel en intensiveer uitvoering Deltaprogramma

24 september 2020

3 minuten

Nieuws Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Deltaprogramma 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat deed minister Cora van Nieuwenhuizen namens deltacommissaris Peter Glas. In het Deltaprogramma 2021 doet Glas de oproep om de uitvoering van het programma te versnellen en intensiveren.

Het klimaat verandert sneller dan we in 2015 dachten. Opeenvolgende jaren met periodes van droogte, stormen, hitte en hoosbuien zijn daar signalen van. Daardoor neemt de urgentie toe om te werken aan waterveiligheid, klimaatadaptatie en beschikbaarheid van zoetwater. Tegelijk is het juist door de coronacrisis belangrijk om nu te investeren in een weerbare samenleving. Corona kan invloed hebben op de overheidsfinanciën en projecten vertragen. Maar juist nu investeren in de veiligheid, leefbaarheid en klimaatadaptieve inrichting van ons land kan volgens de deltacommissaris een bijdrage leveren aan economisch herstel en duurzame economische groei in de komende jaren.

Kampioen water vasthouden

Meer dan ooit hebben we ervaren hoe belangrijk het is dat onze vitale sectoren kunnen blijven functioneren tijdens een crisis. Denk aan de zorg, maar ook aan ICT en gas- en drinkwatervoorziening. In het programma Vitaal en Kwetsbaar van het Deltaprogramma wordt gewerkt aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van nationale vitale en kwetsbare functies. Juist deze functies mogen niet uitvallen door bijvoorbeeld een overstroming, hitte, droogte of wateroverlast. Deltacommissaris Peter Glas doet de oproep om nationale én regionale vitale functies sneller klimaatbestendig en waterrobuust te maken. "Ik vraag zowel de rijkspartijen als de regionale partijen, ook in de private sector, om het werken aan het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies te intensiveren."

In het Deltaprogramma 2021 is ook veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. Niet alleen met het oog op de stijgende zeespiegel, maar ook om beter om te gaan met de toenemende droogte. Minister Van Nieuwenhuizen investeert de komende jaren 200 miljoen extra in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie. De wateropgaven moeten meer sturend worden voor de keuzes die we maken in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat betekent bijvoorbeeld dat bepaalde gewassen niet meer in droogtegevoelige gebieden geteeld moeten worden. Van Nieuwenhuizen: "Er zijn langere perioden van droogte en ook vaker hevige buien met wateroverlast als gevolg. Beschermen tegen water was ons motto, nu moeten we ook kampioen water vasthouden worden."

Herijking

De beslissingen uit het Deltaprogramma worden elke zes jaar herijkt. Dat betekent dat ze opnieuw worden beoordeeld. Doen we het juiste, doen we het goed, liggen we op koers en houden we tempo? Op basis van die beoordeling heeft de deltacommissaris in het Deltaprogramma 2021 voorstellen gedaan voor aangepaste deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Het is aan het volgende kabinet om de adviezen van de deltacommissaris op te volgen.

  • Bekijk op deze pagina de belangrijkste voorstellen voor de herijking van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

 Cover: Flickr

Dit artikel verscheen eerder op ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘Delta(programma) Nederland (Flickr)’ door Nature & Birds (bron: Flickr)


ruimtelijke adaptatie logo

Door Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

ruimtelijkeadaptatie.nl


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024

Jan Fokkema door NEPROM (bron: NEPROM)

Jan Fokkema: “Ik denk dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel duidelijk nemen”

Na bijna 25 jaar neemt Jan Fokkema deze week afscheid als directeur van de NEPROM. “Het zou goed zijn als we de publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling weer meer opzoeken.”

Uitgelicht
Interview

29 februari 2024

Royal Miles door Richie Chan (bron: Shutterstock)

Wetenschappers: goed ontworpen winkelstraten vergroten welzijn van ouderen

Winkelstraten hebben de potentie om het welzijn van ouderen te bevorderen, alleen weten gebiedsontwikkelaars deze nog lang niet altijd te benutten. Dat stellen Britse wetenschappers in nieuw onderzoek.

Onderzoek

28 februari 2024