Panorama Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Hoe de gemeente Den Haag meer betaalbare woningen realiseert

24 augustus 2021

2 minuten

Persoonlijk Drie jaar geleden was het aandeel sociale huurwoningen in de nieuwbouwproductie in de gemeente Den Haag nog verwaarloosbaar laag. Omdat de behoefte aan betaalbare woningen ook in de Hofstad groot is, schroeft de gemeente de productie van deze woningen in de komende jaren fors op. Ze doet dit samen met woningcorporaties, marktpartijen en het Rijk.

De nieuwe koers van gemeente Den Haag, ‘Haags Samen Wonen’, die inzet op de realisatie van meer betaalbare woningen, werpt zijn vruchten af. Jarenlang zat de productie hiervan in een neerwaartse spiraal, met een aandeel van slechts 2 procent sociale huurwoningen in 2018 als dieptepunt. Dit was voor Den Haag aanleiding om stevig bij te sturen op de woningbouwprogrammering.

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Elke Hagenaar of Hagenees heeft recht op een woning die past bij zijn of haar portemonnee. Betaalbaar wonen moet mogelijk zijn voor starters, ouderen, studenten én gezinnen. We hebben een enorme woningbouwopgave, weinig ruimte en we willen tegelijkertijd betaalbaar bouwen. Ik ben blij dat dit steeds beter lukt. Dit noemen we Haags Samen Wonen: een fijne en betaalbare woning voor iedereen”.

Martijn Balster, wethouder gemeente Den Haag door Martijn Beekman (bron: Gemeente Den Haag)

‘Martijn Balster, wethouder gemeente Den Haag’ door Martijn Beekman (bron: Gemeente Den Haag)


Koploper

In 2020 zijn er in Den Haag 2.635 woningen bijgekomen, waarvan 2.200 door nieuwbouw. Met dit aantal nieuw toegevoegde woningen is Den Haag koploper in Nederland. Toch bleef het aantal in aanbouw genomen nieuwe woningen juist achter, iets wat dit jaar naar verwachting weer stijgt. Voor 2021 verwacht de gemeente dat 3.000 woningen in aanbouw genomen worden, daarna koerst Den Haag op 4.000 nieuwe woningen per jaar. Hiervan zal steeds 30 procent sociaal zijn en 20 procent middeldure huur.

Inclusief bouwen

De Woonagenda 2020–2023 focust op de bouw van voldoende sociale huurwoningen en extra inzet door de in Den Haag werkzame corporaties en marktpartijen. Daar bovenop heeft het stadsbestuur ingezet op het 'Urgentieprogramma sociale en betaalbare woningbouw'. Hiermee komen er meer locaties beschikbaar voor sociale woningbouw.

We hebben een enorme woningbouwopgave, weinig ruimte en we willen tegelijkertijd betaalbaar bouwen
Martijn Balster

Het afgelopen jaar werd door Den Haag ongeveer 90 miljoen euro rijksgeld binnengehaald en een even zo groot bedrag aan eigen middelen gereserveerd voor betaalbaar bouwen. Er werden afspraken met corporaties, ontwikkelaars en beleggers gemaakt om inclusief te bouwen. Ook werd een doelgroepenverordening ingevoerd om via bestemmingsplannen betaalbare woningbouw af te dwingen.

Martijn Balster: “We halen alles uit de kast om de woningnood aan te pakken. Maar ik moet ook waarschuwen. Als het Rijk niet over de brug komt de komende jaren, door onder meer de verhuurderheffing af te schaffen en de corporaties in onze regio te steunen, dan houden we dit niet lang meer vol. Terwijl onze inwoners snakken naar meer fatsoenlijke, betaalbare huizen”.


Dit artikel verscheen eerder op vastgoedjournaal.nl


Cover: ‘Panorama Den Haag’ door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)


Lola Cooper door Lola Cooper (bron: LinkedIn)

Door Lola Cooper

Redactie Vastgoedjournaal


Meest recent

Woningbouwproject in Numansdorp door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Maak woningbouw rendabel zonder subsidies, maar met heffing voor ontwikkelaars

De huidige woningopgave roept opnieuw vragen op over de prijs die de overheid betaalt aan onteigende grondbezitters. De geschiedenis herhaalt zich, of toch niet? Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben pleit voor een nieuw grondbeleid.

Opinie

1 februari 2023

Bob van Ree door Tara Schepers/gemeente Almere (bron: Tara Schepers/gemeente Almere)

De ontwikkeling van Almere Pampus: blanco canvas én complexe cocktail

Gebiedsontwikkeling is een vakgebied vol onzekerheden, maar wat als de ambities én verwachtingen al wel torenhoog zijn? Bob van Ree, projectdirecteur Almere Pampus, vertelt over zijn aanpak. “Onzekerheid hoeft niet te betekenen dat je nu niets kan.”

Uitgelicht
Casus

1 februari 2023

odla door Helsingsborghem (bron: Helsingsborghem)

“Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen fysieke verbetering”

Bij wijkvernieuwing is het de kunst om fysieke ingrepen te matchen met een social-maatschappelijke impuls. Promovenda Céline Janssen kijkt over de grens in Zweden, naar de aanpak in Helsingbörg.

Onderzoek

31 januari 2023