Denken, doen en delen

10 maart 2011

1 minuut

Nieuws Het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen en instrumenten, en deze koppelen aan praktijkervaringen, is de centrale ambitie van het Watertorenberaad, een informele ‘club’ van gelijkgestemde partijen in gebiedsontwikkeling. Niet alleen denken en analyseren dus, maar dit direct koppelen aan de praktijk.

Werkboek nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling

Denken, doen en delen - Afbeelding 1

‘Denken, doen en delen - Afbeelding 1’


Tijdens de werksessies en bijeenkomsten van het Watertorenberaad delen de deelnemers hun kennis en ervaring, met als doel projecten vooruit te helpen. Niet alleen roepen dat het anders moet, maar met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, praktische kennis ontwikkelen. Samenwerking en transparantie zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Ook andere partijen kunnen profiteren van de ervaringen die zijn opgedaan hebben in onder meer een aantal pilot projecten. Het Werkboek Nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling van het Watertorenberaad is nu online te raadplegen. Het Werkboek is geen handleiding: ieder project is immers specifiek. Maar het geeft wel een uitgebreid beeld van mogelijke samenwerkingsmodellen, financieringsconstructies, voorbeelden van procesomkering en nieuwe rollen voor partijen.

Voor een pdf van de volledige publicatie: zie de bijlage

Meer informatie over het Watertorenberaad: zie externe links


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023