Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van daadkracht en snelheid

25 november 2021

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Een rode draad deze week: doorpakken in complexe gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur als hefboom voor brede welvaart. Samen met Vereniging Deltametropool onderzocht de Leerstoel Gebiedsontwikkeling of het vernieuwen van de Ring Rotterdam tot een betere leefomgeving kan leiden. En ja, je kunt andere opgaven koppelen, maar niet zonder bestuurlijke daadkracht.

Daadkracht staat ook centraal in het advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur uitbracht. Volgens haar biedt de Nationale Omgevingsvisie nog onvoldoende houvast voor de noodzakelijke grote ruimtelijke verbouwing waar Nederland voor staat. En dus moet er een NOVI-plus komen voor meer samenhang en regie.

Een ander terugkerend onderwerp is versnelling. Zo geeft planoloog Koen Bos van Royal HaskoningDHV aanbevelingen om de gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Utrecht vaart te geven. “Zet de opgave centraal, gericht op integraliteit en met een consistente aanpak voor de langere termijn.”

Columnist Wouter Veldhuis vindt juist dat snelheid in het debat over de wooncrisis te veel de boventoon voert. Dat leidt te gemakkelijk tot een pleidooi voor nieuwe uitleglocaties, terwijl er volgens Veldhuis binnen de bebouwde kom voldoende ruimte is. “Versterk de vitaliteit in bestaande dorpen en wijken.”

Wat mij verder opviel deze week? De constatering dat Mobility as a Service (MaaS) nu nog meer hype dan realiteit is, en de hoop dat initiatiefnemers van collectieve woonvormen gemakkelijker financiering kunnen vinden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024