GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit is het programma van het SKG Jaarcongres op 30 maart

13 maart 2023

5 minuten

SKG Nieuws Ambitieuze plannen genoeg, maar hoe komen we tot uitvoeringskracht met een duurzame leefomgeving als resultaat? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het SKG Jaarcongres op 30 maart in Amersfoort. Het programma is bekend en u kunt zich nog aanmelden.

Gebiedsontwikkelend Nederland verzamelt zich op 30 maart in Amersfoort bij het SKG Jaarcongres. U bent er toch ook bij? Aanmelden is eenvoudig: dat kan hier. U vindt daar ook het volledige programma, sprekers en de praktische informatie.

Woningen, heel veel woningen. Het liefst nog een beetje betaalbaar. Het is een van de grootste opgaven die voorligt in de komende jaren. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe zetten we instrumenten, middelen en menskracht daar op een slimme en effectieve manier in? Kortom: hoe komen we tot uitvoeringskracht?

Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen bouwen. In gebiedsontwikkeling draait het altijd om meer dan dat. Want de klimaatopgave is groot, gebieden moeten bereikbaar zijn, er is een stevige opgave als het gaat om het opwekken van duurzame energie en naast wonen moet er ook ergens gewerkt worden. Het zijn maar een paar ruimteclaims die om voorrang strijden. En ook de sociale kwaliteit willen we niet vergeten.

Dit vraagt slim combineren én keuzes maken en soms opgaven op een andere schaal bekijken. Het betekent hoe dan ook samenwerken tussen publieke, private en maatschappelijke partners. Maar dan nog is het de vraag hoe we dit gaan doen.

Genoeg redenen om ‘uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving’ centraal te stellen tijdens het SKG Jaarcongres in Amersfoort op 30 maart aanstaande. Wat kunt u daar verwachten?

De Jonge over uitvoeringskracht

Tijdens het ochtendprogramma is Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te gast. Hij gaat met SKG-directeur Tom Daamen, TU-hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas én de deelnemers aan het congres in gesprek.

Minister Hugo De Jonge door Martijn Beekman (bron: rijksoverheid.nl)

‘Minister Hugo De Jonge’ door Martijn Beekman (bron: rijksoverheid.nl)


Dan komen ook de resultaten van onze jaarlijkse peiling van het vakgebied aan bod: de GO Barometer (u kunt uw kijk op gebiedsontwikkeling hier delen en hier leest u de resultaten van vorig jaar). Wat zijn de trends in het vak en hoe kijkt de minister daar tegenaan?

Kennissessies: van grond tot energie

In de middag staan – in twee ronden – kennissessies op het programma waarin dieper ingegaan wordt op inzichten uit het ochtendprogramma. U kunt zich bij aanmelding voor het congres opgeven voor twee sessies. Dit zijn de onderwerpen:

Klimaatadaptatie

De invloed van klimaatverandering op onze leefomgeving is uiterst onzeker. We weten inmiddels wel dat Nederland zich moet voorbereiden op extreme weersomstandigheden, hogere waterstanden en verslechterde bodemgesteldheid. In deze verdiepingssessie bespreken we de veelzijdigheid van deze klimaatproblematiek vanuit het meerjarige onderzoeksprogramma Red&Blue, waaraan de SKG bijdraagt.

Regionale investeringen

De maatschappelijke opgaven die raken aan de fysieke leefomgeving en de ruimtelijke inrichting van Nederland buitelen over elkaar heen: wonen, stikstof, klimaat, energie, et cetera. Dat leidt tot veel ambities, beleid, brieven, kaders en plannen van aanpak. Biedt de werkwijze van de Regionale Investeringsagenda (kortweg: RIA) uitkomst?

Ruimtelijke kwaliteit

Aan de hand van ontwerpend onderzoek op de schaal van wijken en gebieden voeren we het gesprek over de afstand van de ambities van het nieuwe Rijksprogramma Mooi NL tot lokale gebiedsopgaven. Hoe kunnen we het werken aan Mooi NL voeden vanuit de lokale gebiedsopgaven? En hoe kan het programma concrete gebiedsontwikkelingen vooruithelpen?

Het Smakkelaarspark met de nieuwe woon- en werkgebouwen door Lingotto (bron: Lingotto)

‘Het Smakkelaarspark met de nieuwe woon- en werkgebouwen’ door Lingotto (bron: Lingotto)


Werklocaties

Op steeds meer plekken in Nederland worden (voormalige) werklocaties getransformeerd naar gebieden voor wonen, werken en leren. Wat voor partijen zijn er nodig? Welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk? Hoe ga we om met bestaande eigenaren en gebruikers? En: hoe spelen we in op economische veranderingen?

Energie

Hoe wordt de energietransitie in langjarige complexe ruimtelijke puzzels in gebiedsontwikkelingen ingepast en wat zijn daarbij de grootste belemmeringen of succesfactoren? Welke rol vervult de Regionale Energiestrategie (RES) daarin?

Omgevingsrecht

Hoe kan het omgevingsrecht bijdragen aan uitvoeringskracht? De woningbouwopgave vraagt om een voortvarende aanpak. In deze sessie bediscussiëren we de juridische en procesmatige (on)mogelijkheden voor versnelling van de woningbouw.

Governance

Ambities genoeg, maar die bouwen niet zelf. Om plannen tot uitvoering te krijgen, is het van belang dat ook de governance op orde is. Hoe maken we afspraken tussen publieke en private organisaties zodat zij langjarig kunnen bijdragen aan de uitvoering? Hoe gaan we om met dynamiek in de omgeving en op welke wijze betrekken we burgers bij de planvorming?

Park in Breda door Ruud Morijn Photographer (bron: shutterstock.com)

‘Park in Breda’ door Ruud Morijn Photographer (bron: shutterstock.com)


Betaalbaar wonen

De woningnood is hoog en betaalbare woningen bouwen is een steeds moeilijkere opgave aan het worden. Toch is er een enorme vraag naar woningen in het sociale en het middensegment van de markt. Hoe zorgen we ervoor dat deze woningen gebouwd worden?

Grond

Met alle ruimtelijke ambities en hoge verwervingskosten zijn veel grondexploitaties moeilijk ‘rond te rekenen’. Is ook hiervoor financiële steun van het Rijk nodig? Is een nieuw instrument het antwoord? Of moet het grondbeleid in ons land volledig op de schop?

Sociale impact

Sociaaleconomische segregatie, ongelijke kansen, culturele polarisatie: in menig stedelijk gebied zijn de sociale opgaven behoorlijk. Wat kunnen partijen in gebiedsontwikkeling betekenen voor sociale duurzaamheid? En hoe krijgen we de daadwerkelijke behoeften van bewoners goed in beeld?

Afsluiting en netwerkborrel

Na een plenaire afsluiting sluiten we het jaarcongres af met een netwerkborrel waarbij nagepraat kan worden over uitvoeringskracht in ons mooie vakgebied. En waarbij uiteraard volop de mogelijkheid bestaat elkaar te spreken.

Over Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties in de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners geven richting en inhoud aan het onafhankelijke kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Met onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het platform Gebiedsontwikkeling.nu levert SKG een krachtige bijdrage aan een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk voor een duurzame gebouwde omgeving.


Cover: ‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


SKG logo door Team SKG (bron: LinkedIn)

Door Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge


Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023