Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van daadkracht en snelheid

25 november 2021

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Een rode draad deze week: doorpakken in complexe gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur als hefboom voor brede welvaart. Samen met Vereniging Deltametropool onderzocht de Leerstoel Gebiedsontwikkeling of het vernieuwen van de Ring Rotterdam tot een betere leefomgeving kan leiden. En ja, je kunt andere opgaven koppelen, maar niet zonder bestuurlijke daadkracht.

Daadkracht staat ook centraal in het advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur uitbracht. Volgens haar biedt de Nationale Omgevingsvisie nog onvoldoende houvast voor de noodzakelijke grote ruimtelijke verbouwing waar Nederland voor staat. En dus moet er een NOVI-plus komen voor meer samenhang en regie.

Een ander terugkerend onderwerp is versnelling. Zo geeft planoloog Koen Bos van Royal HaskoningDHV aanbevelingen om de gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Utrecht vaart te geven. “Zet de opgave centraal, gericht op integraliteit en met een consistente aanpak voor de langere termijn.”

Columnist Wouter Veldhuis vindt juist dat snelheid in het debat over de wooncrisis te veel de boventoon voert. Dat leidt te gemakkelijk tot een pleidooi voor nieuwe uitleglocaties, terwijl er volgens Veldhuis binnen de bebouwde kom voldoende ruimte is. “Versterk de vitaliteit in bestaande dorpen en wijken.”

Wat mij verder opviel deze week? De constatering dat Mobility as a Service (MaaS) nu nog meer hype dan realiteit is, en de hoop dat initiatiefnemers van collectieve woonvormen gemakkelijker financiering kunnen vinden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023