platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen

Werkboek nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling

10 mrt 2011 - Het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen en instrumenten, en deze koppelen aan praktijkervaringen, is de centrale ambitie van het Watertorenberaad, een informele ‘club’ van gelijkgestemde partijen in gebiedsontwikkeling. Niet alleen denken en analyseren dus, maar dit direct koppelen aan de praktijk.

Denken, doen en delen - Afbeelding 1

Tijdens de werksessies en bijeenkomsten van het Watertorenberaad delen de deelnemers hun kennis en ervaring, met als doel projecten vooruit te helpen. Niet alleen roepen dat het anders moet, maar met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, praktische kennis ontwikkelen. Samenwerking en transparantie zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Ook andere partijen kunnen profiteren van de ervaringen die zijn opgedaan hebben in onder meer een aantal pilot projecten. Het Werkboek Nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling van het Watertorenberaad is nu online te raadplegen. Het Werkboek is geen handleiding: ieder project is immers specifiek. Maar het geeft wel een uitgebreid beeld van mogelijke samenwerkingsmodellen, financieringsconstructies, voorbeelden van procesomkering en nieuwe rollen voor partijen.

Voor een pdf van de volledige publicatie: zie de bijlage

Meer informatie over het Watertorenberaad: zie externe links

Auteur

Portret - Anne Luijten
Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen