Denken, doen en delen

10 maart 2011

1 minuut

Nieuws Het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen en instrumenten, en deze koppelen aan praktijkervaringen, is de centrale ambitie van het Watertorenberaad, een informele ‘club’ van gelijkgestemde partijen in gebiedsontwikkeling. Niet alleen denken en analyseren dus, maar dit direct koppelen aan de praktijk.

Werkboek nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling

Denken, doen en delen - Afbeelding 1

‘Denken, doen en delen - Afbeelding 1’


Tijdens de werksessies en bijeenkomsten van het Watertorenberaad delen de deelnemers hun kennis en ervaring, met als doel projecten vooruit te helpen. Niet alleen roepen dat het anders moet, maar met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, praktische kennis ontwikkelen. Samenwerking en transparantie zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Ook andere partijen kunnen profiteren van de ervaringen die zijn opgedaan hebben in onder meer een aantal pilot projecten. Het Werkboek Nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling van het Watertorenberaad is nu online te raadplegen. Het Werkboek is geen handleiding: ieder project is immers specifiek. Maar het geeft wel een uitgebreid beeld van mogelijke samenwerkingsmodellen, financieringsconstructies, voorbeelden van procesomkering en nieuwe rollen voor partijen.

Voor een pdf van de volledige publicatie: zie de bijlage

Meer informatie over het Watertorenberaad: zie externe links


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024