Panorama Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Hoe de gemeente Den Haag meer betaalbare woningen realiseert

24 augustus 2021

2 minuten

Persoonlijk Drie jaar geleden was het aandeel sociale huurwoningen in de nieuwbouwproductie in de gemeente Den Haag nog verwaarloosbaar laag. Omdat de behoefte aan betaalbare woningen ook in de Hofstad groot is, schroeft de gemeente de productie van deze woningen in de komende jaren fors op. Ze doet dit samen met woningcorporaties, marktpartijen en het Rijk.

De nieuwe koers van gemeente Den Haag, ‘Haags Samen Wonen’, die inzet op de realisatie van meer betaalbare woningen, werpt zijn vruchten af. Jarenlang zat de productie hiervan in een neerwaartse spiraal, met een aandeel van slechts 2 procent sociale huurwoningen in 2018 als dieptepunt. Dit was voor Den Haag aanleiding om stevig bij te sturen op de woningbouwprogrammering.

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Elke Hagenaar of Hagenees heeft recht op een woning die past bij zijn of haar portemonnee. Betaalbaar wonen moet mogelijk zijn voor starters, ouderen, studenten én gezinnen. We hebben een enorme woningbouwopgave, weinig ruimte en we willen tegelijkertijd betaalbaar bouwen. Ik ben blij dat dit steeds beter lukt. Dit noemen we Haags Samen Wonen: een fijne en betaalbare woning voor iedereen”.

Martijn Balster, wethouder gemeente Den Haag door Martijn Beekman (bron: Gemeente Den Haag)

‘Martijn Balster, wethouder gemeente Den Haag’ door Martijn Beekman (bron: Gemeente Den Haag)


Koploper

In 2020 zijn er in Den Haag 2.635 woningen bijgekomen, waarvan 2.200 door nieuwbouw. Met dit aantal nieuw toegevoegde woningen is Den Haag koploper in Nederland. Toch bleef het aantal in aanbouw genomen nieuwe woningen juist achter, iets wat dit jaar naar verwachting weer stijgt. Voor 2021 verwacht de gemeente dat 3.000 woningen in aanbouw genomen worden, daarna koerst Den Haag op 4.000 nieuwe woningen per jaar. Hiervan zal steeds 30 procent sociaal zijn en 20 procent middeldure huur.

Inclusief bouwen

De Woonagenda 2020–2023 focust op de bouw van voldoende sociale huurwoningen en extra inzet door de in Den Haag werkzame corporaties en marktpartijen. Daar bovenop heeft het stadsbestuur ingezet op het 'Urgentieprogramma sociale en betaalbare woningbouw'. Hiermee komen er meer locaties beschikbaar voor sociale woningbouw.

We hebben een enorme woningbouwopgave, weinig ruimte en we willen tegelijkertijd betaalbaar bouwen
Martijn Balster

Het afgelopen jaar werd door Den Haag ongeveer 90 miljoen euro rijksgeld binnengehaald en een even zo groot bedrag aan eigen middelen gereserveerd voor betaalbaar bouwen. Er werden afspraken met corporaties, ontwikkelaars en beleggers gemaakt om inclusief te bouwen. Ook werd een doelgroepenverordening ingevoerd om via bestemmingsplannen betaalbare woningbouw af te dwingen.

Martijn Balster: “We halen alles uit de kast om de woningnood aan te pakken. Maar ik moet ook waarschuwen. Als het Rijk niet over de brug komt de komende jaren, door onder meer de verhuurderheffing af te schaffen en de corporaties in onze regio te steunen, dan houden we dit niet lang meer vol. Terwijl onze inwoners snakken naar meer fatsoenlijke, betaalbare huizen”.


Dit artikel verscheen eerder op vastgoedjournaal.nl


Cover: ‘Panorama Den Haag’ door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)


Lola Cooper door Lola Cooper (bron: LinkedIn)

Door Lola Cooper

Redactie Vastgoedjournaal


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024