platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week van daadkracht en snelheid

Dit was de week van daadkracht en snelheid

Weekoverzicht Cover

Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Een rode draad deze week: doorpakken in complexe gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur als hefboom voor brede welvaart. Samen met Vereniging Deltametropool onderzocht de Leerstoel Gebiedsontwikkeling of het vernieuwen van de Ring Rotterdam tot een betere leefomgeving kan leiden. En ja, je kunt andere opgaven koppelen, maar niet zonder bestuurlijke daadkracht.

Daadkracht staat ook centraal in het advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur uitbracht. Volgens haar biedt de Nationale Omgevingsvisie nog onvoldoende houvast voor de noodzakelijke grote ruimtelijke verbouwing waar Nederland voor staat. En dus moet er een NOVI-plus komen voor meer samenhang en regie.

Een ander terugkerend onderwerp is versnelling. Zo geeft planoloog Koen Bos van Royal HaskoningDHV aanbevelingen om de gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Utrecht vaart te geven. “Zet de opgave centraal, gericht op integraliteit en met een consistente aanpak voor de langere termijn.”

Columnist Wouter Veldhuis vindt juist dat snelheid in het debat over de wooncrisis te veel de boventoon voert. Dat leidt te gemakkelijk tot een pleidooi voor nieuwe uitleglocaties, terwijl er volgens Veldhuis binnen de bebouwde kom voldoende ruimte is. “Versterk de vitaliteit in bestaande dorpen en wijken.”

Wat mij verder opviel deze week? De constatering dat Mobility as a Service (MaaS) nu nog meer hype dan realiteit is, en de hoop dat initiatiefnemers van collectieve woonvormen gemakkelijker financiering kunnen vinden.

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Portret - Joost Zonneveld
Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen